Artikel | Datum: 02-12-2008


'Ervaringscertificaat dwingt je na te denken over wat je echt wilt in je werk'
Thales Nederland B.V. winnaar Het Gouden Ervaringscertificaat 2008

Een EVC (Erkenning van Verworven Competenties)-pilot op Hbo-niveau? Defensiebedrijf Thales Nederland BV zei meteen volmondig ja op het verzoek om mee te werken. Samen met Hogeschool Windesheim werd na een kleine pilot een ambitieus bedrijfsbreed vervolg opgezet. Met keuze uit diverse vakgebieden, begeleiding op locatie en samen werken in groepen. Deelname was vrijwillig. ‘EVC op Hbo-niveau moet je niet opleggen, je moet mensen uitdagen eraan mee te doen.’

‘De grootste winst van een EVC-traject is je dat het je dwingt na te denken over wat je echt wilt in je werk. Waar wil je over tien jaar staan? Zie je een toekomst als specialist of juist als generalist? Zit je nog op de goede plaats? Voor veel mensen is dat ook meteen het meest confronterende onderdeel. Maar zodra je de antwoorden op die vragen hebt, ontstaat er heel veel ruimte. Je weet dan waar je naar toe wilt, en dat motiveert je om er je best voor te doen.’ Martien van de Wetering, projectleider EVC bij Thales, is er duidelijk in: EVC-trajecten zijn een aanwinst. Ze sluiten naadloos aan bij het managementconcept van Thales, People1st. Daarin staat de ontwikkeling van de medewerkers centraal. Niet van bovenaf opgelegd, maar als eigen verantwoordelijkheid. Bovendien wil het defensiebedrijf vooroplopen, dus pioniert het graag zodra zich nieuwe ontwikkelingen op HR-gebied voordoen. Van de Wetering: ‘We willen onze medewerkers continu prikkelen om zich te ontwikkelen, en daarin een voorbeeldfunctie vervullen binnen de branche. ’ Toen A + O, de arbeids- en opleidingsstichting van de branche, het bedrijf in 2004 vroeg mee te doen aan een EVC-pilot op Hbo-niveau werd dan ook geen moment geaarzeld. ‘Dit is een kans, dachten we meteen’, zegt Van de Wetering. ‘Op Mbo-niveau waren we al op kleine schaal bezig met EVC, maar op dit niveau was voor ons de grootste winst te boeken. Bovendien loop je als je deelneemt aan zo’n pilot niet alleen voorop als bedrijf, je kunt ook sturing geven aan de verdere ontwikkeling van EVC.’

Pionieren
De ervaringen in de pilot met Hogeschool Windesheim waren zo positief, dat Thales besloot tot een bedrijfsbreed EVC-project. ‘Het recht op een EVC-traject staat inmiddels in de CAO,’ zegt Van de Wetering. ‘Dan kun je gaan wachten tot mensen erom vragen, maar wij wilden mensen actief enthousiast maken. En daar hebben we ons samen met Hogeschool Windesheim in Zwolle keihard voor ingezet. Een EVC-traject aanbieden is op zich niet zo moeilijk. Maar een goed EVC-project houdt niet op bij de assessments, je moet aansluitend ook een passend Hbo vervolgtraject kunnen bieden, dus maatwerk.’Voor zowel Thales als Windesheim was dat fors pionieren. Voor Thales was de onzekere factor hoe veel mensen zich zouden opgeven. Van de Wetering: ‘Er kwamen 700 medewerkers in aanmerking – alle Mbo-ers. Of er daarvan bij wijze van spreken één wilde meedoen of alle zevenhonderd wisten we nog niet. We hadden dus ook geen idee wat de gevolgen voor het bedrijf zouden zijn.’ Hogeschool Windesheim zag zich op haar beurt geconfronteerd met de vraag of ze een maatwerkpakket konden leveren voor 1-700 mensen. In verschillende opleidingsrichtingen, die samen het volledige werkgebied van Thales dekten. Van de Wetering: ‘En dan wilden we ook nog eens dat het project voor groepen en op locaties werd aangeboden - in Hengelo, Huizen en Eindhoven. Het was heel bijzonder dat Windesheim dat aanging én voor elkaar kreeg. Ze deden mee met meerdere faculteiten en werkten ook samen met andere hogescholen – bijvoorbeeld om assessoren te leveren.’

Groepswerking
Toen het project vaste contouren kreeg, werden 700 Thalesmedewerkers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarnaast werd het personeelsblad ingezet en prijkten er overal posters. En er ging er een uitnodiging naar hun huisadres. Van de Wetering: ‘Medewerkers zijn nogal eens bescheiden bij dit soort dingen, merken we. Dan kan een duwtje van hun partner net dat laatste zetje geven’. 150 medewerkers kwamen naar de bijeenkomst, maar liefst 100 daarvan waren zo enthousiast dat ze zich direct opgaven. Ze werden in groepen naar studierichting ingedeeld en konden aan de slag. Van de Wetering: ‘De groep zelf werkte heel motiverend. De deelnemers wezen elkaar er bijvoorbeeld op als ze sommige van hun kwaliteiten niet genoeg voor het voetlicht brachten.’ Drie maanden lang werkten ze keihard aan een portfolio, vijf tot zes keer kwamen er begeleiders langs. Vijftig mensen hebben inmiddels de assessments achter de rug, waarna Thales voor een certificaat en feestelijke uitreiking zorgde. Van de Wetering: ‘Zestien mensen zijn daarna aan een verkorte vervolgopleiding begonnen, elf mensen overwegen dat. Dat was overigens niet voor iedereen het motief om mee te doen. Bij Thales hechten we niet per se waarde aan een papiertje, we kijken naar de prestaties die iemand levert. We zien EVC dan ook vooral als investeren in de ontwikkeling van mensen in brede zin. Het motiveert, het laat mensen zien welke mogelijkheden ze hebben en het vergroot hun betrokkenheid bij het bedrijf. ‘

Meer baten dan kosten
Het EVC-project is sinds de certificaatuitreiking een vast instrument geworden binnen Thales. Bij voldoende interesse worden er nieuwe groepen gevormd, in de andere gevallen kunnen medewerkers een individueel traject volgen. Thales kijkt intussen al weer vooruit. Zodra er samenwerkingspartners gevonden zijn, wil het bedrijf van start met een EVC-project op WO-niveau. Voor de zittende werknemers, én als wervingsinstrument. Van de Wetering: ‘Veel bedrijven aarzelen over een investering in EVC, maar de kosten wegen echt ruim tegen de baten op. Voor een seminar van een paar dagen ben je evenveel kwijt per persoon, en de invloed daarvan is vele malen kleiner. Overigens hebben de medewerkers veel en veel meer geïnvesteerd dan wij Sommigen namen zelfs vakantiedagen op om hun porfolio af te ronden.’ Ook een andere angst van ondernemers wordt door de projectleider getackeld: ‘Vaak zijn ondernemers bang dat medewerkers na het project vertrekken naar een ander bedrijf. Volgens mij bindt zo’n traject hen juist, maar als ze wel vertrekken hebben we goede ambassadeurs aan ze. EVC op Hbo-niveau van de grond krijgen is vaak lastig. Het is een ander soort doelgroep, die niet zomaar iets opgelegd wil krijgen. Dus moet je hen zien te prikkelen en uit te dagen. En natuurlijk moet je een hogeschool zien mee te krijgen. Ik denk dat we een heel mooi resultaat hebben geboekt, waar ook andere bedrijven – en waarschijnlijk ook andere hogescholen - hun voordeel mee kunnen doen. Ik zie aan de deelnemers dat ze lekkerder in hun vel zitten. Als bedrijf profiteren we daarvan. We zijn een kennisintensief bedrijf, dus als de kennis van onze mensen groeit, groeien wij mee.’

Zie ook het nieuwsbericht: Het Gouden Ervaringscertificaat 2008 naar Thales Nederland B.V.

Project: Hbo EVC Project Thales Nederland B.V. 2008
Wat: EVC-assessments op Hbo-niveau, evt. gevolgd door een opleidingstraject op maat
Waar: Hengelo, Huizen en Eindhoven
Wie: Thales Nederland B.V.


Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
[Banners]