Artikel | Datum: 15-12-2008


Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling biedt nog steeds veel mogelijkheden. Hoewel de huidige economische laagconjunctuur impact heeft, blijft de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod ervan overstijgen. Niet alleen anno 2008, maar ook in de toekomst.

Er is een grote kans dat de bij balans tussen vraag naar en aanbod van hoger opgeleid personeel aan de opdrachtgeverzijde (overheid) de vraag sterk hoger ligt dan de vraag dan aan opdrachtnemerzijde, het commerciële werkveld. In de huidige situatie hebben opdrachtnemers (waaronder aannemers en adviesbureaus) een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt dan de opdrachtgevers. Dit is niet iets van dit moment, maar speelt al langer.

Vergrijzing
Op de wat langere termijn heeft ook de vergrijzing impact. In aantallen personen overschrijdt de uitstroom de instroom, ongeacht het werk- en denkniveau. Bovendien worden de uitstromende mensen vervangen door nieuwe mensen met een hoger werk- en denkniveau.
Voor werkgevers is het goed om te weten welke drijfveren de diverse ‘doelgroepen’ hebben, zodat zij daarop gericht kunnen inspelen.

Kracht
De kracht van de opdrachtnemers zit in de schaalgrootte van de bedrijven, in combinatie met een specifieke aanpak in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat deze bedrijven zowel individueel als collectief contacten leggen in de arbeidsmarkt. Een campagne zoals ‘The Skyline is Yours’ van Bouwend Nederland, samen met Fundeon, CNV en FNV, is een goed voorbeeld van een collectieve aanpak.

Collectieve campagne
Ook de overheid voert een collectieve campagne onder de namen ‘Werken bij de overheid’ en ‘Werken bij gemeente’. Deze aanpak is echter minder studierichtingspecifiek. Op de Hogescholen heeft men inmiddels een doelstelling gekregen om 15% meer studenten techniek te werven. Nu werven betekent echter dat de eerste piek van deze instroom pas over 4 jaar op de arbeidsmarkt gevoeld zal worden.

Loopbaankeuze
De keuze van een loopbaanrichting van de hoger opgeleide wordt veelal tijdens de studie bepaald. De meeste opleidingen kenmerken zich door een opdrachtgevergerichte opbouw. Met andere woorden: het werken als bouwkundige, civiel-technicus of RO’er bij de overheid komt maar mondjesmaat aan de orde.

Overheden
Overheden staan slechts beperkt op de kaart van het hbo en wo. Naast richtingen als politicologie, bestuurskunde en bestuursrecht is er verder weinig aandacht voor de toepassing van kennis in de diverse studierichtingen binnen de overheid. Als gevolg hiervan krijgen studenten geen gevoel met de interessante uitdagingen die er bij overheden zijn te vinden.

Commerciële werkveld
Ook het commerciële werkveld biedt meer mogelijkheden voor stages, waardoor de arbeidsmarktoriëntatie in de breedte wordt beperkt. Bouwend Nederland geeft op zijn eigen site het volgende aan: ‘Recent onderzoek toont aan dat vooral jongeren uit onbekendheid met de mogelijkheden in de bouw en infra niet zo snel aan een loopbaan in deze sector denken’.
De publieke sector heeft last van het verschijnsel ‘onbekend maakt onbemind’. De kans is groot dat dit verschijnsel wordt versterkt bij de overlap van deze twee markten.

Kredietcrisis
De kredietcrisis heeft vanzelfsprekend impact op ‘onze’ sector. Om de gevolgen hiervan het hoofd te bieden, worden er door diverse ministers uit het huidige kabinet signalen afgegeven om juist nu te blijven investeren in woningbouw- en infraprojecten. Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, heeft het verminderen van de verkeersdruk en het verbeteren van ons watermanagement hoog op de agenda.

Steun in de rug
Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, kondigde aan dat de overheid de economie een steun in de rug wil geven door meer te investeren in bouwkundige projecten. Voeg hier de initiatieven vanuit het Ministerie van VROM aan toe, en we kunnen concluderen dat er binnen diverse overheden nog een hoop te doen is. Denk bijvoorbeeld aan de revitalisering van bedrijventerreinen, de implementatie van de WABO en de realisatie van Vogelaars prachtwijken. Ook het tekort aan woningen is een lastig probleem voor de overheid.

Voldoende uitdagingen
Wat Yacht betreft zijn er nog voldoende uitdagingen voor hoger opgeleiden in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Reden te meer om goed na te denken over de richting van je loopbaan en niet over één nacht ijs te gaan. De projectmatige aard van onze sector biedt enorme kansen om je ontwikkelingsdoelstellingen na te streven.

Waarmaken doelstellingen
Bij Yacht krijgt iedere medewerker de kans om zijn of haar loopbaandoelstellingen te behalen. In de samenwerking met de leidinggevende, coach en accountmanager heeft onze interim-professional de beschikking over een groot netwerk van collega’s, dat deze doelstellingen helpt waar te maken.

Meer over Yacht: www.yacht.nl.


Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
[Banners]