Artikel | Datum: 15-12-2008


Visie Yacht: arbeidsmarkt hoger opgeleiden blijft kansrijk
De arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling biedt nog steeds veel mogelijkheden. Hoewel de huidige economische laagconjunctuur impact heeft, blijft de vraag naar hoger opgeleiden het aanbod ervan overstijgen. Niet alleen anno 2008, maar ook in de toekomst.

Er is een grote kans dat de bij balans tussen vraag naar en aanbod van hoger opgeleid personeel aan de opdrachtgeverzijde (overheid) de vraag sterk hoger ligt dan de vraag dan aan opdrachtnemerzijde, het commerciële werkveld. In de huidige situatie hebben opdrachtnemers (waaronder aannemers en adviesbureaus) een grotere aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt dan de opdrachtgevers. Dit is niet iets van dit moment, maar speelt al langer.

Vergrijzing
Op de wat langere termijn heeft ook de vergrijzing impact. In aantallen personen overschrijdt de uitstroom de instroom, ongeacht het werk- en denkniveau. Bovendien worden de uitstromende mensen vervangen door nieuwe mensen met een hoger werk- en denkniveau.
Voor werkgevers is het goed om te weten welke drijfveren de diverse ‘doelgroepen’ hebben, zodat zij daarop gericht kunnen inspelen.

Kracht
De kracht van de opdrachtnemers zit in de schaalgrootte van de bedrijven, in combinatie met een specifieke aanpak in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat deze bedrijven zowel individueel als collectief contacten leggen in de arbeidsmarkt. Een campagne zoals ‘The Skyline is Yours’ van Bouwend Nederland, samen met Fundeon, CNV en FNV, is een goed voorbeeld van een collectieve aanpak.

Collectieve campagne
Ook de overheid voert een collectieve campagne onder de namen ‘Werken bij de overheid’ en ‘Werken bij gemeente’. Deze aanpak is echter minder studierichtingspecifiek. Op de Hogescholen heeft men inmiddels een doelstelling gekregen om 15% meer studenten techniek te werven. Nu werven betekent echter dat de eerste piek van deze instroom pas over 4 jaar op de arbeidsmarkt gevoeld zal worden.

Loopbaankeuze
De keuze van een loopbaanrichting van de hoger opgeleide wordt veelal tijdens de studie bepaald. De meeste opleidingen kenmerken zich door een opdrachtgevergerichte opbouw. Met andere woorden: het werken als bouwkundige, civiel-technicus of RO’er bij de overheid komt maar mondjesmaat aan de orde.

Overheden
Overheden staan slechts beperkt op de kaart van het hbo en wo. Naast richtingen als politicologie, bestuurskunde en bestuursrecht is er verder weinig aandacht voor de toepassing van kennis in de diverse studierichtingen binnen de overheid. Als gevolg hiervan krijgen studenten geen gevoel met de interessante uitdagingen die er bij overheden zijn te vinden.

Commerciële werkveld
Ook het commerciële werkveld biedt meer mogelijkheden voor stages, waardoor de arbeidsmarktoriëntatie in de breedte wordt beperkt. Bouwend Nederland geeft op zijn eigen site het volgende aan: ‘Recent onderzoek toont aan dat vooral jongeren uit onbekendheid met de mogelijkheden in de bouw en infra niet zo snel aan een loopbaan in deze sector denken’.
De publieke sector heeft last van het verschijnsel ‘onbekend maakt onbemind’. De kans is groot dat dit verschijnsel wordt versterkt bij de overlap van deze twee markten.

Kredietcrisis
De kredietcrisis heeft vanzelfsprekend impact op ‘onze’ sector. Om de gevolgen hiervan het hoofd te bieden, worden er door diverse ministers uit het huidige kabinet signalen afgegeven om juist nu te blijven investeren in woningbouw- en infraprojecten. Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat, heeft het verminderen van de verkeersdruk en het verbeteren van ons watermanagement hoog op de agenda.

Steun in de rug
Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, kondigde aan dat de overheid de economie een steun in de rug wil geven door meer te investeren in bouwkundige projecten. Voeg hier de initiatieven vanuit het Ministerie van VROM aan toe, en we kunnen concluderen dat er binnen diverse overheden nog een hoop te doen is. Denk bijvoorbeeld aan de revitalisering van bedrijventerreinen, de implementatie van de WABO en de realisatie van Vogelaars prachtwijken. Ook het tekort aan woningen is een lastig probleem voor de overheid.

Voldoende uitdagingen
Wat Yacht betreft zijn er nog voldoende uitdagingen voor hoger opgeleiden in de sectoren bouwkunde, civiele techniek en ruimtelijke ontwikkeling. Reden te meer om goed na te denken over de richting van je loopbaan en niet over één nacht ijs te gaan. De projectmatige aard van onze sector biedt enorme kansen om je ontwikkelingsdoelstellingen na te streven.

Waarmaken doelstellingen
Bij Yacht krijgt iedere medewerker de kans om zijn of haar loopbaandoelstellingen te behalen. In de samenwerking met de leidinggevende, coach en accountmanager heeft onze interim-professional de beschikking over een groot netwerk van collega’s, dat deze doelstellingen helpt waar te maken.

Meer over Yacht: www.yacht.nl.


Deel dit artikel:                   

Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
[Banners]