VacatureWaterschap Rivierenland
Strategisch Technisch Manager

Tiel
WO

Bedrijfsinformatie
Over Waterschap Rivierenland
Werken bij Waterschap Rivierenland is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Dit doen we voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Rotterdam.
Samen werken we aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, vanuit ons kantoor in Tiel en in een werkomgeving die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn en met plezier naar het werk komen. Dit wordt gerealiseerd door de betrokkenheid bij de inhoud van het werk, de ontwikkelingsruimte en de eigen verantwoordelijkheden die we je geven.

Wat ga je doen

Strategisch Technisch Manager
Standplaats: Tiel

Weet jij ontwerptechnische samenhang tussen projecten te bewerkstelligen, aansluiting met andere processen te bereiken én je vakinhoudelijke keuzes helder te verdedigen? Dan heeft Waterschap Rivierenland een heel mooi aanbod aan dijk- en kadeverbeteringen voor een strategisch technisch manager.

Waterschap Rivierenland beheert en onderhoudt ca. 1100 km waterkering in het rivierengebied en is daarmee landelijk gezien een hoofdrolspeler. Met het huidige programma dijk- en kadeversterking en de toekomstige veiligheidsopgave hoog water ligt er nog veel werk in het verschiet. Het omgaan met veranderende regelgeving daarbinnen is een uitdaging!
Het uitvoeren van grootschalige projecten gebeurt bij het waterschap volgens het principe van integraal projectmanagement. Behalve de taakverdeling in het IPM-rollenmodel, betekent dat een goede inpassing van projecten in het beheer- en onderhoudsproces. Door het toepassen van geïntegreerde contracten worden ook marktpartijen in een vroegtijdig stadium bij ontwerp en realisatie betrokken.
De functie valt organisatorisch onder het team Technisch Management en Ondersteuning (T-TMO) van de afdeling weg- en waterbouw. Dit team telt momenteel 15 collega’s, waarvan 7 technisch managers. De afdeling werkt aan ruimtelijke projecten als (grootschalige) dijk- en kadeversterkingen, reconstructie en onderhoud van wegen en fietspaden, het voorbereiden en uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het vergraven en aanleggen van watergangen en andere wateropgaven.

Over de functie

 • Je bent het aanspreekpunt en de sparringpartner voor je collega technisch managers. Je coördineert het vakoverleg Techniek en weet over de projecten heen zorg te dragen voor consistente en uniforme aanpak als het gaat om de technische inhoud. Met oog voor de risico’s en hiermee verband houdende te nemen beheersmaatregel durf jij hierin verantwoorde (strategische) keuzes te maken.
 • Je let erop dat het ontwerpproces goed aansluit bij het vroegtijdig inschakelen van marktpartijen en het bedrijfsproces beheer en onderhoud.
 • Daarnaast maak je deel uit van één of meerdere projectteams voor dijk- en kadeverbeteringen, die zijn samengesteld volgens de rollen van Integraal Projectmanagement (IPM). In de IPM-rol van Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke aspecten in deze projecten.
 • Je werkt daarbij nauw samen met interne en externe partijen bestaande uit o.a. adviseurs, toetsers, ontwerpers en aannemers.
 • Je bent bekend met SE en in staat om technische eisen en wensen betreffende de waterkering te vertalen naar specificaties en adviezen. Vervolgens bereid je de uitvraag richting marktpartijen voor en beoordeel en toets je de producten van adviseurs en aannemers technisch inhoudelijk. Je hebt daarbij oog voor de risico’s en de hiermee verband houdende te nemen beheersmaatregelen.

 

Vereiste kwalificaties

Functie-eisen
We zoeken een collega met de volgende achtergrond:

 • Je hebt een universitaire opleiding op het gebied van waterbouw, geotechniek of civiele techniek.
 • Je hebt kennis van en ervaring met alle fasen van dijk- of kadeverbeteringsprojecten.
 • Je bent bekend met het werken volgens IPM-model en SE.
 • Je bent communicatief vaardig en weet technische inhoud begrijpelijk uit te leggen.
 • Je beschikt over coachende en coördinerende vaardigheden.
 • Je hebt een helicopterview en kunt groepsgericht leidinggeven.

 

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 3.613,- en € 5.161,- bij een werkweek van 36 uur (schaal 12). Inschaling zal gebeuren n.a.v. opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.


Contactinfo
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan vóór 15 januari 2018 via het online sollicitatieformulier onderaan deze pagina. De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 25 januari. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Marleen van Es (0344-649396), teamleider van het Team Technisch Management en Ondersteuning of Caroline van der Kleij (0344 649 090), hoofd van de afdeling Weg- en Waterbouw. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
[Banners]