VacatureWaterschap Rivierenland
Teamleider team zuiveringsbeheer regio West/ Midden

Tiel
HBO
Wat ga je doen

Ben jij de man/vrouw die het beste uit je teamleden weet te halen en het zuiverings- en onderhoudsproces efficiënt weet uit te voeren? Dan zoeken we jou!

Teamleider team zuiveringsbeheer regio West/ Midden
Standplaats: Tiel

De afdeling Technische Installaties draagt zorg voor het beheer van de zuiveringsinstallaties en het onderhoud van installaties, kunstwerken en gebouwen in het beheergebied van het waterschap Rivierenland. De afdeling werkt procesgericht en richt zich strategisch op OPerational EXcellence door toepassing van de principes van assetmanagement. Klantgerichtheid staat daarbij centraal met een professionele benadering van het werkgebied. De ambitie is om regionaal leidend te zijn in de afvalwaterketen, de processen op orde te hebben en de installaties op afstand te besturen.

De afdeling is verantwoordelijk voor de bedrijfsprocessen Beheer/Bediening zuiveringstechnische werken en Onderhoud installaties en kunstwerken. Het beheer/bediening richt zich voornamelijk op het uitvoeren van het zuiveringsproces (produceren van schoon afvalwater) waaronder het inzamelen en transporteren van rioolwater en de verwerking van het zuiveringsslib. Het onderhoud richt zich op het in de vereiste functionele toestand houden van de beheerobjecten.

De afdeling bestaat uit ca. 115 medewerkers verdeeld over 8 teams van ca. 12 – 18 medewerkers die de werkzaamheden verrichten vanuit het hoofdkantoor in Tiel en een aantal decentrale vestigingen. De afdeling kent vier operationele regio’s, West, Midden, Noord en Zuid. In elk van de regio’s werkt een team beheer en een team onderhoud.

Als teamleider beheer West/ Midden krijg je de leiding over de zuiveringsmedewerkers in de regio West (Alblasserwaard, Land van Heusden en Altena) en regio Midden (Bommelerwaard, Vijfheerenlanden, Tieler- en Culemborgerwaard).

In jouw functie van teamleider weet je de teams beheer West en Midden door te ontwikkelen naar één team voor het zuiveringsbeheer in het westelijk deel van het waterschap. Je zorgt dat het leren en borgen van ieders vakmanschap en het gezamenlijk komen tot effectieve werkafspraken de cultuur wordt.

Dit ga je doen als teamleider:

 • Bijdrage leveren aan het professioneel en procesmanagement van het team respectievelijk de afdeling en aan onderzoeken zoals een centralisatie van zuiveringen.
 • Verbindingen leggen c.q. bruggen bouwen tussen de verschillende teams binnen en buiten de afdeling.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de visie en doelstellingen van de afdeling
 • Uitvoering geven aan de HRM-taken. In het bijzonder coach je de medewerkers voor wat betreft de koers en hun ontwikkeling.
 • Voer je het echte gesprek met je medewerkers zodat er stappen gezet worden in het continu verbeteren van hun werk. Efficiëntie, effectiviteit, doorlooptijden, kwaliteit en innovatie zijn onderdeel van dit gesprek.


Je bent verantwoordelijk voor:

 • Een kosteneffectieve exploitatie van de zuiveringen en rioolgemalen.
 • Het organiseren van de personeelsbezetting en het zorgdragen voor de realisatie van de aan het team opgedragen taak- en doelstellingen.
 • Rapportages over de zuiveringsprestaties aan het management.
 • Bewaken van de teamdoelstellingen.

 

Vereiste kwalificaties

Basis tot succes:
Weet jij medewerkers zodanig te motiveren en in hun kracht te zetten zodat zij optimaal kunnen functioneren in het eigen lijnteam (waterschapbelang voorop en bieden van een veilige thuishaven)? Bruggen bouwen tussen teams, afdelingen en marktpartijen om in gezamenlijkheid onze opgaven te realiseren. Je weet bij de medewerkers de juiste snaar raken om wendbaar te blijven en zodat de medewerker zich verder kan ontwikkelen.

Je hebt / bent:

 • kennis en ervaring op het gebied van de procestechniek;
 • kennis van het managen van processen, risicomanagement en van relevante wet- en regelgeving;
 • een afgeronde hbo-opleiding (procestechniek of milieutechniek) en een hbowerk- en -denkniveau;
 • resultaatgericht, klantgericht en kan goed samenwerken;
 • ervaring met het uitvoeren van HR-beleid waaronder begeleiden van veranderingen;
 • rijbewijs B;

 

Extra informatie

Waterschap Rivierenland biedt jou als Teamleider Beheer.
Een omgeving waar teamwork centraal staat. Je werkt volgens de Lean-methodiek, op een afdeling die productie gestuurd is. Je hebt de mogelijkheid om af en toe vanuit huis te werken, werkt 36 uur per week en kan grotendeels zelf bepalen hoe laat en waar jouw werkdag begint. Ook krijg je een:

 • salaris tussen de € 2.890,- en € 4.014,- bij een werkweek van 36 uur (schaal 10). Inschaling zal gebeuren n.a.v. opleiding en ervaring.
 • individueel keuzebudget van 20% van je salaris: om te zetten in meer loon, extra verlof of andere mogelijkheden zoals studies;
 • vergoeding voor woon-werkverkeer en een kilometervergoeding voor dienstreizen.

 


Contactinfo
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor 12 januari 2018 via het online sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op woensdag 17 januari in Tiel. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met het afdelingshoofd Ed Steenbergen, tel (0344-649482). Kijk op www.waterschaprivierenland.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
[Banners]