VacatureInspectie Leefomgeving en Transport
Coordinator hoogwater veiligheid

Utrecht
WO

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. We werken aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. Ook beschermen we ons land tegen wateroverlast en bevorderen we de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Inspectie Leefomgeving en Transport 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. Zo dienen we het publieke belang en versterken we de internationale economische positie van Nederland. Binnen de ILT focussen we ons meer en meer op informatiegestuurd werken, de effectieve inzet van straf- en bestuursrecht en het streven naar maximaal maatschappelijk effect en nut van onze toezichtsactiviteiten. 

De afdeling - Domein Water, Producten en Stoffen
Het domein Water, Producten en Stoffen (WPS) houdt toezicht op verschillende partijen:

 • op grond van de Waterwet op Rijkswaterstaat en waterkeringsbeheerders;
 • op grond van de Drinkwaterwet op drinkwaterbedrijven, bedrijven met eigen drinkwaterwinningen en bedrijven en instellingen met collectieve drinkwaterinstallaties;
 • op grond van het Besluit bodemkwaliteit op erkende bodemintermediairs, certificerende instellingen en andere bedrijven die werken met grond, bagger en bouwstoffen.

Daarnaast houden we toezicht op een groot aantal producten en stoffen zoals biociden en vuurwerk, en op producteisen rondom onder andere bouwproducten en verkeersmiddelen. 

Het toezicht op de beheerders van de primaire waterkeringen is belegd bij onze vakgroep Hoogwaterveiligheid. Deze vakgroep bestaat uit acht medewerkers.

Wat ga je doen

Nergens is hoogwaterveiligheid zo belangrijk als in Nederland, dat in een delta van drie grote rivieren ligt. Mensen optimaal beschermen tegen overstromingen is een van de uitdagende taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Jij ziet als coördinator hoogwaterveiligheid toe op de juiste naleving van de wet- en regelgeving en neemt hierbij de leiding. Je zorgt zo voor hoogwaterveiligheid voor miljoenen Nederlanders.

Dankzij jou is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in staat administratieve controles, audits en inspecties rondom waterkeringen adequaat uit te voeren. In je werkzaamheden ligt de nadruk op de juiste toepassing van de wettelijke voorschriften die gelden voor de beoordeling van primaire waterkeringen, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017). Hierbij heb je ook oog voor de in 2017 vastgestelde wettelijke veiligheidsnormen. 


Omdat de wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen nieuw zijn, moet de vertaalslag naar beoordeling en toezicht nog worden gemaakt. Samen met een team van inspecteurs bepaal je deze invulling. Inhoudelijk heb je hierbij een voortrekkende rol en op termijn ga je dit gehele werkveld coördineren. Dankzij jou is de ILT in staat deskundig toezicht te houden op de eerste landelijke beoordelingsronde van de primaire waterkeringen in de periode 2017-2023. 

Vereiste kwalificaties

Functie-eisen
Werk- en denkniveau

 • Master/doctoraal - WO


Kennis en ervaring

 • Je hebt een wo-diploma in de richting civiele techniek, weg- en waterbouwkunde. en je hebt brede en specialitische kennis op het gebied van waterkeringen of het beoordelen hiervan.
 • Je bent vaardig in het operationeel en functioneel aansturen van multidisciplinaire teams en je bent instaat om een strategische visie voor het werkveld te ontwikkelen.
 • Je bent op de hoogte van de nieuwe normeringsystematiek voor primaire waterkeringen, en het WBI 2017.
 • Je bent innovatief ingesteld en in staat om een team mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen
 • Je bent in staat de rol van toezichthouder op je te nemen en hebt bij voorkeur ervaring met deze functie. 
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt visie en lef en bent doortastend
 • Je kunt de Inspectie Leefomgeving en Transport goed vertegenwoordigen in extern (bestuurlijk)overleg.
 • Je bent omgevingsbewust en creatief, kunt snel een oordeel vormen en hebt overtuigingskracht.

Voor deze functie geldt het profiel voor de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur (functiefamilie Toezicht) uit het Functiegebouw Rijk. 

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden van de vrije plek

Salarisniveau schaal 13
Minimum salaris € 3913
Maximum salaris € 5837
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek. 
Dienstverband Vaste aanstelling
Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Standplaats

Utrecht


Digitaal solliciteren
Acquisitie naar aanleiding van deze vrije plek wordt niet op prijs gesteld!

Direct solliciteren kan via ''deze link''.

Meer informatie over deze vrije plek
Ronald Henny 06-55795669

Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Christine Hilgers 06-11185740
Deel dit artikel:                   

Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
[Banners]