VacatureHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Communicatieadviseur grote projecten

Houten
HBO
Wat ga je doen

Communicatieadviseur grote projecten
36 uur | Houten


Algemene Informatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 22 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 450 medewerkers. De afdeling communicatie levert communicatieadvies aan organisatie en bestuur en is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie. Ook educatie over het werk van het waterschap wordt vanuit dit team aangeboden aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen. Gezien de toename van het aantal grote waterschapsprojecten is uitbreiding van het team gewenst.

De functie
Je bent onderdeel van het team communicatie en je bent de schakel tussen de corporate communicatie en de projectcommunicatie. In eerste instantie zijn de werkzaamheden met name gericht op de dijkversterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Op termijn zouden ook andere grote projecten onderdeel van de werkzaamheden kunnen worden. Je bent, in afstemming met de omgevingsmanager van het project, verantwoordelijk voor de projectcommunicatie. Je adviseert over de communicatie met relevante doelgroepen over de voortgang en de eventuele gevolgen van het project. Hier ligt een omgevingsanalyse aan ten grondslag. Je zorgt, al dan niet met een extern bureau, voor de realisatie van de communicatiestrategie. Daarbij zet je de juiste communicatiemiddelen in die je ook laat produceren. De sociale media zijn jou daarbinnen goed bekend. Je voert de regie op het juiste gebruik van de huisstijl en de actualiteit van de projectpagina’s op de website. Daarnaast organiseer je inwonersbijeenkomsten, projectexcursies, educatieve evenementen en andere bijeenkomsten ten behoeve van het project.

Op projectniveau ben je verantwoordelijk voor de perswoordvoering en begeleid je inhoudelijke woordvoerders en bereidt ze voor.

Samen met de beleidsmedewerker educatie en de omgevingsmanagers van het projectteam geef je het educatieve programma voor scholen vorm en inhoud.

Vereiste kwalificaties

Wij vragen
Je hebt ruime en aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie en educatie van grote (overheids) projecten. Ervaring met het werken in een IPM organisatiemodel en ervaring met projecten op het gebied van water- en/of infrastructuur is een pré. Je hebt een relevante afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau. Ook heb je ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en ben je politiek sensitief. Je hebt een hands on mentaliteit en weet je acties intern met de juiste personen af te stemmen. Je bent niet bang om voor een groep kinderen of pubers te staan en vindt het leuk om hen en hun docenten te betrekken bij het waterschapswerk.

Extra informatie

Wij bieden
Een afwisselende baan in een dynamische omgeving. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring in schaal 10 van de salarisschalen voor Waterschapspersoneel. Het beginsalaris is bruto minimaal € 2.890,= en maximaal € 4.014,= per maand (bij een 36-urige werkweek).

De waterschapsector kent een eigen rechtspositie, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschaps¬personeel. We kennen een Individueel Keuzebudget van ten minste 20% naast het maandsalaris. Ook hanteren we flexibele werktijden.


Informatie?
Voor meer informatie over bovenstaande functie bel je met Jur Bulthuis manager communicatie en klantcontactcentrum 06-11614689. Over de procedure kun je contact opnemen met Mariël Haafkes, senior adviseur P&O (030) 2097195. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste om deze functie te kunnen vervullen.

Iets voor jou?
Als je geïnteresseerd bent in deze vacature, stuur dan je motivatie met actueel CV uiterlijk 21 februari a.s. via de sollicitatiebutton onder vermelding van vacaturenummer: 2018.03 Communicatieadviseur grote projecten.

Acquisitie op basis van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
 
Trefwoorden; Communicatieadviseur, Houten, Utrecht, Overheid, HBO, politiek, educatie, projectcommunicatie, communicatie adviseur, adviseur communicatie
Deel dit artikel:                   

Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
[Banners]