VacatureWaterschap Zuiderzeeland
Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies

Lelystad
HBO
Wat ga je doen

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk. Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water en aan veiligheid.

In de vorige eeuw werden onze polders ontworpen, gewonnen en ontgonnen. Daarvoor was hier de Zuiderzee. Nu houden we ons nieuwe land boven water en beschermen we de polders tegen overstromingen. We zorgen dat afvalwater gezuiverd wordt, zodat het opnieuw van waarde is en schoon terugstroomt in onze sloten en vaarten.
Binnen onze prachtige polders heerst een ware pioniersmentaliteit. Dat ontdekkende en
ondernemende proef je ook binnen ons waterschap. We zijn gedreven denkers die gedachten ten uitvoer brengen en verandering tot leven roepen door gewoon te doen.
We denken vooruit. Over duurzaamheid en het winnen van energie uit ons water bijvoorbeeld. Over de effecten van klimaatverandering en de kansen van de circulaire economie. Innoveren doen we met passie, investeren doen we met zorg. Ons streven? Dat niet alleen onze generatie droge voeten heeft, maar onze kinderen en kleinkinderen ook.
Samenwerken staat centraal. Dat geldt voor collega’s onderling, voor de manier waarop ons waterschap wordt bestuurd en voor de manier waarop we omgaan met partners, ondernemers, agrariërs en inwoners. Samen met én voor hen.
Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Water beweegt ons.

Waterschap Zuiderzeeland heeft voor haar locatie in Lelystad een vacature voor een

Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies M/V
36 uur (1 fte)
Bepaalde tijd: 4 jaar


Jouw werkterrein
Binnen de afdeling Waterbeheer bevindt zich het team Watertoezicht. Hier zijn we op zoek naar een senior medewerker Watertoezicht met het accent op agrarische emissies.
Voor de agrarische emissies richten wij ons op het vergroten van de bewustwording bij agrariërs over de effecten van hun bedrijfsvoering op de waterkwaliteit (en –kwantiteit). Daarnaast willen we de sector stimuleren zelf maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over duurzaam bodemgebruik of het uitvoeren van gezamenlijke gebiedsgerichte pilots. Je maakt deel uit van een team van 12 medewerkers.

Jouw functie als Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies
Je werkt binnen het team Watertoezicht. Je houdt je hoofdzakelijk bezig met drie taken:

  • je geeft voorlichting en/of presentaties met als doel het enthousiasmeren van agrarische bedrijven;
  • je adviseert agrarische bedrijven en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving;
  • je draagt zorg voor de totstandkoming van beleidstukken.

Binnen de werkgebieden van de Waterwet en Wabo geef je uitleg over milieuregels en advies aan de agrarische sector. Ook voer je toezicht uit op agrarische bedrijven. Je geeft gastcolleges op opleidingsinstituten en organiseert demonstratiebijeenkomsten. Je verstrekt informatie en geeft advies aan bedrijven en particulieren over hoe zij kunnen voorkomen dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Je verwerkt de gegevens van het toezicht in het informatiesysteem en stelt de correspondentie op voor de betrokkenen. Je werkt intern samen met collega’s die betrokken zijn bij emissiebeheer & waterkwaliteit en bent een netwerkpartner voor externe organisaties in de agrarische sector.

Vereiste kwalificaties

Je kwaliteiten
Je beschikt over een HBO-opleiding agrarisch of milieukunde en hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van toezicht en handhaving water of milieu. Je bent goed in staat (in interne en externe werkgroepen) het belang van het waterschap te behartigen. Je hebt ruime kennis van en inzicht in de agrarische sector, de toepassing van juridische procedures, agrarische lozingen (emissies) en emissiebeperkende maatregelen. Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met projectmatig werken. Je sociale en contactuele vaardigheden zijn goed ontwikkeld om bedrijven en particulieren op een constructieve manier te woord te staan. Tot slot ben je breed georiënteerd binnen het werkveld, waardoor je zaken als emissiebeheerder benadert.

Extra informatie

Wat biedt Waterschap Zuiderzeeland jou?
Een interessante en pittige functie met ontwikkelmogelijkheden. Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.014,-- bruto per maand (max. schaal 10 bij een fulltime dienstverband). Het waterschap beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget van ca. 20%. Daarnaast is binnen het waterschap veel aandacht voor team- en individuele ontwikkeling.


Meer informatie
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Dennis Brandwacht, teammanager Watertoezicht, telefoonnummer: 0320  274 911.

Solliciteren op de functie van Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Laat je CV en motivatie voor 21 februari 2018 achter via onze sollicitatiepagina.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 1 maart 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Overheid, Waterschap, Waterbeheer, Medewerker Watertoezicht, Toezicht, Handhaving Water, Handhaving Milieu, Agrarisch

0
Deel dit artikel:                   

Haalbaarheidsonderzoek naar bypass voor scheepsverkeer naast Itaipudam
Nieuwsbericht
Extra aanlegsteigers voor de scheepvaart
Nieuwsbericht
De Staat van het Nederlandse waterbeleid
Nieuwsbericht
Partijen tekenen voor versterking IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer
Nieuwsbericht
Openstelling van Sluis Delden nogmaals uitgesteld
Nieuwsbericht
InfraTech 2019 toont neus voor innovatie met infra awards
Nieuwsbericht
Geslaagde editie van de INTERMAT, in het teken van innovatie en business
Weblogposting
Stuw Grave: Varen met gevaarlijke stoffen in mist aan banden
Nieuwsbericht
Partnership Royal HaskoningDHV en HAL24K
Nieuwsbericht
Cathelijn Peters directeur Unie van Waterschappen
Nieuwsbericht
Water in de Openbare Ruimte wordt Vakbeurs Klimaat
Weblogposting
Pilz lichtschermen geschikt voor de hoogste veiligheidscategorieën
Weblogposting
Meer zand voor Texel van Westerslag tot De Koog
Nieuwsbericht
Transferium Maasvlakte geopend
Nieuwsbericht
Fryslân investeert in verkeersveiligheid en IJsselmeerkust
Nieuwsbericht
Ontwerp Afsluitdijk toegelicht
Nieuwsbericht
Uitloop renovatie sluis Hengelo
Nieuwsbericht
NKWK Kennisconferentie: van papier naar praktijk
Nieuwsbericht
Vacature Consultant Machineveiligheid (Infra) bij D&F | Passion for Safety
Weblogposting
Directievoorzitter draagt stokje over aan derde generatie
Nieuwsbericht
Havenbedrijf legt getijdepoelen aan in het Calandkanaal
Nieuwsbericht
Basismonitoring Wadden verzamelt data over Waddenzee
Nieuwsbericht
[Banners]