VacatureWaterschap Zuiderzeeland
Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies

Lelystad
HBO
Wat ga je doen

Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Ons werkgebied bevindt zich op de bodem van de vroegere Zuiderzee. Op de bodem van ons lage land. Van de Lemstervaart tot Almere en van Urk tot aan de Drontermeerdijk. Hier vind je onze zuiveringen, gemalen en dijken. Daarmee werken we aan schoon en voldoende water en aan veiligheid.

In de vorige eeuw werden onze polders ontworpen, gewonnen en ontgonnen. Daarvoor was hier de Zuiderzee. Nu houden we ons nieuwe land boven water en beschermen we de polders tegen overstromingen. We zorgen dat afvalwater gezuiverd wordt, zodat het opnieuw van waarde is en schoon terugstroomt in onze sloten en vaarten.
Binnen onze prachtige polders heerst een ware pioniersmentaliteit. Dat ontdekkende en
ondernemende proef je ook binnen ons waterschap. We zijn gedreven denkers die gedachten ten uitvoer brengen en verandering tot leven roepen door gewoon te doen.
We denken vooruit. Over duurzaamheid en het winnen van energie uit ons water bijvoorbeeld. Over de effecten van klimaatverandering en de kansen van de circulaire economie. Innoveren doen we met passie, investeren doen we met zorg. Ons streven? Dat niet alleen onze generatie droge voeten heeft, maar onze kinderen en kleinkinderen ook.
Samenwerken staat centraal. Dat geldt voor collega’s onderling, voor de manier waarop ons waterschap wordt bestuurd en voor de manier waarop we omgaan met partners, ondernemers, agrariërs en inwoners. Samen met én voor hen.
Wij zijn Waterschap Zuiderzeeland. Water beweegt ons.

Waterschap Zuiderzeeland heeft voor haar locatie in Lelystad een vacature voor een

Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies M/V
36 uur (1 fte)
Bepaalde tijd: 4 jaar


Jouw werkterrein
Binnen de afdeling Waterbeheer bevindt zich het team Watertoezicht. Hier zijn we op zoek naar een senior medewerker Watertoezicht met het accent op agrarische emissies.
Voor de agrarische emissies richten wij ons op het vergroten van de bewustwording bij agrariërs over de effecten van hun bedrijfsvoering op de waterkwaliteit (en –kwantiteit). Daarnaast willen we de sector stimuleren zelf maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over duurzaam bodemgebruik of het uitvoeren van gezamenlijke gebiedsgerichte pilots. Je maakt deel uit van een team van 12 medewerkers.

Jouw functie als Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies
Je werkt binnen het team Watertoezicht. Je houdt je hoofdzakelijk bezig met drie taken:

  • je geeft voorlichting en/of presentaties met als doel het enthousiasmeren van agrarische bedrijven;
  • je adviseert agrarische bedrijven en ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving;
  • je draagt zorg voor de totstandkoming van beleidstukken.

Binnen de werkgebieden van de Waterwet en Wabo geef je uitleg over milieuregels en advies aan de agrarische sector. Ook voer je toezicht uit op agrarische bedrijven. Je geeft gastcolleges op opleidingsinstituten en organiseert demonstratiebijeenkomsten. Je verstrekt informatie en geeft advies aan bedrijven en particulieren over hoe zij kunnen voorkomen dat het oppervlaktewater wordt verontreinigd en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Je verwerkt de gegevens van het toezicht in het informatiesysteem en stelt de correspondentie op voor de betrokkenen. Je werkt intern samen met collega’s die betrokken zijn bij emissiebeheer & waterkwaliteit en bent een netwerkpartner voor externe organisaties in de agrarische sector.

Vereiste kwalificaties

Je kwaliteiten
Je beschikt over een HBO-opleiding agrarisch of milieukunde en hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van toezicht en handhaving water of milieu. Je bent goed in staat (in interne en externe werkgroepen) het belang van het waterschap te behartigen. Je hebt ruime kennis van en inzicht in de agrarische sector, de toepassing van juridische procedures, agrarische lozingen (emissies) en emissiebeperkende maatregelen. Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met projectmatig werken. Je sociale en contactuele vaardigheden zijn goed ontwikkeld om bedrijven en particulieren op een constructieve manier te woord te staan. Tot slot ben je breed georiënteerd binnen het werkveld, waardoor je zaken als emissiebeheerder benadert.

Extra informatie

Wat biedt Waterschap Zuiderzeeland jou?
Een interessante en pittige functie met ontwikkelmogelijkheden. Het salaris is, afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 4.014,-- bruto per maand (max. schaal 10 bij een fulltime dienstverband). Het waterschap beschikt over prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuze Budget van ca. 20%. Daarnaast is binnen het waterschap veel aandacht voor team- en individuele ontwikkeling.


Meer informatie
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Dennis Brandwacht, teammanager Watertoezicht, telefoonnummer: 0320  274 911.

Solliciteren op de functie van Senior Medewerker Watertoezicht Agrarische Emissies
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Laat je CV en motivatie voor 21 februari 2018 achter via onze sollicitatiepagina.

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor 1 maart 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Overheid, Waterschap, Waterbeheer, Medewerker Watertoezicht, Toezicht, Handhaving Water, Handhaving Milieu, Agrarisch

0
Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
[Banners]