VacatureWaterschap Rivierenland
Senior Omgevingsmanager

Tiel
HBO, WO

Hier ga je werken
Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. In ons rivierengebied gaan we de komende 10 jaar zo’n 400 km rivierdijk versterken. Ons Hoogwaterbeschermings¬programma is onderdeel van het nationale programma met een investering van ruim € 7 miljard.
Onze hoogwaterbeschermingsprojecten voeren we al sinds 10 jaar professioneel uit volgens de IPM-methodiek.

Jij werkt als omgevingsmanager in het projectteam nauw samen met de projectleider, technisch manager, projectbeheerser, contractmanager en projectondersteuner. Het teamgevoel is belangrijk. Het is jullie gezamenlijke verantwoordelijkheid om zowel de planvorming als de uitvoering rond te krijgen en de dijken veiliger te maken.

Wat ga je doen

In onze dijkversterkingsprojecten heb jij de belangen van alle stakeholders op je netvlies. Jouw doel? Zorgen dat deze projecten zoveel mogelijk in samenwerking met de omgeving worden gerealiseerd.

Senior Omgevingsmanager
Vacaturenummer: T-PLO 106220 - 103260 (extern)
Locatie: Tiel
Contracttype: Onbepaalde tijd


We moeten het hoofd boven water houden. Letterlijk. Daarom passen we bij Waterschap Rivierenland voortdurend de hoogte en sterkte van onze dijken aan. Het zijn projecten waarbij vaak tegengestelde belangen komen kijken. Want misschien moeten er wel mensen verhuizen. Of zijn er gevolgen voor de zeldzame orchideeën in het gebied. Als omgevingsmanager praat jij met de stakeholders en probeer je alle belangen, eisen en wensen een plek te geven binnen onze dijkversterkingsprojecten.

Dit ga je doen
We willen veilige dijken. Maar wel in goed overleg met de omgeving. En, als we zo’n dijk toch aanpakken, verbeteren we graag meteen de recreatieve mogelijkheden. Daarom werk jij aan maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en een goede relatie met alle betrokken partijen. Dat betekent dat je in gesprek gaat met de directeur van de steenfabriek van wie we grond willen kopen. Met de Vogelbescherming die zich zorgen maakt over de broedparen. En met de ANWB die graag nieuwe fietspaden en e-bike-oplaadpunten wil.

Je organiseert informatieavonden en voert keukentafelgesprekken met omwonenden. Vervolgens breng je je collega’s in overleggen en via het registratiesysteem op de hoogte van de verschillende belangen. Jouw doel? Zorgen dat onze projecten zoveel mogelijk in samenwerking met de omgeving worden gerealiseerd. Daarom blijf je er het liefst van begin tot eind bij betrokken en zorg je als senior voor een goede kennisoverdrachttussen de verschillende projectfasen.

Het is ook jouw taak om ervoor te zorgen dat onze dijkversterkingsprojecten kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor schakel je met overheden en aannemers om tot overeenkomsten te komen, regel je vergunningen en zorg je dat het project aan de wet- en regelgeving voldoet. In overleg met nutsbeheerders regel je dat de kabels en leidingen zonodig op een nieuwe plek komen te liggen. En je treft maatregelen als er archeologische vondsten of explosieven worden opgegraven. Meestal werk je samen met twee of drie andere omgevingsmanagers, die jij als senior aanstuurt en coacht.

In je werk weet je goed gebruik te maken van instrumenten zoals SOM, KES, omgevingswijzer en ambitiewijzer.

Vereiste kwalificaties

Dit ben jij
Jij voelt je thuis in overlegsituaties, waarbij je makkelijk schakelt tussen wethouders, landschapsarchitecten en de bewoner die een stukje tuin moet afstaan. Met jouw omgevingsantenne kun je je uitstekend inleven in de verschillende behoeften en belangen, zonder het projectresultaat uit het oog te verliezen. Je houdt de regie en in je snel opgebouwde netwerk weet je tactvol te overtuigen en te onderhandelen. Goed kunnen samenwerken, plannen en organiseren en creativiteit zijn ook noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen. Verder vragen we:

  • Hbo- of academisch werk- en denkniveau en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
  • Ervaring met complexe dijkversterkingsprojecten en gedegen kennis van waterkeringen.
  • Kennis van RO-procedures en vergunningstrajecten.
  • Vaardig in projectmatig werken, bijvoorbeeld met het Integraal Projectmanagementmodel.
Extra informatie

Dit bieden wij
Je bent niet alleen veel op pad, maar krijgt ook alle ruimte om je werk zelf in te richten. Is er werk dat je thuis kunt doen? Of wil je vandaag meer en morgen minder uren maken? Ga je gang. Als omgevingsmanager verdien je maximaal € 4.552,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je jaarlijks een individueel keuzebudget - ongeveer twintig procent van je salaris - dat je kunt inzetten voor verschillende doelen. Je kunt dit ook laten uitbetalen of inwisselen voor extra vrije dagen.


Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan uiterlijk op donderdag 19 april 2018 via het online sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 april 2018.

Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Erik Riemersma, teamleider, telefoonnummer 06 - 51 57 38 67. Of kijk op www.waterschaprivierenland.nl.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

NKWK Kennisconferentie: van papier naar praktijk
Nieuwsbericht
Vacature Consultant Machineveiligheid (Infra) bij D&F | Passion for Safety
Weblogposting
Directievoorzitter draagt stokje over aan derde generatie
Nieuwsbericht
Havenbedrijf legt getijdepoelen aan in het Calandkanaal
Nieuwsbericht
Basismonitoring Wadden verzamelt data over Waddenzee
Nieuwsbericht
EenVandaag bericht over staat van bruggen en viaducten Noord-Holland
Nieuwsbericht
20 april 2018: Wereldvismigratiedag in Stellendam
Nieuwsbericht
Aanzienlijke winstgroei Van Leeuwen Buizen Groep
Nieuwsbericht
Netwerkdag IKN op 19 april 2018 in Ede
Weblogposting
Doorgaande route over sluizencomplex IJmuiden jaar afgesloten
Nieuwsbericht
Eerste containers verladen via Flevokust Haven
Nieuwsbericht
Event
Minister start Verdieping Nieuwe Waterweg
Nieuwsbericht
Zandmaas / Grensmaas en Ruimte voor de Rivier afgerond
Nieuwsbericht
Groot experiment met zand op bodem Amelander Zeegat
Nieuwsbericht
Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied ter inzage
Nieuwsbericht
Congres Beheer en onderhoud van infrastructuur: Geconcentreerd blijven op eigen taken!
Weblogposting
Interview met Erik Kerssies, Bouw & Infra Park, over InfraCampus, de infrasector en beheer en onderhoud
Artikel
Nederland waterland pakt podium bij VN op Wereldwaterdag
Nieuwsbericht
Werk aan de Houtribdijk: de komende decennia weer oersterk
Nieuwsbericht
Vol trots presenteert Inter Visual Systems het Control Room Event 2018 programma
Weblogposting
Kabinet pompt 275 miljoen euro in gezonde natuur en water
Nieuwsbericht
Eerste inzichten kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden
Nieuwsbericht
[Banners]


[Top events]
[Andere events]