VacatureNationaal Watertraineeship
Trainee / Pilot Engineer

Rotterdam, Ouddorp
HBO, WO
Wat ga je doen

Trainee / Pilot Engineer

Standplaats: 2 dagen in Rotterdam en 2 dagen in Ouddorp

 
Opdrachtgever

De afdeling Technologie & Bronnen draagt de verantwoordelijkheid voor het op professionele, betrouwbare en deskundige wijze onttrekken, zuiveren en leveren van water dat ongeacht de mogelijke veranderingen in de samenstelling van de ruwwaterbron, voldoet aan de drinkwaterkwaliteitseisen en de wensen van de klant.
Tevens zorgt de afdeling voor het beheren van wingebieden. Dit alles met inachtneming van maatschappelijke aanvaardbare kosten en duurzame bedrijfsvoering, rekening houdend met technologische ontwikkelingen.

De afdeling bestaat uit drie teams:
• Operationeel Waterkwaliteitsbeheer (OWK)
• Watertechnologie (WT)
• Bronbescherming (BB, werknaam).

Als trainee zal je werkzaam zijn voor het team Watertechnologie. Dit team houdt zich bezig met complexe vraagstukken en meerjarig onderzoek om de drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst te waarborgen. Het WT-team bestaat uit 8 mensen en meerdere Evides-trainees.

Werkzaamheden
 
Binnen NOVIE (Nieuw Onderzoeksprogramma Voor Investeringen Evides) gaat Evides o.a. onderzoek doen naar de drinkwaterzuivering van de toekomst. Binnen het project Drinkwaterzuivering van de Toekomst zijn een aantal zuiveringsconcepten geselecteerd die de komende jaren verder worden onderzocht. Dit zijn actiefkoolfiltratie (AKF) en capillaire nanofiltratie (cap.NF). Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van het drinkwater nog verder te verbeteren als het gaat om het verwijderen van antropogene stoffen (geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en industriële stoffen), het verminderen van deeltjesdoorslag en het verbeteren van de biologische stabiliteit. Beide zuiveringstappen worden komend jaar op pilotschaal getest op productielocatie Kralingen (Rotterdam). Voor het bedrijven van deze pilots is Evides op zoek naar een Pilot Engineer die bekend is met pilotonderzoek en die zijn energie haalt uit praktische werkzaamheden.

Werkzaamheden en traineeproject
• Het bewaken en beheersen van het procesverloop van de pilotinstallaties op basis van het verwerken, analyseren (trend monitoring), en rapporteren van onderzoeksresultaten. Het procesverloop communiceren en afstemmen met de onderzoeksleider en waar nodig bijsturen.
• Uitvoeren bedrijfsvoering AKF en cap.NF pilotinstallaties, hieronder vallen de volgende taken:
 - dagelijkse bediening pilotinstallaties;
 - uitvoeren en registreren van systeem-validatie (crosschecks, instrument validatie, data validatie, equipment- en membraanintegriteit, bewaken terugspoelingen van AKF en cap.NF en chemieverbruik);
 - uitvoeren van analyses ter plaatse;
 - assistentie in logistieke coördinatie m.b.t. monstername en analyse door derden;
 - aankoop/bestellen van verbruiksmaterialen (chemicaliën, monsterflessen, etc.);
 - afstemming met collega's op de productielocatie en met de ingenieursafdeling voor technische aspecten t.a.v. de pilots (voeding en afvoer, nutsvoorzieningen, datatransmissie);
• Onvolkomenheden aan de pilotinstallaties kunnen verhelpen dan wel een adequate oplossing extern zoeken.

Vereiste kwalificaties

Eisen
 
- Minimaal HBO niveau
- Watertechnologie achtergrond
- Kennis van drink- en/of afvalwaterzuivering
- Affiniteit met pilot installaties

Extra informatie

Informatie
 
Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949
Deel dit artikel:                   

Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
Containervervoer zorgt voor groei zeevaart
Nieuwsbericht
Waterschappen zoeken briljante waterideeën
Nieuwsbericht
Innovatieve ontwerpstudie duurzame opties koel- en proceswater Chemelot
Nieuwsbericht
CEO Havenbedrijf Rotterdam roept EU op te investeren in infrastructuur
Nieuwsbericht
Publieksdag herinrichting Afferdense en Deestse Waarden 16 juni 2018
Nieuwsbericht
[Banners]