VacatureNationaal Watertraineeship
Trainee / Pilot Engineer

Rotterdam, Ouddorp
HBO, WO
Wat ga je doen

Trainee / Pilot Engineer

Standplaats: 2 dagen in Rotterdam en 2 dagen in Ouddorp

 
Opdrachtgever

De afdeling Technologie & Bronnen draagt de verantwoordelijkheid voor het op professionele, betrouwbare en deskundige wijze onttrekken, zuiveren en leveren van water dat ongeacht de mogelijke veranderingen in de samenstelling van de ruwwaterbron, voldoet aan de drinkwaterkwaliteitseisen en de wensen van de klant.
Tevens zorgt de afdeling voor het beheren van wingebieden. Dit alles met inachtneming van maatschappelijke aanvaardbare kosten en duurzame bedrijfsvoering, rekening houdend met technologische ontwikkelingen.

De afdeling bestaat uit drie teams:
• Operationeel Waterkwaliteitsbeheer (OWK)
• Watertechnologie (WT)
• Bronbescherming (BB, werknaam).

Als trainee zal je werkzaam zijn voor het team Watertechnologie. Dit team houdt zich bezig met complexe vraagstukken en meerjarig onderzoek om de drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst te waarborgen. Het WT-team bestaat uit 8 mensen en meerdere Evides-trainees.

Werkzaamheden
 
Binnen NOVIE (Nieuw Onderzoeksprogramma Voor Investeringen Evides) gaat Evides o.a. onderzoek doen naar de drinkwaterzuivering van de toekomst. Binnen het project Drinkwaterzuivering van de Toekomst zijn een aantal zuiveringsconcepten geselecteerd die de komende jaren verder worden onderzocht. Dit zijn actiefkoolfiltratie (AKF) en capillaire nanofiltratie (cap.NF). Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van het drinkwater nog verder te verbeteren als het gaat om het verwijderen van antropogene stoffen (geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en industriële stoffen), het verminderen van deeltjesdoorslag en het verbeteren van de biologische stabiliteit. Beide zuiveringstappen worden komend jaar op pilotschaal getest op productielocatie Kralingen (Rotterdam). Voor het bedrijven van deze pilots is Evides op zoek naar een Pilot Engineer die bekend is met pilotonderzoek en die zijn energie haalt uit praktische werkzaamheden.

Werkzaamheden en traineeproject
• Het bewaken en beheersen van het procesverloop van de pilotinstallaties op basis van het verwerken, analyseren (trend monitoring), en rapporteren van onderzoeksresultaten. Het procesverloop communiceren en afstemmen met de onderzoeksleider en waar nodig bijsturen.
• Uitvoeren bedrijfsvoering AKF en cap.NF pilotinstallaties, hieronder vallen de volgende taken:
 - dagelijkse bediening pilotinstallaties;
 - uitvoeren en registreren van systeem-validatie (crosschecks, instrument validatie, data validatie, equipment- en membraanintegriteit, bewaken terugspoelingen van AKF en cap.NF en chemieverbruik);
 - uitvoeren van analyses ter plaatse;
 - assistentie in logistieke coördinatie m.b.t. monstername en analyse door derden;
 - aankoop/bestellen van verbruiksmaterialen (chemicaliën, monsterflessen, etc.);
 - afstemming met collega's op de productielocatie en met de ingenieursafdeling voor technische aspecten t.a.v. de pilots (voeding en afvoer, nutsvoorzieningen, datatransmissie);
• Onvolkomenheden aan de pilotinstallaties kunnen verhelpen dan wel een adequate oplossing extern zoeken.

Vereiste kwalificaties

Eisen
 
- Minimaal HBO niveau
- Watertechnologie achtergrond
- Kennis van drink- en/of afvalwaterzuivering
- Affiniteit met pilot installaties

Extra informatie

Informatie
 
Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949
Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
[Banners]