VacatureWaterschap Rivierenland
Senior Beleidsadviseur Waterketen (Beleidsadviseur B)

Tiel
HBO, WO

Hier ga je werken
Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende en schoon water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Binnen de afdeling Strategie en Beleid werken jij en je twaalf collega’s van het team Beleid Water en Dijken aan de thema’s binnen de beleidsterreinen waterveiligheid, watersysteem, waterketen en klimaat. De ene keer heb je twee of drie dossiers onder je hoede, de andere keer tien kleinere.

Jouw team is hecht. Dat is niet voor niets: hoe beter de samenwerking, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de omgeving. Jij en je collega’s zijn geïnteresseerd in elkaar en willen van elkaar leren. Het waterschap vindt het belangrijk dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen én naar huis gaan. Betrokkenheid en openheid staan voorop. Daarnaast krijg je volop ruimte om je te ontwikkelen.

Wat ga je doen

Hoe zorg je ervoor dat het afvalwater goed wordt gezuiverd? Welke strategie moet het waterschap voeren om dit zo duurzaam en doelmatig te kunnen doen? Jij buigt je over deze en andere thema’s van Waterschap Rivierenland. Als Senior Beleidsadviseur stel je strategische beleidsvoorstellen op en adviseer je het bestuur, de directie en andere organisatieonderdelen. Daarnaast vertegenwoordig je het waterschap bij de externe partners. Jouw doel? Het bereiken van een duurzame en doelmatige afvalwaterketen dat voldoet aan de nieuwste eisen en ontwikkelingen.

Senior Beleidsadviseur Waterketen (Beleidsadviseur B)
vacaturenummer: T-BST 106380-102541 
locatie: Tiel


Dit ga je doen
Je bent een belangrijke adviseur voor het bestuur en het management over het beleid rondom de inzameling en zuiveren van het afvalwater. Dit advies vorm je niet alleen, maar daarbij maak je handig gebruik van de kennis van je collega’s en je externe netwerk. Gesprekken voeren is daarom een belangrijk onderdeel van je werk. Je overlegt met onze bestuurders, collega’s van andere disciplines, en met overheden en betrokken partijen. Onze bestuurders schakelen op het hoogste niveau, daarvoor schrijf jij de argumentatie.

Waterschap Rivierenland zorgt samen met partners in de waterketen voor de inzameling en zuiveren van afvalwater ten behoeve van volksgezondheid en waterkwaliteit. Dit proberen we zo duurzaam en doelmatig mogelijk te doen. Jij zorgt ervoor dat de strategische koers wordt uitgezet, het monitoren en het bijstellen ervan. Het accent van je werk ligt op het gebied van afvalwaterketen, maar je kan makkelijk schakelen naar andere thema’s als dat nodig is. Je houdt nieuwe (beleids)ontwikkelingen goed in de gaten en je beoordeelt de doorwerking naar de taken van het waterschap. Je schrijft hiervoor beleidsvoorstellen en adviezen en je zorgt dat je directeur en bestuurder goed zijn voorbereid om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voorbeelden van concrete onderwerpen waar jij aan gaat werken zijn water zuiveren, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), slibeindverwerking, samenwerken in de afvalwaterketen en medicijnresten. Daarnaast ga je samen met je collega’s aan de slag met het nieuwe Waterbeheerprogramma van het waterschap.

Vereiste kwalificaties

Dit ben jij
Jij voelt je thuis in overlegsituaties, waarbij je makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus, de regie houdt en tactvol weet te overtuigen en te onderhandelen. Je hebt een vlotte pen en je bent creatief in het vinden van oplossingen voor een beleidskwestie. Je analytisch en besluitvormend vermogen komen dan goed van pas. Scherpe gesprekken, compromissen, tegengestelde belangen en spanning op een dossier maken soms deel uit van het beleidsproces. Dat vind jij juist boeiend en uitdagend. Verder vragen we:

  • Hbo+ / academisch werk- en -denkniveau.
  • Brede kennis van de taken van het waterschap, met name van afvalwaterzuivering en waterkwaliteit.
  • Je bent bekend met ontwikkelingen in de waterketen (zowel technologisch als beleidsmatig).
  • Aantoonbare ervaring met beleidsprocessen en –advisering.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met het bestuurlijk krachtenveld.
  • Een enthousiaste verbinder die zowel intern als extern gebruik maakt van het relevante netwerk.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

 

Extra informatie

Interesse?
Het gaat om een functie van 36 uur en een salaris (schaal 11) tussen € 3.232,- en € 4.552,-. Inschaling zal gebeuren op basis van opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.


Solliciteren?
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor zaterdag 26 mei 2018 via het online sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 8 juni 2018.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, bel dan met Jan Spieksma, afdelingshoofd van de afdeling Strategie en Beleid, via 0344-64 92 06, of met Hans Merks, teamleider van het team Beleid Water en Dijken, via 0344-64 91 17.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
[Banners]