VacatureWaterschap Rivierenland
Senior Beleidsadviseur Waterketen (Beleidsadviseur B)

Tiel
HBO, WO

Hier ga je werken
Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende en schoon water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk. Binnen de afdeling Strategie en Beleid werken jij en je twaalf collega’s van het team Beleid Water en Dijken aan de thema’s binnen de beleidsterreinen waterveiligheid, watersysteem, waterketen en klimaat. De ene keer heb je twee of drie dossiers onder je hoede, de andere keer tien kleinere.

Jouw team is hecht. Dat is niet voor niets: hoe beter de samenwerking, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op de omgeving. Jij en je collega’s zijn geïnteresseerd in elkaar en willen van elkaar leren. Het waterschap vindt het belangrijk dat medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen én naar huis gaan. Betrokkenheid en openheid staan voorop. Daarnaast krijg je volop ruimte om je te ontwikkelen.

Wat ga je doen

Hoe zorg je ervoor dat het afvalwater goed wordt gezuiverd? Welke strategie moet het waterschap voeren om dit zo duurzaam en doelmatig te kunnen doen? Jij buigt je over deze en andere thema’s van Waterschap Rivierenland. Als Senior Beleidsadviseur stel je strategische beleidsvoorstellen op en adviseer je het bestuur, de directie en andere organisatieonderdelen. Daarnaast vertegenwoordig je het waterschap bij de externe partners. Jouw doel? Het bereiken van een duurzame en doelmatige afvalwaterketen dat voldoet aan de nieuwste eisen en ontwikkelingen.

Senior Beleidsadviseur Waterketen (Beleidsadviseur B)
vacaturenummer: T-BST 106380-102541 
locatie: Tiel


Dit ga je doen
Je bent een belangrijke adviseur voor het bestuur en het management over het beleid rondom de inzameling en zuiveren van het afvalwater. Dit advies vorm je niet alleen, maar daarbij maak je handig gebruik van de kennis van je collega’s en je externe netwerk. Gesprekken voeren is daarom een belangrijk onderdeel van je werk. Je overlegt met onze bestuurders, collega’s van andere disciplines, en met overheden en betrokken partijen. Onze bestuurders schakelen op het hoogste niveau, daarvoor schrijf jij de argumentatie.

Waterschap Rivierenland zorgt samen met partners in de waterketen voor de inzameling en zuiveren van afvalwater ten behoeve van volksgezondheid en waterkwaliteit. Dit proberen we zo duurzaam en doelmatig mogelijk te doen. Jij zorgt ervoor dat de strategische koers wordt uitgezet, het monitoren en het bijstellen ervan. Het accent van je werk ligt op het gebied van afvalwaterketen, maar je kan makkelijk schakelen naar andere thema’s als dat nodig is. Je houdt nieuwe (beleids)ontwikkelingen goed in de gaten en je beoordeelt de doorwerking naar de taken van het waterschap. Je schrijft hiervoor beleidsvoorstellen en adviezen en je zorgt dat je directeur en bestuurder goed zijn voorbereid om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Voorbeelden van concrete onderwerpen waar jij aan gaat werken zijn water zuiveren, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water), slibeindverwerking, samenwerken in de afvalwaterketen en medicijnresten. Daarnaast ga je samen met je collega’s aan de slag met het nieuwe Waterbeheerprogramma van het waterschap.

Vereiste kwalificaties

Dit ben jij
Jij voelt je thuis in overlegsituaties, waarbij je makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus, de regie houdt en tactvol weet te overtuigen en te onderhandelen. Je hebt een vlotte pen en je bent creatief in het vinden van oplossingen voor een beleidskwestie. Je analytisch en besluitvormend vermogen komen dan goed van pas. Scherpe gesprekken, compromissen, tegengestelde belangen en spanning op een dossier maken soms deel uit van het beleidsproces. Dat vind jij juist boeiend en uitdagend. Verder vragen we:

  • Hbo+ / academisch werk- en -denkniveau.
  • Brede kennis van de taken van het waterschap, met name van afvalwaterzuivering en waterkwaliteit.
  • Je bent bekend met ontwikkelingen in de waterketen (zowel technologisch als beleidsmatig).
  • Aantoonbare ervaring met beleidsprocessen en –advisering.
  • Je hebt kennis van en affiniteit met het bestuurlijk krachtenveld.
  • Een enthousiaste verbinder die zowel intern als extern gebruik maakt van het relevante netwerk.
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

 

Extra informatie

Interesse?
Het gaat om een functie van 36 uur en een salaris (schaal 11) tussen € 3.232,- en € 4.552,-. Inschaling zal gebeuren op basis van opleiding en ervaring. Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.


Solliciteren?
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor zaterdag 26 mei 2018 via het online sollicitatieformulier. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 8 juni 2018.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, bel dan met Jan Spieksma, afdelingshoofd van de afdeling Strategie en Beleid, via 0344-64 92 06, of met Hans Merks, teamleider van het team Beleid Water en Dijken, via 0344-64 91 17.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.waterschaprivierenland.nl

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
[Banners]