VacatureWaterschap Brabantse Delta
Technisch watersysteembeheerder

Breda
MBO, HBO

De afdeling
Je thuisbasis is de afdeling beheer en bediening. Hier zijn de processen beheer (programmeren), bediening (peilbeheer, vaarwegbeheer, sluitingsmiddelen hoogwater) en crisismanagement ondergebracht. Het is een afdeling die de brug slaat tussen beleid en uitvoering. We houden overzicht en zijn transparant in de keuzes die we maken. Fouten zijn er om van te leren. Dat vraagt om energie, lef en een goede teamgeest.

Wat ga je doen

Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.

Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

De afdeling Beheer en bediening richt zich met name op de processen beheren, bedienen en crisisbeheersing. Inhoudelijk werken we aan waterkeringen, waterkwaliteit, waterkwantiteit en vaarwegen. Binnen de afdeling werken zo’n 20 collega’s in de functie van assetmanager, (peil)beheerder, adviseur, opdrachtgever. Wegens vertrek van een collega zoeken wij een:

Technisch watersysteembeheerder
32 - 36 uur

Het proces
De technisch watersysteembeheerder is vooral actief in het proces ‘bediening’. Binnen dit proces zetten we onze assets (watergangen, waterbergingen, vistrappen, gemalen, stuwen, inlaten, sluizen, bruggen etc.) zo in dat deze optimaal bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen van ons waterschap. Op basis van inzicht in het vaarweg- en watersysteem, signalen uit het veld en behoeften van onze klanten zorgen we voor voldoende (bevaarbaar)water van de juiste kwaliteit op de juiste plaats.

De functie
Als technisch watersysteembeheerder ben je een belangrijke schakel tussen strategie en operatie. Je bent dagelijks bezig strategische doelen op het gebied van waterakkoorden, peilbesluiten en nautisch beleid te vertalen naar de operatie en vice versa. Dit resulteert qua werkzaamheden in het leveren van een bijdrage aan/dan wel het opstellen van:

  • uitvoeringsplannen;
  • slimme toepassing van procesautomatisering;
  • advisering in projecten;
  • integrale en tactische regie in de verkeerstoren (regiekamer);
  • adviseren bij complexe knelpunten en klachten;
  • evaluaties van het gevoerde beheer volgens de PDCA-cyclus (plan, do, control, act);
  • innovaties, procesverbeteringen.

Je hebt ook een spilfunctie in de beeldvorming bij optredende calamiteiten en draait mee in de wachtdienst.

Momenteel zoeken we vooral versterking op het gebied van sturing van het watersysteem. Belangrijk is dat je daarbij de brug kan slaan tussen de klantwens, het beleid, hydrologische aspecten, procesautomatisering en de praktijk. Ben jij degene die dit bovendien kan vertalen naar verbeteringen in de toekomst?

Deze functie maakt (in principe) onderdeel uit van de wachtdienstorganisatie. De wachtdienstfrequentie is afhankelijk van het jaarlijks vast te stellen rooster, een en ander conform artikel 1.2 lid 3 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel.

Vereiste kwalificaties

Wij vragen
We zoeken een ervaren mbo'er of hbo'er, met kennis van of affiniteit met waterbeheer. Affiniteit met het functioneel toepassen van automatisering is een pre. Jij bent een verbinder met initiatief, die graag met de omgeving waarde toevoegt aan onze watertaken. Een omgeving die bestaat uit klanten, bestuurders, specialisten, projectleiders, onderhoudsmedewerkers, peilbeheerders, beleidsadviseurs etc.

Vanuit competenties als creativiteit, flexibiliteit en gevoel voor kwaliteit ben je in staat vanuit een solide en integrale basiskennis soepel en slagvaardig in deze omgeving te functioneren.

Extra informatie

Wij bieden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 2.584,- en maximaal € 3.540,- bruto per maand (schaal 9). Daarnaast bieden wij jou een uitgebreid pakket arbeidsvoorwaarden dat je flexibiliteit biedt in ontwikkeling, geld en tijd.


Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Len Nooteboom, afdelingshoofd beheer en bediening (076 564 17 44). Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit, HR-adviseur (076 564 10 54). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.brabantsedelta.nl.

Solliciteren kan tot en met 21 mei 2018 via het online sollicitatieformulier. De 1e ronde sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 mei 2018 in de ochtend, de tweede ronde op 4 juni in de middag.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
[Banners]