VacatureHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Technisch Manager Waterkeringen

Houten
HBO, WO
Wat ga je doen

Jij begrijpt als geen ander dat het behalen van resultaten in projecten inhoud dat je zowel vanuit techniek, het omgevingsbelang en het belang voor de organisatie moet handelen. Wil jij jouw kennis inzetten voor het versterken van onze dijken? Dan gaan wij graag in gesprek met jou!

Voor meerdere projecten zoals Dijkversterking Culemborgs Veer– Beatrixsluis, het programmateam van de project regionale waterkeringen en als vakgroeptrekker Technisch Management zoeken wij voor de duur van 4 jaar een:

Technisch Manager Waterkeringen
36 uur per week | Houten

Wat houden deze projecten in?
Het project Regionale Waterkering richt zich op de opgave om de komende jaren tot en met 2021 in totaal 97 km regionale waterkering in het beheergebied van HDSR te versterken en voor 60 km regionale waterkering groot onderhoud uit te voeren. Daarnaast moet nog 14 km regionale waterkering getoetst worden aan de nieuwe normering. De regionale waterkeringen hebben een waterkerende functie voor de boezemwateren en zorgen ervoor dat de achterliggende polders droge voeten houden. Het zijn veelal veenkades, deels met wegen erop. Een groot deel ligt in landelijk gebied, een beperkter deel in de stedelijke omgeving.

Eén van de zeven deelprojecten van het project Sterke Lekdijk is de dijkversterking Culemborgs Veer– Beatrixsluis. Een dijktraject van circa 11 kilometer. Dit project richt zich op het beter beschermen van het gebied Centraal Holland tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder– Rijn en de Lek. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven met een lengte van circa 55 kilometer.

Er ligt derhalve een mooie uitdaging om de veiligheidsopgave, ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen bij HDSR op het gebied van technisch management te combineren in dit project.

Wat jij gaat doen in deze rollen:
Binnen het strategisch projectteam Regionale Waterkering ben jij de Strategisch Technisch Manager en ben jij verantwoordelijk voor een krachtig en professioneel samenspel met de collega’s in een integraal programma. Een programma dat bestaat uit een groot aantal deelprojecten die zowel vanuit techniek, belang van de omgeving en belang voor de organisatie uitdagend en complex zijn. Dit houdt in dat je:
• Verantwoordelijk bent voor het door ontwikkelen en implementeren van strategie, kennis, kaders en standaarden op het gebied van innovaties, duurzaamheid, afweging van varianten, technische uitgangspunten en (functionele) specificaties, ontwerp, uitvoering en de toetsing daarvan;
• Sparring partner of coach bent voor de technisch managers en/ of adviseurs van de verschillende projectteams. Jij en de andere teamleden houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op jullie eigen rol en op die van de collega projectteamleden;
• Verantwoording aflegt aan de projectmanager regionale waterkeringen.

Voor het deeltraject Culemborgs Veer- Beatrixsluis ben jij de Technisch Manager en verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke producten en activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het projectresultaat. Dit houdt in dat je:
• Functionele specificaties opstelt of product- en procestoetsen uitvoert;
• Op zoek gaat naar kansrijke innovaties en oplossingsrichtingen voor het project;
• Weet waar de technische (uitvoerings)risico’s kunnen optreden en anticipeert daarop;
• Leiding geeft aan het technische team en de onderlinge raakvlakken bewaakt;
• Samen met de andere IPM-teamleden de activiteiten en deelproducten goed op elkaar afstemt om het gewenste projectresultaat behalen; 
• Elkaar scherp houdt, elkaar aanspreekt en kritisch bent op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar; 
• Kennis met je collega technisch managers deelt en verantwoording aflegt aan de projectmanager van Dijkversterking Culemborgs Veer- Beatrixsluis. 
• Daarnaast treed je binnen de organisatie op als trekker voor de vakgroep Technisch Management met als doel om het vakgebied verder te professionaliseren, een uniforme werkwijze te realiseren en te actualiseren.

Vereiste kwalificaties
Wat maakt jou succesvol?
Je bent een ervaren leidinggevende, een motivator die goed samenwerkt met anderen en jouw team ook hierin stimuleert. Je bent iemand die problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijkt en met oplossingen komt. Binnen een multidisciplinair team ben jij in staat goed samen te werken en draagvlak te creëren. Verder heb jij voor het uitvoeren van deze rol:
  • HBO+/WO werk en denkniveau, je beschikt bij voorkeur over een afgeronde relevante HBO of WO opleiding op het gebied van civiele techniek
  • Ruime ervaring met technisch management in projecten in de GWW- sector in de verschillende projectfases. Je hebt kennis en ervaring met de MIRT-systematiek en innovatieve contractvormen
  • Uitstekende analytische vaardigheden, bent bekend met uitvoeringsrisico’s en hebt visie op de beheersing daarvan in eerdere projectfases
  • Tot slot ben jij iemand die zich blijft richten op het bereiken van het doel zonder daarmee zijn omgeving uit het oog te verliezen. Je toont lef, ziet kansen en staat open voor vernieuwingen in onze werkwijzen.
Extra informatie

Waar kun je op rekenen?
Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng waar ook wat mee gedaan wordt. Een platte organisatie met korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag liggen in de organisatie, betrokken collega’s en passie bij het werken. Binnen HDSR is het talentprogramma de rode draad voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Dit vanuit de filosofie: maak het beste los in jezelf en in elkaar!

Bij deze afwisselende baan hoort natuurlijk ook een goed salaris afgestemd op jouw ervaring, capaciteiten en goede secundaire voorwaarden:
• Een salaris van minimaal € 3.613 en maximaal € 5.161 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 12 - CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW);
• Een individueel keuzebudget van tenminste 20% van je salaris, dat je naar eigen inzicht in kan zetten voor bijvoorbeeld het kopen van extra vrije dagen;
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om tijd en plaats onafhankelijk te werken;
• Kansen om je binnen ons waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget van 5000 euro gereserveerd, dat je in overleg met je leidinggevende binnen 5 jaar kan inzetten.

Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring. De waterschapsector kent een eigen CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.
Ook hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid Tijd en Plaats Onafhankelijk te Werken (TPOW).


Solliciteren of meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeanet Roorda, Senior HR-adviseur a.i., telefoonnummer 030 – 209 70 70. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Iets voor jou?
Stuur je reactie en cv via de sollicitatiebutton.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Technisch Manager Waterkeringen, Utrecht, Houten, Bouw, technisch, techniek
Deel dit artikel:                   

Kierbesluit treedt 15 november 2018 in werking
Nieuwsbericht
Tussenstand grootschalig kustonderzoek
Nieuwsbericht
Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog
Nieuwsbericht
Wereldwijde steun bij start klimaatcommissie in Ridderzaal
Nieuwsbericht
BAM renoveert stuwdam in de Maas
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
[Banners]