VacatureHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Technisch Manager Waterkeringen

Houten
HBO, WO
Wat ga je doen

Jij begrijpt als geen ander dat het behalen van resultaten in projecten inhoud dat je zowel vanuit techniek, het omgevingsbelang en het belang voor de organisatie moet handelen. Wil jij jouw kennis inzetten voor het versterken van onze dijken? Dan gaan wij graag in gesprek met jou!

Voor meerdere projecten zoals Dijkversterking Culemborgs Veer– Beatrixsluis, het programmateam van de project regionale waterkeringen en als vakgroeptrekker Technisch Management zoeken wij voor de duur van 4 jaar een:

Technisch Manager Waterkeringen
36 uur per week | Houten

Wat houden deze projecten in?
Het project Regionale Waterkering richt zich op de opgave om de komende jaren tot en met 2021 in totaal 97 km regionale waterkering in het beheergebied van HDSR te versterken en voor 60 km regionale waterkering groot onderhoud uit te voeren. Daarnaast moet nog 14 km regionale waterkering getoetst worden aan de nieuwe normering. De regionale waterkeringen hebben een waterkerende functie voor de boezemwateren en zorgen ervoor dat de achterliggende polders droge voeten houden. Het zijn veelal veenkades, deels met wegen erop. Een groot deel ligt in landelijk gebied, een beperkter deel in de stedelijke omgeving.

Eén van de zeven deelprojecten van het project Sterke Lekdijk is de dijkversterking Culemborgs Veer– Beatrixsluis. Een dijktraject van circa 11 kilometer. Dit project richt zich op het beter beschermen van het gebied Centraal Holland tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder– Rijn en de Lek. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven met een lengte van circa 55 kilometer.

Er ligt derhalve een mooie uitdaging om de veiligheidsopgave, ruimtelijke ontwikkelingen en veranderingen bij HDSR op het gebied van technisch management te combineren in dit project.

Wat jij gaat doen in deze rollen:
Binnen het strategisch projectteam Regionale Waterkering ben jij de Strategisch Technisch Manager en ben jij verantwoordelijk voor een krachtig en professioneel samenspel met de collega’s in een integraal programma. Een programma dat bestaat uit een groot aantal deelprojecten die zowel vanuit techniek, belang van de omgeving en belang voor de organisatie uitdagend en complex zijn. Dit houdt in dat je:
• Verantwoordelijk bent voor het door ontwikkelen en implementeren van strategie, kennis, kaders en standaarden op het gebied van innovaties, duurzaamheid, afweging van varianten, technische uitgangspunten en (functionele) specificaties, ontwerp, uitvoering en de toetsing daarvan;
• Sparring partner of coach bent voor de technisch managers en/ of adviseurs van de verschillende projectteams. Jij en de andere teamleden houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op jullie eigen rol en op die van de collega projectteamleden;
• Verantwoording aflegt aan de projectmanager regionale waterkeringen.

Voor het deeltraject Culemborgs Veer- Beatrixsluis ben jij de Technisch Manager en verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke producten en activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het projectresultaat. Dit houdt in dat je:
• Functionele specificaties opstelt of product- en procestoetsen uitvoert;
• Op zoek gaat naar kansrijke innovaties en oplossingsrichtingen voor het project;
• Weet waar de technische (uitvoerings)risico’s kunnen optreden en anticipeert daarop;
• Leiding geeft aan het technische team en de onderlinge raakvlakken bewaakt;
• Samen met de andere IPM-teamleden de activiteiten en deelproducten goed op elkaar afstemt om het gewenste projectresultaat behalen; 
• Elkaar scherp houdt, elkaar aanspreekt en kritisch bent op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar; 
• Kennis met je collega technisch managers deelt en verantwoording aflegt aan de projectmanager van Dijkversterking Culemborgs Veer- Beatrixsluis. 
• Daarnaast treed je binnen de organisatie op als trekker voor de vakgroep Technisch Management met als doel om het vakgebied verder te professionaliseren, een uniforme werkwijze te realiseren en te actualiseren.

Vereiste kwalificaties
Wat maakt jou succesvol?
Je bent een ervaren leidinggevende, een motivator die goed samenwerkt met anderen en jouw team ook hierin stimuleert. Je bent iemand die problemen vanuit verschillende invalshoeken bekijkt en met oplossingen komt. Binnen een multidisciplinair team ben jij in staat goed samen te werken en draagvlak te creëren. Verder heb jij voor het uitvoeren van deze rol:
  • HBO+/WO werk en denkniveau, je beschikt bij voorkeur over een afgeronde relevante HBO of WO opleiding op het gebied van civiele techniek
  • Ruime ervaring met technisch management in projecten in de GWW- sector in de verschillende projectfases. Je hebt kennis en ervaring met de MIRT-systematiek en innovatieve contractvormen
  • Uitstekende analytische vaardigheden, bent bekend met uitvoeringsrisico’s en hebt visie op de beheersing daarvan in eerdere projectfases
  • Tot slot ben jij iemand die zich blijft richten op het bereiken van het doel zonder daarmee zijn omgeving uit het oog te verliezen. Je toont lef, ziet kansen en staat open voor vernieuwingen in onze werkwijzen.
Extra informatie

Waar kun je op rekenen?
Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en inbreng waar ook wat mee gedaan wordt. Een platte organisatie met korte lijnen, verantwoordelijkheden die laag liggen in de organisatie, betrokken collega’s en passie bij het werken. Binnen HDSR is het talentprogramma de rode draad voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Dit vanuit de filosofie: maak het beste los in jezelf en in elkaar!

Bij deze afwisselende baan hoort natuurlijk ook een goed salaris afgestemd op jouw ervaring, capaciteiten en goede secundaire voorwaarden:
• Een salaris van minimaal € 3.613 en maximaal € 5.161 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 12 - CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW);
• Een individueel keuzebudget van tenminste 20% van je salaris, dat je naar eigen inzicht in kan zetten voor bijvoorbeeld het kopen van extra vrije dagen;
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om tijd en plaats onafhankelijk te werken;
• Kansen om je binnen ons waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget van 5000 euro gereserveerd, dat je in overleg met je leidinggevende binnen 5 jaar kan inzetten.

Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring. De waterschapsector kent een eigen CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel.
Ook hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid Tijd en Plaats Onafhankelijk te Werken (TPOW).


Solliciteren of meer weten?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeanet Roorda, Senior HR-adviseur a.i., telefoonnummer 030 – 209 70 70. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Iets voor jou?
Stuur je reactie en cv via de sollicitatiebutton.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Technisch Manager Waterkeringen, Utrecht, Houten, Bouw, technisch, techniek
Deel dit artikel:                   

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
Innovatieve oplossing voor minder scheepemissies getest in haven Rotterdam
Nieuwsbericht
Grootschalige renovatie van de bruggen en sluizen in Flevoland
Nieuwsbericht
[Banners]