VacatureWaterschap Scheldestromen
Werkvoorbereider en toezichthouder wegen

Middelburg
MBO, HBO

Afdeling
De afdeling Wegen beheert zo’n 4000 kilometer aan plattelandswegen in de provincie Zeeland. De afdeling bestaat uit het team Beleid en Beheer en het team Onderhoud. De afdeling heeft circa 55 medewerkers. De medewerkers van het team Beleid en Beheer houden zich bezig met strategisch beleid voor de voorgeschreven beheertaken (wegenbeheer). De activiteiten richten zich op het opstellen en actualiseren van waterschapsbeleid en het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleids(vormende) en ruimtelijke plannen van derden. De medewerkers van het team zorgen voor diverse projecten waaronder het groot onderhoud aan wegen en beplanting en ze houden het beheerpakket actueel inclusief de daarbij horende inspecties. In verband met het vertrek van onze huidige collega zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons team komt versterken.

Wat ga je doen

Heb jij zicht op het hele traject van voorbereiding tot uitvoering? Wij zijn op zoek naar een:

Werkvoorbereider en toezichthouder wegen
Standplaats: Middelburg
Dienstverband: vast

Aantal uren per week: 36

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!

Functieomschrijving
Als werkvoorbereider en toezichthouder wegen, zorg jij voor het gehele traject van voorbereiden van onderhoudsbestekken tot het toezicht houden op de uitvoering van het onderhoud van onze wegen. Je bent de man of vrouw die de onderstaande zaken rondom de diverse onderhoudsprojecten van wegen verzorgt, met alle partijen communiceert en zorgt voor de hiervoor benodigde administratie en verslaglegging.

Taken
Je bereidt onderhoudsbestekken voor wegen voor:

 • Je verzamelt en verwerkt gegevens m.b.t. onderhoud aan verhardingen (met name asfalt) en bermen.
 • Je maakt onderhoudsbestekken op basis van verzamelde gegevens (RAW-systematiek en wellicht in de toekomst ook andere contractvormen).
 • Je begeleidt tekenaars voor de onderhoudsbestekken.
 • Je maakt afspraken met belanghebbenden over de uit te voeren werkzaamheden.


Je houdt toezicht op de onderhoudsbestekken:

 • Je controleert of voldaan wordt aan de verplichtingen van de onderhoudsbestekken en de met belanghebbenden gemaakte afspraken.
 • Je houdt toezicht op de naleving van (milieu-)wetgeving, tekeningen en afspraken met inbegrip van de afspraken van meer- en minderwerk.
 • Je controleert de kwaliteit van en bewaakt de werkzaamheden tijdens de uitvoering.
 • Je signaleert tekortkomingen, lost in overleg met de directievoerder uitvoeringsproblemen op en beziet de noodzaak tot aanpassing van werkmethoden.
 • Je inspecteert de werken bij oplevering.
 • Je verzorgt de benodigde administratie, verslaglegging en rapportage aan de directievoerder.
 • Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk, intern met opzichters, kantonniers, projectleiders etc. en extern met o.a. bewoners, perceel eigenaren, weggebruikers, hulpdiensten, andere overheden en Connexxion.

 

Vereiste kwalificaties

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde mbo-opleiding op niveau 4, in de richting van weg- en waterbouw/infratechniek.
 • Je hebt theoretische en praktische kennis van het vakgebied wegen.
 • Je hebt ruime ervaring als werkvoorbereider en toezichthouder van GWW-werken en kunt werken met Excel en bij voorkeur het bestekkenprogramma Bakker en Spees.
 • Je staat stevig in je schoenen en hebt een proactieve instelling.
 • Je bent communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent in bezit van rijbewijs B(E).

 

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt maximaal € 3.121,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband en wordt bepaald aan de hand van opleiding, leeftijd en ervaring. Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). De vakantietoelage en eindejaarsuitkering zijn hierin verwerkt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt. Het waterschap heeft een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Als overheid zijn we aangesloten bij de pensioenorganisatie ABP en hebben we een collectief contract met diverse zorgverzekeraars. We werken met een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.

Contactinfo
Voor meer informatie over deze functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Ron de Nood, teamleider van het team Beleid en Beheer, telefoonnummer 088-2461317. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Diana Joosse, personeelsadviseur. Zij is te bereiken via 088-2461115. Kijk voor meer informatie over organisatie op scheldestromen.nl.


Sollicitatie

 • Solliciteren kan tot en met 17 juni 2018 via het online sollicitatieformulier.
 • Uiterlijk 25 juni a.s. hoor je of jij wel/niet wordt uitgenodigd voor de sollicitatiegesprekken die plaatsvinden op dinsdag 3 of vrijdag 6 juli 2018.
 • Een online competentie-assessment maakt onderdeel uit van selectieprocedure.
 • Is er een match? Dan ronden we de procedure graag af met een afrondend gesprek op woensdag 18 juli 2018.


Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengezetAcquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
Bijzondere duurzame betonbuizen in Nijmeegse grond
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
Asfaltdag 2018 op dinsdag 11 december
Nieuwsbericht
Stichting RIONED en Wateropleidingen tekenen samenwerkingsovereenkomst
Nieuwsbericht
Arcadis ontwerpt en ondersteunt bij het versterken van de Afsluitdijk
Nieuwsbericht
Eindvonnis geschil Wilhelminasluis biedt ruimte voor herstart
Nieuwsbericht
Vertraging aanleg nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Nieuwe dijkversterkingstechniek op grote schaal onderzocht
Artikel
Rivierherstel Gelderse Poort prachtvoorbeeld voor Europa
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat en provincie bundelen krachten voor slimme binnenvaart
Nieuwsbericht
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied
Nieuwsbericht
Slimme prefab oplossing Consolis Spanbeton combineert technisch ingewikkelde constructie met slanke, ingetogen integraalbrug
Artikel
Interview over klimaatverandering en railinfrastructuur met David van Raalten en Cecile Cluitmans
Artikel
Vacature bij PAOTM: Programmamanager #techniek #onderwijs
Weblogposting
[Banners]