VacatureWaterschap Rivierenland
Senior Adviseur Kabels en Leidingen

Tiel
HBO

Afdeling en team waarin je komt te werken
Voor de afdeling Weg- en waterbouw zoeken wij een initiatiefrijke en deskundige collega om mee te draaien met de grote dijkversterkingsprojecten die de komende jaren op stapel staan.
De ruimtelijke projecten die we als afdeling oppakken zijn naast de dijk- en kadeversterkingen, reconstructie en onderhoud van wegen en fietspaden, het voorbereiden en uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het vergraven en aanleggen van watergangen en andere wateropgaven. De afdeling bestaat uit ruim 70 eigen medewerkers verdeeld over 4 teams plus daar bovenop een flexibele schil aan inhuur van een 20 á 30 medewerkers. Je komt te werken in het team Projectmanagement en Ondersteuning met een 19-tal collega’s, waarvan er vier toegewijd zijn aan de kabels en leidingen.

Bedrijfsinformatie Over Waterschap Rivierenland
Werken bij Waterschap Rivierenland is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Dit doen we voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Samen werken we aan goed waterbeheer vanuit ons kantoor in Tiel en in een werkomgeving die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn en met plezier naar het werk komen. Dit wordt gerealiseerd door de betrokkenheid bij de inhoud van het werk, de ontwikkelingsruimte en de eigen verantwoordelijkheden die we je geven.

Waterschap Rivierenland beheert en onderhoudt ca. 1.100 km waterkering in het rivierengebied. Landelijk gezien zijn we daardoor een hoofdrolspeler. Het uitvoeren van de grootste projecten gebeurt bij het waterschap volgens het principe van integraal projectmanagement (IPM).

Wat ga je doen

Senior-adviseur kabels en leidingen
Tiel, 36 uur, Onbepaalde tijd
Vacaturenummer T-PMO- 106610-104420

Weet jij de organisatiebelangen en de belangen van derden op een soepele manier bij elkaar te brengen?

In ons rivierengebied liggen duizenden kilometers aan kabels en leidingen onder de grond, graven in de Nederlandse grond kan dus niet zomaar. Het werkveld conditionering betreft alle processen die aan het bouwen voorafgaan. Het gaat hierbij om zaken als kabels en leidingen, ecologie, milieu, omgevingsmanagement en geotechniek. Een tijdrovende klus is het inventariseren van kabels en leidingen in het beheersgebied van het waterschap, het inpassen ervan in plannen, het overleg met netbeheerders en het contractueel en financieel regelen van verleggingsplannen; er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het is bij conditionering de kunst om zo goed mogelijk te laveren tussen de beschikbare middelen/gestelde randvoorwaarden en de wensen en eisen van het waterschap en van stakeholders. Wij zoeken iemand met de juiste instelling en persoonlijkheid om ons team kabels & leidingen te versterken, maar voor al iemand met een ruime ervaring en kennis van dit onderwerp in relatie met waterkeringen.

Je adviseert de projectteams in een vroeg stadium van het project en ontzorgt hen in alle fasen. In deze functie heb je dagelijks contact met allerlei grote partijen. Je stelt knelpunten vast tussen kabels en leidingen en de te realiseren infrastructuur. Je bent het aanspreekpunt richting kabel- en leidingeigenaren voor alle verleggingen binnen het projectgebied en realiseert oplossingen in samenwerking met kabel- en leidingbeheerders.

Je functie is heel breed en loopt uiteen van het opstellen van adviezen, het toetsen/doorberekenen van kabel- en leidingentrajecten en het coördineren van de afstemming met alle partijen. Daar hoort veel verantwoordelijkheid bij, waarbij je dagelijks in contact staat met diverse stakeholders zoals de kabel- en leidingeigenaren, adviesbureaus e.d. Daarom zoeken wij iemand met een proactieve houding die vooruitdenkt, consequenties overziet en die niet bang is om vragen te stellen!

Vereiste kwalificaties

Wij vragen een afgeronde opleiding op hbo-niveau en ervaring met de vigerende wetgeving zoals onder andere K&L-techniek (de NEN 3650 serie), nadeelcompensatieregeling (NKL99), vergunningen en de Telecomwet. Om direct in deze functie te kunnen springen is het van belang dat je ruim 5 jaar werkervaring hebt opgedaan in het werkveld van conditionering bij voorkeur kabels en leidingen. Het is essentieel dat jij oog hebt voor ieders belang en hierop kunt anticiperen. Omdat je in deze functie nadrukkelijk in contact staat met opdrachtgevers, is het relevant dat je de relaties goed onderhoudt, je ondernemend bent en je in staat bent je netwerk te onderhouden en verder uit te breiden. Je hebt ervaring in het contractueel vastleggen van gemaakte afspraken en de daarmee gemoeide financiën. Om het projectteam goed te kunnen adviseren, helpen analytische vaardigheden en vinden wij het van groot belang dat je overzicht houdt op de projecten met een helikopterview. We verwachten dat je je verantwoordelijk voelt, eigenaarschap toont en dat je prima in staat bent om zelfstandig te werken en om kan gaan met de vrijheden die daarbij horen. Omdat je samen verder komt, zoeken wij iemand die echt een onderdeel kan zijn van het team; je sociale en communicatieve vaardigheden komen hierbij goed van pas.
Tevens is een goede mondelinge en schriftelijke kennis en vaardigheid van de Nederlandse taal voor deze functie vereist.

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris voor deze functie ligt tussen de € 2.890,- en € 4014,- bij een werkweek van 36 uur (schaal 10). De inschaling vindt plaats op basis van de meegebrachte kennis en ervaring. Naast het maandsalaris komt daarboven op een Individueel KeuzeBudget (IKB) ter waarde van ca. 20% van het salaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Dit budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder salaris of verlof. Daarnaast bieden we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Ontwikkeling van jouw kwaliteiten en kennis moedigen wij aan door je hiervoor gelegenheid en faciliteiten te bieden.


Interesse?
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan vóór 19 augustus 2018 via het online sollicitatieformulier onderaan deze advertentie. De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 29 augustus 2018.

Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Remko Drost (0344 649 259), teamleider van het team projectmanagement en ondersteuning. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.waterschaprivierenland.nl.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.
Deel dit artikel:                   

Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
Pilz organiseert tweede editie van inspirerend congres 'Master of Safety in één dag'
Weblogposting
Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat biedt scheepvaart meer informatie over vaardiepte Waal
Nieuwsbericht
Bezoek monumenten van Rijkswaterstaat tijdens Open Monumentendag
Nieuwsbericht
Neerslag lost watertekort niet op; peil IJsselmeer voorlopig hoger
Nieuwsbericht
Droogte in Nederland vraagt om verdeling water
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: maatregelen tegen toename verzilting Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwsbericht
Tijdelijk bellenscherm in Amsterdam-Rijnkanaal om verzilting tegen te gaan
Artikel
Zorgvuldigheid voorop bij nieuwe planning zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Verbeteren ecologische waterkwaliteit Hollandsch Diep en Haringvliet
Nieuwsbericht
Uitbreiding getijdennatuur Eiland van Brienenoord
Nieuwsbericht
Windpark Fryslân mag worden aangelegd
Nieuwsbericht
RWS: Onderhoud Lemmer-Delfzijl voorlopig naar combinatie Dynniq-Heijmans
Nieuwsbericht
[Banners]