VacatureWaterschap Rijn en IJssel
Hydrologisch adviseur

Doetinchem
HBO, WO
Wat ga je doen

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Droge voeten voor burgers en bedrijven en een robuust watersysteem. We rekenen op jou!

De komende jaren staat het Waterschap Rijn en IJssel voor grote uitdagingen. Klimaatverandering noopt tot nog meer anticiperen en integraal werken. Het veranderende klimaat vergroot de opgaven voor waterveiligheid, droogte en wateroverlast. In combinatie met het realiseren van schoon water vragen deze opgaven om integrale oplossingen op weg naar een robuust watersysteem. Daarnaast vraagt de informatisering om een ander samenspel met onze maatschappelijke partners en het adaptief inspelen op nieuwe technieken en ontwikkelingen. Het werken aan deze oplossingen doet het waterschap continue samen met onder andere provincie, gemeenten, burgerinitiatiefnemers, boeren, terreinbeheerders, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Dat is gebiedsgericht maatwerk en vereist de inzet van vele disciplines.

Om aan deze integrale opgave een impuls te geven zoekt het Waterschap Rijn en IJssel een:

Hydrologisch adviseur
die vanuit een gedegen hydrologische basis en kennis van de nieuwste technieken met een flexibele instelling en stevig adviseurschap mede vorm gaat geven aan een robuust watersysteem in de regio Achterhoek en Liemers. De functie valt onder de Unit Advies en Strategie.

Wat ga je doen?
Je wordt de inhoudelijke hydrologische adviseur van een van onze stroomgebieden. Daarin ben je verantwoordelijk voor:

  • de vertaling van hydrologische kennis naar concrete adviezen voor beleid inrichting, beheer en onderhoud van watersystemen, de hydrologische modellering en voert modelanalyses uit (bijv. Sobek, 3DI, MODFLOW);
  • je brengt als hydroloog de hydrologische effecten van ingrepen in het watersysteem helder in beeld en je verricht hydraulische berekeningen ten behoeve van beekherstelprojecten, inrichtingsplannen en vergunningverlening;
  • je voert monitoringonderzoek uit en adviseert in nieuwe ontwikkelingen op gebied van beleid om te komen tot een robuust watersysteem.


Daarnaast draag je bij aan de innovatie van het hydrologisch vakgebied binnen Waterschap Rijn en IJssel. De komende jaren staan in het teken van grote technologische vernieuwen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie. Jij gaat nadrukkelijk bijdragen aan deze nieuwe ontwikkelingen op het gebied van big-data, sensoring, virtual reality en wat dit betekent voor de hydrologische informatievoorziening en -advisering.

Vereiste kwalificaties

Je achtergrond

  • Je hebt een relevante hbo-/wo-opleiding afgerond, bijvoorbeeld in de richting civiele techniek, land- en watermanagement of fysische geografie met een specialisatie in de hydrologie.
  • Je hebt bij voorkeur 5 jaar werkervaring in het speelveld water en omgeving en bent gewend om met inhoudelijk specialisten, beleidsadviseur, gebiedsadviseurs en projectleiders samen te werken.
  • Via een goed ontwikkeld adviseurschap en aantoonbare communicatieve vaardigheden weet je anderen mee te nemen, te inspireren en te adviseren met je hydrologische adviezen.
  • Project- en procesmatig kunnen werken en denken is een vereiste.


Wij bieden

  • Afhankelijk van leeftijd, opleiding en werkervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal 10 conform de cao voor de waterschappen (maximaal € 4.010,- bruto per maand) bij een volledig dienstverband.
  • Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een individueel keuze budget voor het uitwisselen van arbeidsvoorwaarden, krijg je een eigen opleidingsbudget en hebben wij een solide pensioenregeling.
  • Wij hechten veel waarde aan ruimte voor persoonlijke ontplooiing. Bestaande uit coaching, het volgen van cursussen en het bezoeken van congressen.
Extra informatie

Informatie en sollicitatie
Heb je vragen of opmerkingen, bel Wim Athmer, manager Unit Advies en Strategie (tel. 06-53911253, vanaf 1 augustus) of Alfred te Pas (strategisch adviseur tel. 0314-369730, tot 1 augustus). Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.wrij.nl.

Wil je solliciteren? Stuur dan je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 1 september 2018 online via het sollicitatieformulier. Op 7 september zijn de eerste sollicitatiegesprekken gepland.

Waterschap Rijn en IJssel hecht grote waarde aan je privacy. Er wordt uiterst zorgvuldig met je gegevens omgegaan. Deze worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Je gegevens worden opgenomen in onze werving en selectie-applicatie. De gegevens van kandidaten die niet geselecteerd zijn worden uiterlijk 4 weken na afwijzing vernietigd. Wanneer wij je gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor jou expliciete toestemming. Onze uitgebreide privacyverklaring kun je vinden op onze website.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog
Nieuwsbericht
Wereldwijde steun bij start klimaatcommissie in Ridderzaal
Nieuwsbericht
BAM renoveert stuwdam in de Maas
Nieuwsbericht
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
Inschrijving Waterinnovatieprijs verlengd tot en met 4 september
Nieuwsbericht
Veilige ligplaatsen voor duwbakken
Nieuwsbericht
[Banners]