VacatureWaterschap Hollandse Delta
Assetmanager

Ridderkerk
WO
Wat ga je doen

Op de Zuid-Hollandse eilanden zorgt waterschap Hollandse Delta voor veilige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in singels, sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

De afdeling Regie & Assetmanagement (RA) zorgt voor het duurzaam in stand houden van de assets door ze uit te werken en te programmeren. Zij doet dit voor Watersystemen, Waterketen/Waterzuivering en Waterkering & Wegen waarvoor de doelen zijn vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma. Via meerjaren investerings-, onderhouds- en beheerplannen worden onderhoudsconcepten en werkorders, werkopdrachten en investeringsopgaves (projecten) verstrekt aan de operationele afdelingen Projecten & Uitvoeringen (PU), Beheer & Operatie (BO) en
Zuiveren & Onderhoud (ZO). De afdeling bestaat naast de assetmanager uit verschillende rollen (system engineer, planvormer, proces engineer, maintenance engeneer en opdrachtgever), die gezamenlijk onder functionele aansturing van de assetmanagers invulling geven aan het assetmanagement in de organisatie. Voor het assetteam Waterketen zijn wij op zoek naar een:

Assetmanager
36 uur | Ridderkerk

Dit ga je doen
Rekening houdend met het spanningsveld tussen prestatie, risico en kosten, vertaalt assetmanagement strategische doelstellingen naar operationeel beleid. Dit gebeurt op basis van plannen en voorstellen aan de asset owner (directie). Vanuit Assetmanagement vindt regievoering plaats op het sluiten van de PDCA-cyclus van onze assets. Dit houdt in monitoring, analyseren, adviseren, evalueren en bijsturen van de geleverde prestaties van de assets.

• Je stuurt je assetteam aan en zorgt in nauwe verbinding met dit team dat je assets worden gemanaged.
• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en het vormgeven van de levenscyclus van assets en asset-systemen en organiseert hiertoe het optimum tussen kosten–, prestaties- en risico’s.
• Je voert regie op het PDCA-proces voor assetmanagement van het betreffende programma.
• Je bewaakt de realisatie van bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen m.b.t. nieuwbouw, onderhoud en beheer op systeemniveau.
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig onderhouds- en investeringsplan ten behoeve van de kadernota en begroting van de assets binnen een programma.
• Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van kaders voor nieuwbouw, onderhoud en beheer.
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van assetmanagement binnen WSHD, in opdracht van de asset owner.
• De assetmanager stemt af met de (interne) stakeholders, zoals bestuurders, directieleden, afdelingshoofden en teamleiders.

Daarnaast wordt de komende jaren een grote bijdrage verwacht aan de doorontwikkeling van het assetmanagement binnen onze organisatie.

Vereiste kwalificaties

Dit heb je in huis en is jouw profiel
Om succesvol te kunnen zijn is het noodzakelijk, dat je het gehele speelveld overziet en doortastend optreedt.

• Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
• Je bent een generalist.
• Je bent sterk in procesdenken en -werken, je denkt ketengericht.
• Je durft de luis in de pels te zijn om tot de beste afwegingen te komen als het gaat om het managen van je assets.
• Je bent oplossingsgericht en hebt lef.
• Je bent in staat om het bestuur mee te nemen in ingewikkelde vraagstukken die je overzichtelijk vertaalt.
• Kennis en ervaring binnen assetmanagement is een pré.
• Je bent in staat abstract te denken en plannen te vertalen naar zowel directie en bestuur als de praktijk buiten in het veld.
• Je hebt leidinggevende ervaring, bent in staat eigenwijze professionals tot gewenste producten te laten komen
• Je bent onafhankelijk in je oordeel, analytisch en resultaatgericht.
• Je stevige en verbindende persoonlijkheid stellen je in staat ontwikkelingen vorm te geven en veranderingen door te voeren.

Extra informatie

Hier mag je op rekenen
Werken in een cruciale rol binnen een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is. Een uitgebreid marktconform arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede studiefaciliteiten en een keuzesysteem voor arbeidsvoorwaarden (IKB), waarmee iedere medewerker naast zijn of haar basissalaris beschikt over een vrij besteedbaar budget. Het jaarsalaris bedraagt maximaal € 77.700 bruto incl. IKB berekend bij een werkweek van 36 uur (schaal 12). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een arbeidsmarkttoelage behoort afhankelijk van je ervaring tot de mogelijkheden.Heb je belangstelling?
Ben jij op zoek naar een dynamische baan met veel verantwoordelijkheid? Pas jij in een collegiale en professionele werkomgeving? Reageer dan door te klikken op de sollicitatiebutton.

Voor vragen over de functie-inhoud kan je contact opnemen met Ilse Ramler, afdelingshoofd Regie & Assetmanagement (telefoonnummer 06-34739792).

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.

Waterschap Hollandse Delta stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

Trefwoorden: Assetmanager Vacature Ridderkerk, Assetmanager, Assetmanagement, Waterschap, Vacature Ridderkerk, WO 
Deel dit artikel:                   

Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
Pilz configureerbare besturingssystemen volop in ontwikkeling
Weblogposting
Meer zand voor West-Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbericht
Overzicht gunningen Grond-, Weg- en Waterbouw 2018
Nieuwsbericht
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Impuls voor gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/ Tongelreep
Nieuwsbericht
Minder barrières voor spoor-, weg- en watervervoer
Nieuwsbericht
Renovatie Waalbrug Nijmegen start in maart
Nieuwsbericht
Arcadis helpt bij ecologische impuls Maas
Nieuwsbericht
€16,9 miljoen voor sterkere Friese IJsselmeerkust
Nieuwsbericht
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Wereldwijde aanpak weerextremen en gevolgen klimaatverandering hard nodig
Nieuwsbericht
Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
Meer import én export van bouwdiensten
Nieuwsbericht
Officiële opening Bochtafsnijding Delftse Schie
Nieuwsbericht
Pilz biedt oplossing voor veilig werken in hele kleine ruimten
Weblogposting
Fusie D&F Consulting & Alfabeeld
Weblogposting
InfraTech 2019 ademt samenwerking en innovatiekracht
Nieuwsbericht
Eerste Nederlandse sleephopperzuiger op LNG baggert in Rotterdamse haven
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat & Waddenacademie starten onderzoek plasticverontreiniging
Nieuwsbericht
[Banners]