VacatureNationaal Watertraineeship
Trainee Monitoring & Innovatie

Zeeland
HBO, WO
Wat ga je doen

Nieuwe uitdagingen zoals klimaatadaptatie, keten denken, nieuwe stoffen, Kaderrichtlijn Water, etc. vragen om  complete informatievoorziening voor de monitoring van het watersysteem- en het afvalwaterketenbeheer. Dit waterschap in Zuid West Nederland wil daarom toewerken naar een meer integrale monitoringaanpak.

Afdelingen moeten meer data met elkaar uitwisselen om aan de nieuwe informatiebehoefte tegemoet te komen. Momenteel wordt er nog te sectoraal omgegaan met monitoring omdat men vooral gericht is op de eigen afdelingsprocessen. De organisatie zoekt een trainee die een nieuwe en brede visie op informatievoorziening en de onderliggende monitoringsprocesen op gaat zetten.

Werkzaamheden 
Als trainee ga jij samen met de betrokken afdelingen een monitoringvisie op hoofdlijnen opstellen. Hierbij ga je met een objectieve, innovatieve en frisse blik te werk. De op te stellen ‘visie op hoofdlijnen' vormt vervolgens de basis voor een integraal monitoringsplan voor de waterafdelingen.

Jouw eerste taak is het inventariseren van de informatiebehoefte van de organisatie. Vervolgens stel je in overleg met betrokken partners de monitoringvisie vast. De adviezen die in jouw visie terugkomen, zijn gericht op het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen en de monitoring. Daarmee onderzoek je onder andere de inwinning van gegevens, het gegevensbeheer, applicatiebeheer en de manier waarop informatie ontsloten wordt.

Doel/resultaat

1. Er naar toe werken dat we voorbereid zijn voor de toekomst op gebied van:
a. bigdata
b. open source
c. nieuwe meettechnieken
d. delen en integreren van data van verschillende bronnen en partijen
e. samenwerkingsverbanden
f. integratie van monitoring en modellering gericht op betrouwbare systeemanalyses en voorspellingen
g. Eén dashboard, met daarin telemetrie, GIS, historie van kwantiteit, kwaliteit en keten
h. Gegevens en informatie zijn apparaat-onafhankelijk, continue en overal beschikbaar

2. Inzicht verschaffen in kwaliteit en doelmatigheid van:
bedrijfsprocessen rond het inwinnen, verwerken, opslaan en ontsluiten van informatie een goede balans hebben tussen inspanning en resultaat

Aan het eind van het traject vormt de monitoring en informatievoorziening (op gebied van watersystemen en afvalwater) van het waterschap de basis voor een innovatieve bedrijfsvoering.

Eisen 
Wat zoeken we?
• Een generalist met brede blik die vernieuwend bezig kan zijn. Je bent een zelfstandige en analytische werker, die mensen kan enthousiasmeren en houdt van netwerken en verbinden.
• Bij voorkeur een WO-er op gebied van Environmental Sciences of Aardwetenschappen evt. HBO+'er Milieukunde met affiniteit voor gegevensbeheer en (geo-)informatie of
• Een WO-er op het gebied van informatiekunde, met kennis van of interesse in waterbeheer en/of afvalwaterketenbeheer.

Je staat onder directe begeleiding van het afdelingshoofd Water en/of het afdelingshoofd Zuiveringsinstallatie. Daarnaast heb je operationele begeleiding vanuit de beleidsmedewerkers van de betrokken afdelingen (Water, Zuivering en Installatiebeheer, Waterbeheer en Facilitaire Zaken & ICT)

De functie wordt ingevuld via het Nationaal Watertraineeship. Dit houdt in dat je vier dagen per week aan het werk bent in bovengenoemde functie en de vijfde dag traineedag hebt. De traineedag bestaat onder andere uit een Persoonlijk Leiderschapsprogramma vol trainingen, coaching en intervisie plus het werken aan gezamenlijke waterprojecten bij uiteenlopende organisaties binnen de watersector.

Informatie 
Meer informatie over het Nationaal Watertraineeship is te vinden op onze website. Heb je vragen, neem dan contact op met Helen van Zundert, Naomi Timmer of Ralph Wesseling via 070-3319949

 

Vereiste kwalificatiesExtra informatieDeel dit artikel:                   

Kierbesluit treedt 15 november 2018 in werking
Nieuwsbericht
Tussenstand grootschalig kustonderzoek
Nieuwsbericht
Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog
Nieuwsbericht
Wereldwijde steun bij start klimaatcommissie in Ridderzaal
Nieuwsbericht
BAM renoveert stuwdam in de Maas
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
[Banners]