VacatureHoogheemraadschap van Delfland
Programmeur Assetmanagement Afvalwaterketen

Delft
HBO
Wat ga je doen

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,2 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

De drie kerntaken van Delfland - de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit - hebben veel met elkaar te maken. Delfland voert zijn taken daarom uit rekening houdend met alle factoren die van belang kunnen zijn. Dat wordt ook wel integraal waterbeheer genoemd. Daarbij streeft Delfland naar samenwerking met andere overheden en instanties.

Delfland heeft net de stap gezet om assetmanagement in te voeren. De assetmanagers zullen de komende jaren een grote bijdrage leveren aan het invullen van assetmanagement. Het programma afvalwaterketen en zuiveren is een samenhangend geheel van diverse disciplines en kenmerkt zich door grote bestuurlijke gevoeligheid en betrokkenheid van zowel interne, als externe partijen, waarbij waterbewustzijn en de transitie van de afvalwaterketen naar bron van grondstoffen, energie en zoet water een belangrijke rol speelt. Wil jij samen met Delfland assetmanagement naar een hoger niveau tillen? Dat kan! Wij zijn op zoek naar een collega in de functie van;

PROGRAMMEUR ASSETMANAGEMENT AFVALWATERKETEN

Wat ga je doen?
De programmeur voert regie op de benodigde vervangingen van assets en/of modificaties binnen het assetsysteem waarbij hij ijvert voor de maximale balans tussen risico’s, prestaties en kosten. Hij brengt dit onder in een programma dat er voor zorg draagt dat de maximale waarde vanuit de assets wordt geleverd aan de te realiseren doelstellingen van de asset owner binnen de vastgestelde kaders. Daartoe wordt gecommuniceerd met de diverse service providers over beschikbaarheid van capaciteit, middelen en de (verantwoord geachte) sturingsruimte. Hij stemt af met de programmeurs van de andere assetsystemen teneinde een integrale afweging te maken waar de financiële middelen en beschikbare capaciteit aan wordt besteed. Zo nodig wordt geprioriteerd over de programma’s heen. De programmeur is een nieuwe rol binnen Delfland; voor de afvalwaterketen wordt deze ingevuld binnen de sector Zuivering en Technisch Onderhoud.
De programmeur werkt het strategisch assetmanagement plan (SAMP) in samenwerking met de objectbeheerder en beleidsmedewerker uit in een assetmanagement plan (AMP). Hierin worden voor de diverse systemen en doelen KPI’s uitgewerkt welke de voortgang op het realiseren van de bestuurlijke doelen inzichtelijk maken.

Voor de programmering maakt hij gebruik van meer-jaren-onderhoudsplannen/meer-jaren investeringsplannen (MJOP/MIP) en stelt hij deze op en actualiseert deze m.b.v. de objectbeheerder en serviceproviders . De programmeur onderzoekt – in overleg met de objectbeheerder en serviceproviders –of clustering van werkzaamheden voor de assets mogelijk is (t.b.v. inkoopvoordelen of beperking hinder voor belanghebbenden). Vanuit de programmering stelt hij een jaarplan voor het komende budget jaar op welke als advies en besluitvorming aan de asset manager/asset owner voorgelegd zal worden.
De programmeur werkt met de objectbeheerders het jaarplan verder uit. Voor nieuwbouw, vervangings- en renovatiemaatregelen omvat dit het vaststellen van specificaties, het (laten) opstellen van ontwerpen en (laten) uitwerken in bestekken.

De planning is een belangrijk hulpmiddel voor het optimaliseren en afstemmen van de werkzaamheden. De combinatie van nieuwbouw of verschillende onderhoudsactiviteiten in hetzelfde werkgebied biedt mogelijkheden voor optimalisatie. De planning speelt ook een belangrijke rol in de communicatie naar de belanghebbenden (verwachtingsmanagement) zoals omwonenden en asset gebruikers.
De programmeur evalueert samen met de asset manager, beleidsadviseur, objectbeheerder en serviceproviders het assetmanagementsysteem. Daarbij is aandacht voor o.m. de effectiviteit van procedures en werkprocessen, de documentatie, de relatie tussen beleid en uitvoering, competenties e.d.

Vereiste kwalificaties

Wat maakt je succesvol?
Jij bent in staat om sociale, bestuurlijke, omgevings- en technische aspecten te begrijpen en af te wegen. Daarbij werk je vanuit de uitgangspunten van het integraal en strategisch omgevingsmanagement. Uiteraard beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, je bent hiermee een sterke sparringpartner voor je collega’s en de externe partijen waarmee je veel zal samenwerken. Samenwerken staat voor jou voorop! Je schakelt snel, stelt goede prioriteiten en gaat altijd voor het beste resultaat.

Naast deze kwaliteiten beschik je over minimaal hbo werk- en denkniveau. Een afgeronde relevante hbo-opleiding (bijv. civiele of elektrotechniek, werktuigbouw of milieukunde). Daarbij heb je enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie. Kennis van assetmanagementprincipes en ervaring met de Mutual Gains Approach methode(MGA) is een pré.

Extra informatie

Waar kun je op rekenen?
Het betreft een vast dienstverband van 36 uur per week. Delfland biedt een salaris dat afhankelijk is van opleiding en werkervaring met een maximum van € 4711,- bruto per maand (schaal 11). Naast het maandsalaris heb je ook een Individueel Keuze Budget (IKB) ter waarde van circa 20% van het salaris. Dat budget kun je inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof. Daarnaast bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, ruime opleidingsmogelijkheden en een collectieve ziektekostenverzekering.
Eventuele aanstelling bij het Hoogheemraadschap van Delfland vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven door Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.


Meer weten?
Heb je vragen over de inhoud van de vacature dan kun je terecht bij Rob Visser, Assetmanager Afvalwaterketen, 06 5156 6879. Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met Jet Bloemhoff 06 54901704.

Enthousiast?
Ben jij de gedreven collega die onze organisatie wil versterken? Solliciteer dan uiterlijk 14 oktober 2018 via onderstaande link en stuur ons je motivatiebrief en CV.
 
In verband met de herfstvakantie vinden de gesprekken plaats op maandagmiddag 5 november 2018. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Deel dit artikel:                   

Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht