VacatureWaterschap Hollandse Delta
Procestechnoloog

Ridderkerk
HBO
Wat ga je doen

De organisatie
In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom.

De afdeling Advies en Automatisering (AA) beheert en levert de kennis, informatie en automatisering voor de processen zoals die door het waterschap worden uitgevoerd. Het team Advies (AAAD) levert de inhoudelijke kennis en expertise op verschillende vakgebieden binnen Waterveiligheid, Waterketen en Watersysteem. Voor Waterketen zijn we op zoek naar een enthousiaste: 
 
Procestechnoloog
36 uur | Ridderkerk

 
Dit ga je doen

Beleid
• Signaleert ontwikkelingen vanuit specifieke zuiveringstechnische werken
• Vertaalt ontwikkelingen naar algemene noodzakelijke aanpassingen in bouwstandaard of beheersorganisatie en doet hiervoor voorstellen naar management

Procestechnologisch ontwerp bouwprojecten

• Vertaalt technologische uitgangspunten uit het beleid voor het zuiveren van afvalwater in specifieke uitgangspunten voor bouwprojecten
• Voert variantenstudies uit in multidisciplinair projectteam om te komen tot een bedrijfseconomisch optimaal zuiveringstechnisch werk
• Stelt op/is verantwoordelijk voor het opstartprotocol voor de in bedrijf name

 Vergunningen

• Volgt ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en vertaalt deze naar de vergunningssituatie van zuiveringstechnische werken
• Voert overleg met bevoegd gezag bij afwijkende omstandigheden en calamiteiten
• Rapporteert aan het bevoegd gezag over de werking van zuiveringstechnische werken middels bedrijfsverslag en milieujaarverslag

Advisering en begeleiding zuiveringstechnische werken

• Beoordeelt analyseresultaten en toetst deze aan vergunningseisen en interne doelstellingen
• Beoordeelt verbruikte middelen en toetst deze aan de begrotingen
• Voert technologisch overleg
• Geeft adviezen over en begeleidt in de dagelijkse procesvoering
• Organiseert en coördineert onderzoek bij sterk afwijkende procesresultaten waarbij het werkgebied de volledige waterketen bestrijkt
• Doet voorstellen voor procesoptimalisatie

Vereiste kwalificaties

Dit heb je in huis
• Je hebt affiniteit met inhoudelijke vraagstukken en je gebruikt daarbij je sterke analytische denkvermogen.
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en je bent in staat om mee te denken met een collega van een ander vakgebied.
• Je hebt een praktische inslag, bent creatief in het bedenken van oplossingen. Daarnaast zijn ook je schriftelijke vaardigheden goed en ben je in staat om heldere teksten te schrijven over inhoudelijke onderwerpen.
• Jij werkt samenwerkingsgericht en hebt interesse in het werken in een bestuurlijke omgeving.
• Naast dit alles beschik je uiteraard over voldoende kennis op het gebied van zuiveren. Dit kan je aantonen met minimaal een afgeronde technische Hbo-opleiding op het gebied van chemische technologie en/of biotechnologie aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in het vakgebied.

Extra informatie

Hier mag je op rekenen
Een dynamische werkomgeving die volop in ontwikkeling is, denk aan het invoeren van de principes van assetmanagement. Een ontwikkeling waar je zelf een belangrijke bijdrage aan zal gaan leveren. De werkwijze binnen het team wordt gekenmerkt door zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij professionals.
Goede regelingen op het gebied van studie en een keuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een salaris van maximaal € 60.600,- bruto per jaar bij een werkweek van 36 uur incl. IKB. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.


Heb je belangstelling?
Ben jij die enthousiaste professional die met veel energie en kennis van zaken bijdraagt aan het professionaliseren als procestechnoloog? Reageer dan vóór 14 oktober via de sollicitatiebutton. Voor vragen over de functie-inhoud neem je contact op met Bianca Bax, Teamleider AAAD (telefoonnummer 06 2337 2306).

Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Waterschap Hollandse Delta stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

Trefwoorden: Procestechnoloog, Chemische Technologie, Biotechnologie, Adviseur, Advies, Vacature Ridderkerk, HBO 
Deel dit artikel:                   

Kierbesluit treedt 15 november 2018 in werking
Nieuwsbericht
Tussenstand grootschalig kustonderzoek
Nieuwsbericht
Nieuwe dijktechniek voor het eerst toegepast in Amsterdamse dijk
Nieuwsbericht
Aanvoer van bouwgrondstoffen via de Rijn valt droog
Nieuwsbericht
Wereldwijde steun bij start klimaatcommissie in Ridderzaal
Nieuwsbericht
BAM renoveert stuwdam in de Maas
Nieuwsbericht
Robots, slechte Cyber Security en frustratie; hoe voorkomen bedrijven de 'Drift into failure'?
Weblogposting
Week van Ons Water in teken van extreem weer en wateroverlast
Nieuwsbericht
Potentie thermische energie uit water groter dan gedacht
Nieuwsbericht
Droogte neemt af, aantal maatregelen blijft nodig
Nieuwsbericht
Inter Visual Systems heet vanaf vandaag INTER
Nieuwsbericht
Verwijderen begroeiing voor aanleg natuurvriendelijke Maasoevers
Nieuwsbericht
PAOTM Opleiding Bouwbesluitdeskundige: SKB post-hbo-opleiding waarmee je een allround bouwplantoetser wordt
Weblogposting
Waterschappen willen snelheid in klimaatbeleid
Nieuwsbericht
Nederland Maritiem Land: Een uitdagend jaar voor de maritieme sector
Nieuwsbericht
Deltaprogramma 2019, Nederland tijdig aanpassen aan klimaatverandering
Nieuwsbericht
EIB: Sterke groei waterbouwmarkt in 2018 en 2019
Nieuwsbericht
Vervoer gevaarlijke stoffen gelijk gebleven in 2017
Nieuwsbericht
Opening en vrijdag van Wereldhavendagen in het teken van jongeren
Nieuwsbericht
Maatregelen voor verzilting én scheepvaart blijven van kracht
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat plaatst twee extra bellenschermen tegen verzilting
Nieuwsbericht
Nederland blijft kampen met droogte
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam gaat participeren in haven van Pecém
Nieuwsbericht
[Banners]