VacatureHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Manager Projectbeheersing

Houten
HBO, WO
Wat ga je doen

Wil jij verantwoordelijk zijn voor alle beheer aspecten in een project, zoals tijd, geld en kwaliteit?
Wil jij een belangrijke rol spelen in het veiligstellen van onze dijken?
Wij gaan graag in gesprek met jou!


Wie zijn wij?
De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is 1 van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. HDSR bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 500 medewerkers.

Neem eens een kijkje in onze keuken

Het waterschap HDSR werkt met IPM-teams aan de grotere projecten. Het project dijkversterking Salmsteke en het Programma Watersysteemverbetering Regio Oude Rijn zijn twee van deze projecten.
Hiervoor zijn we op zoek naar een

Manager Projectbeheersing
voor Project dijkversterking Salmsteke en Programma Watersysteemverbetering Regio Oude Rijn
Fulltime | Houten

Wat je gaat doen

Project Salmsteke
De dijkversterking Salmsteke is één van de zeven deelprojecten van het project Sterke Lekdijk, dat erop gericht is om het gebied Centraal Holland beter te beschermen tegen een overstroming vanuit de rivier de Neder-Rijn en de Lek. De veiligheid wordt verbeterd door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven met een lengte van circa 55 kilometer. Zie hier voor meer informatie.

Project Salmsteke is een dijktraject van circa 2 kilometer lang. Langs de dijk ligt het drukbezochte recreatieterrein Salmsteke met verderop een natuurgebied. Het dijktraject sluit verder aan op de kern van het dorp Jaarsveld.. Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende partijen in het gebied. Zoals Rijkswaterstaat, de Provincie en Staatsbosbeheer. Het traject biedt kansen voor innovatieve oplossingen. Het project bevindt zich momenteel in de verkenningsfase. Naar verwachting wordt het voorkeursalternatief rond de zomer van dit jaar vastgesteld waarna de planuitwerkingsfase aanvangt.

Programma Watersysteemverbetering Regio Oude Rijn

Eén van de hoofdtaken van het waterschap is het beheer van het oppervlaktewater, zowel qua peil als kwaliteit. Via een uitgebreid stelsel van gemalen, stuwen en watergangen zorgt het waterschap voor afvoer van water bij veel neerslag en voor aanvoer bij droogte. Het peil in de watergangen wordt afgestemd op de functie van het omliggende gebied (landbouw, natuur, bebouwing). Verbetering van de waterkwaliteit vindt onder meer plaats door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Het westelijk beheergebied van het waterschap bestaat vooral uit veen- en kleibodem. Vanwege voortdurende bodemdaling in dit gebied en als gevolg van steeds veranderende wensen vanuit de omgeving, moet het watersysteem continu worden aangepast. Clustering van de verbetermaatregelen vindt plaats in watergebiedsplannen. Momenteel lopen in het gebied vijf plannen, die in verschillende fasen van uitvoering zijn.

Jouw rol

Het doel van deze functie is het initiëren, organiseren en coördineren van de werkzaamheden gericht op projectbeheersing. Je bent verantwoordelijk voor de projectbeheersing van de beide projecten en verzorgt daartoe diverse projectrapportages ten behoeve van de sturing en verantwoording. Je borgt daarbij de verbinding met de HDSR-lijnorganisatie op het gebied van projectbeheersing.

Je houdt overzicht langs welke lijnen de doelstellingen van de opgave gerealiseerd kunnen worden, waarbij een heldere relatie wordt gelegd naar concrete activiteiten. Je bent hierop aanspreekbaar, in termen van scope, tijd, geld, risico's, kwaliteit, capaciteit en informatie. Je signaleert kansen en bedreigingen die invloed hebben op de voortgang van de opgave en verbindt daar acties aan.

Samen met de andere IPM-teamleden van beide projecten stem je de activiteiten en producten goed op elkaar af om het gewenste resultaat behalen. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar. Je deelt kennis met je collega managers projectbeheersing en legt verantwoording af aan de projectmanager.

Vereiste kwalificaties

Wat maakt jou succesvol?
We vragen een HBO+/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting (Technische) Bedrijfskunde, aangevuld met:
• minimaal 5 jaar werkervaring
• ervaring in de verschillende fasen van programma's en projecten in de GWW-sector op het gebied van integrale projectbeheersing
• kennis van de MIRT-systematiek en innovatieve contractvormen
• ervaring met dijkversterkingsprojecten en het hoogwaterbeschermingsprogramma is een pré
• kennis en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning

Daarnaast:
• heb je een goed analytisch en probleemoplossend vermogen, ben je goed in staat overzicht te houden en hoofd- en bijzaken te onderscheiden
• heb je een goede projectbeheersing en anticipeer je op toekomstige (uitvoerings)risico's en ontwikkelingen; je weet tijdig zaken te signaleren, te agenderen en waar nodig te escaleren
• kun je goed samenwerken in een multidisciplinair team, heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat om draagvlak te creëren en te overtuigen
• beweeg je je comfortabel in een project dat een hoge dynamiek kent en een sterke tijdsambitie heeft
• weet je jezelf snel wegwijs te maken in de eigen organisatie en de omgeving van het project
• ben je communicatief zeer vaardig

Extra informatie

Waar kun je op rekenen?
Bij deze uitdagende, afwisselende pioniersrol hoort natuurlijk een prima beloning, afgestemd op jouw ervaring en capaciteiten, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Een salaris tussen € 3.401, - en € 4.767, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek en schaal 11 van onze Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW).
• Individueel keuzebudget van 20% dat je naar eigen inzicht kunt inzetten voor bijvoorbeeld het kopen van extra vrije dagen.
• Een werkweek van 36 uur, waarbij 4x9 uur werken tot de mogelijkheden behoort.
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
• Een informele, niet-hiërarchische werksfeer met aandacht voor elkaar, betrokken collega's en passie bij het werken.
• Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief en eigen inbreng waar ook wat mee gedaan wordt.
• Kansen om je binnen ons waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000, - gereserveerd, dat je in overleg met je leidinggevende binnen 5 jaar kunt inzetten. Binnen HDSR is het talentprogramma de rode draad voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Dit vanuit de filosofie: maak het beste los in jezelf en in elkaar!


Iets voor jou?
Voor meer informatie over deze dijk van een baan kun je contact opnemen met Mariël Haafkes, HR adviseur, tel 030 - 209 7195. Gesprekken zullen plaats vinden op dinsdagmiddag 18 december.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Overtuigd?
Verras ons dan liefst vandaag nog met jouw sollicitatie! Klik op de sollicitatiebutton en solliciteer meteen op de functie van Manager Projectbeheersing Salmsteke en ROR.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Manager Projectbeheersing, Integrale Projectbeheersing, GWW, Vacature Houten
Deel dit artikel:                   

Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht