VacatureMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
Hoofd van het secretariaat
van de Commissie te Koblenz, Duitsland
Koblenz (Duitsland)
WO
Wat ga je doen

Bij de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn ontstaat per 1 december 2019 de vacature van: 

Hoofd van het secretariaat (m/v)
Van de Commissie te Koblenz, Duitsland.

Functieomschrijving

Het hoofd van het secretariaat 

 • is verantwoordelijk voor de leiding van het internationaal samengestelde secretariaat (elf medewerkers),
 • bereidt samen met de medewerkers op tijd de Plenaire Vergaderingen en de vergaderingen van de werkgroepen voor, houdt toezicht op de documentatie en de uitvoering van de genomen besluiten, alsmede op de juiste weergave van de opvattingen van de afzonderlijke delegaties.
 • leidt het secretariaat met het doel ICBR-werkprogramma's te plannen en uit te voeren en, voor de EU-lidstaten, met het doel de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) gecoördineerd te implementeren in het internationaal stroomgebieddistrict Rijn,
 • levert bijdragen aan de strategische en inhoudelijke verdere ontwikkeling van de werkzaamheden van de Commissie,
 • bereidt de jaarlijkse begroting voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting conform de bepalingen van de Commissie, voor de boekhouding en voor de opstelling van de jaarafrekening,
 • legt verantwoording af aan de Commissie, met name aan de voorzitter, ondersteunt en adviseert de voorzitter van de ICBR bij de uitoefening van diens taken en ook de delegatieleiders, met inachtneming van zijn/haar neutraliteitsplicht,
 • vertegenwoordigt het secretariaat naar buiten toe.

De ICBR in het kort
In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter (deze functie wordt thans bekleed door de Zwitserse Martine Rohn-Brossard) en de overleggroepen van de ICBR terzijde, en ondersteunt de staten in het stroomgebied van de Rijn die de Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (richtlijn 2007/60/EG) implementeren. In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen is de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein, Italië en Wallonië. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans. Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de Commissie op www.iksr.org.

Vereiste kwalificaties
Wij vragen
 • een afgeronde universitaire opleiding (bij voorkeur op het gebied van waterhuishouding, milieubeheer, natuurwetenschappen),
 • bij voorkeur minstens zes jaar ervaring op het gebied van waterhuishouding of milieubeheer, waaronder ook in een leidinggevende functie die vergelijkbaar is met de leiding van het secretariaat; ervaring met internationale samenwerking strekt tot aanbeveling,
 • aantoonbare inhoudelijke kennis en capaciteiten op het gebied van personeelsleiding, management en communicatie,
 • een teamplayer die met druk kan omgaan, flexibel is en over doorzettingsvermogen beschikt,
 • goede kennis van twee van de verdragstalen (Nederlands, Frans, Duits) en goede kennis van het Engels; kennis van meer dan twee verdragstalen strekt tot aanbeveling.
Extra informatie

Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst (80-100%) die in eerste instantie is beperkt tot vier jaar op basis van de Duitse TvöD (collectieve arbeidsovereenkomst voor personeel in overheidsdienst in de Bondsrepubliek Duitsland, salarisniveau vanaf E15). Deze overeenkomst kan met maximaal vier jaar worden verlengd. De ICBR is aangesloten bij het Fonds voor aanvullend pensioen van de Duitse federale staat en de deelstaten (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, VBL).


Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het huidige hoofd van het secretariaat,
mevrouw Anne Schulte-Wülwer-Leidig (tel.: +49 (0)261 9 42 52 19).

Uw uitvoerige en duidelijke sollicitatie (sollicitatiebrief graag in twee talen) met kopieën van diploma's en getuigschriften kunt u tot 3 maart 2019 elektronisch (pdf-bestand) richten aan het secretariaat van de ICBR:

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
Secretariaat
Postbus 20 02 53
56002 Koblenz, Duitsland
sekretariat@iksr.de
Deel dit artikel:                   

Nederland en Niedersachsen gaan samen voor schone Eems-Dollard
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Droogteseizoen weer van start
Nieuwsbericht
Windparken aangesloten met verbindingen met hoogste capaciteit ter wereld
Nieuwsbericht
Bochtafsnijding vaargeul Holwerd-Ameland is klaar
Nieuwsbericht
Alle innovatieve veiligheidsoplossingen op een rijtje
Weblogposting
Limburg en RWS akkoord met verlengen overeenkomst Consortium Grensmaas
Nieuwsbericht
Bezoek RioleringsVakdagen; dé verbindende vakbeurs voor de rioleringsbranche!
Weblogposting
Keynote lezing Helga van Leur tijdens kennisrijk Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen
Weblogposting
Nieuw kennistheater op RioleringsVakdagen 2019
Weblogposting
Pilz configureerbare besturingssystemen volop in ontwikkeling
Weblogposting
Meer zand voor West-Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbericht
Overzicht gunningen Grond-, Weg- en Waterbouw 2018
Nieuwsbericht
Impuls voor gebiedsontwikkeling beeklandschap Warmbeek/ Tongelreep
Nieuwsbericht
Minder barrières voor spoor-, weg- en watervervoer
Nieuwsbericht
RioleringsVakdagen 2019 focust meer op kennis
Weblogposting
Renovatie Waalbrug Nijmegen start in maart
Nieuwsbericht
Arcadis helpt bij ecologische impuls Maas
Nieuwsbericht
€16,9 miljoen voor sterkere Friese IJsselmeerkust
Nieuwsbericht
Interview met wethouder Alwin te Rietstap van gemeente Hardenberg over innovaties en duurzaamheid bij de realisatie van infraprojecten
Artikel
Wereldwijde aanpak weerextremen en gevolgen klimaatverandering hard nodig
Nieuwsbericht
Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af
Nieuwsbericht
Nieuw op Infra Relatiedagen 2019: clustering van beurshallen
Weblogposting
[Banners]