VacatureWaterschap Brabantse Delta
Adviseur Beheer

Breda
HBO, WO

De organisatie
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.
 
Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.
 
Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.
 
De afdeling
Je werkt bij de afdeling Beheer & Bediening, verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem. Het is een relatief kleine afdeling die de brug tussen beleid en uitvoering slaat. We houden overzicht en faciliteren van daaruit een slagvaardige uitvoering, en een goed onderbouwde strategie. Dat vraagt om energie, lef, en een goede teamgeest. De afdeling is je ‘thuisbasis’, maar je werkt in processen.

Wat ga je doen

Adviseur beheer
36 uur per week, Breda

De rol
Je bent een nieuwsgierige spin in het web:

 • Je beschouwt het watersysteem integraal. Er is ruimte om afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse en in samenspraak met je collega’s je te concentreren op waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, kunstwerken of vaarwegen.
 • Je hebt kennis van data analyse en je weet verschillende soorten data met elkaar te combineren tot nieuwe informatie. Gevoel bij en kennis van financiële informatie is een pré
 • Je verbindt informatie over processen van het waterschap met externe informatie.
 • Je weet je interne en externe netwerk in te zetten om kennis en informatie te vergaren en te delen, en zo samen verder te komen.
 • Je brengt het functioneren van het watersysteem in verbinding met de toestand van onze assets.
 • Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar uitvoeringsmaatregelen, bediening, inspectie, onderhoud, renovatie, nieuwbouw, beheermaatregelen, monitoring, onderzoek, en weer terug (sluiten PDCA cyclus: Plan-Do-Control-Act).
 • Je beschouwt de gehele levenscyclus van de assets, en houdt lange termijn doelen in beeld terwijl je soms ook korte termijn adviezen geeft.


Je werkt nauw samen in een team met vier adviseurs beheer en vier adviseurs programmameren. Als adviseur beheer ben je de rechterhand van de adviseur programmeren. Daarnaast zijn gebiedsadviseurs, assetmanagers, specialisten, beleidsadviseurs en operationele medewerkers belangrijke gesprekspartners voor je. Je doet zelf analyses, maar formuleert ook onderzoek en informatie vragen, die helpen om de goede kennis te vergaren.
 
Je hebt een rol in de calamiteitenorganisatie en draait mee in de wachtdienst. De wachtdienstfrequentie is afhankelijk van het jaarlijks vast te stellen rooster, een en ander conform artikel 1.2 lid 3 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel.

Vereiste kwalificaties

Wij vragen
Je bent goed in het vinden van verbanden en doorzien van informatie. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van data analyse. Je beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer om deze informatie te kunnen interpreteren. Je functioneert op hbo- wo- werk- en -denkniveau.
Je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in adviezen, rapportages, evaluaties. Je kunt een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. En als het spannend wordt hou jij overzicht.
 
Woorden die jou karakteriseren zijn:

 • analytisch;
 • nieuwsgierig;
 • creatief;
 • teamspeler;
 • verbinder.

 
Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Extra informatie

Het proces
Proces beheer levert een afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van Assetmanagement toepassen; optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). We vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. In de Verkeerstoren wordt op tactisch en operationeel niveau regie gevoerd op het waterbeheer, hier leiden integrale analyses en adviezen tot continu leren en verbeteren. Om dit tot een succes te maken is het nodig om optimaal gebruik te maken van de enorme berg aan data, informatie en kennis die er intern en extern beschikbaar is.


Wij bieden
Je bent welkom in een klein team met een brede taak en een groot en interessant krachtenveld. We staan voor onze zaak, zijn resultaatgericht, en bieden een hele collegiale sfeer.
 
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.046,- en maximaal € 4.210,- bruto per maand (schaal 10). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen (om aan te wenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof, extra inkomen genereren, financiering studie etc.). Tot slot geldt een collectieve salarisverhoging per 1 april 2019 van 3,25%.
 
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Wolbrink, hoofd afdeling Beheer & Bediening  (076 – 564 10 51). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Mijke Buit, HR adviseur (076-564 10 54). Solliciteren kun je tot en met 17 februari 2019 via het online sollicitatieformulier. De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 28 februari en voor de tweede ronde op 7 maart.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht