VacatureRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Onderzoeker grondwaterkwaliteit

Bilthoven
WO
Wat ga je doen

Onderzoeker grondwaterkwaliteit
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Schoon grondwater is een randvoorwaarde voor tal van functies. Denk alleen al aan de voedsel- en drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. Binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ben jij de betrokken onderzoeker die hieraan een bepalende bijdrage levert. Jouw werkveld omvat grondwater, de kwaliteit ervan in Nederland, de beschermdoelen en de beleidsinitiatieven tot verbeteringen, zoals omschreven in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. In dat speelveld heb je heldere ambities en je streeft ernaar deze te verwerkelijken.

Jij werkt aan projecten rondom de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, de Grondwaterrichtlijn en/of de Nitraatrichtlijn, de monitoring van waterkwaliteit en de verspreiding van stoffen zoals nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het (grond)water. Het is jouw ambitie de beleidsmakers bij het rijk, de waterschappen en provincies en andere actoren te adviseren bij het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit. Jij wilt dat deze overheden en stakeholders gedegen informatie krijgen om zo de goede afwegingen te kunnen maken.

Je kunt goed omgaan met grondwatermodellen en grote databases. Ook heb je ervaring met statistische analyses en je kunt kennis genereren en overdragen in geschreven en mondelinge vorm. Je kent de belangen van overheden en stakeholders in dit veld en weet dit te vertalen in jouw onderzoek. Daarbij ben je effectief en creatief in het overbrengen van onze onderzoeksresultaten.

Dit werk als onderzoeker doe je binnen het centrum Milieukwaliteit. Hier adviseren wij overheden over een leefbare, schone en veilige omgeving. Dat doen we door inzicht in de milieukwaliteit te bieden en daarbij de factoren te beschrijven die deze kwaliteit bepalen. Je komt primair te werken bij de afdeling Landbouw en Grondwater. Wij richten ons op de (grond)waterkwaliteit en de invloed hierop, vooral van de landbouw.

Vereiste kwalificaties
  • Je hebt een relevante natuurwetenschappelijke opleiding afgerond op academisch niveau op het gebied van bodemkunde of hydrologie, inclusief kennis van het gedrag van stoffen in het milieu.
  • Je hebt ervaring met het analyseren van grote datasets en je bent statistisch onderlegd.
  • Je hebt ervaring met GIS, en ervaring met R is een pre.
  • Je kunt goed in een team samenwerken waarbij je op goede wijze invulling geeft aan jouw taken en aan het teambelang.
  • Je bent proactief en stimulerend in het contact maken met collega’s.
  • Je hebt affiniteit met de Europese ontwikkelingen in het werkveld.
  • Je bent een gedegen onderzoeker die alle maatschappelijke belangen in beeld wil brengen.
  • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig.
  • Je beweegt je gemakkelijk in netwerken met de verschillende stakeholders en begrijpt hun belangen.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.


Arbeids­voorwaarden
Salaris­niveau: schaal 11
Maand­salaris: Min €3.130 – Max. €4.809 (bruto)
Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Contract­duur: 2 jaar
Minimaal aantal uren per week: 32
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Extra informatie

Interesse?
Solliciteer online via de 'Solliciteer' button.

Bijzonderheden

Richt je digitale sollicitatie aan Emile Schols, afdelingshoofd Landbouw en Grondwater.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht