VacatureWaterschap Brabantse Delta
Senior Procestechnoloog Afvalwaterketen

Breda
HBO, WO

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden-, en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Het organisatieonderdeel Waterketen richt zich op het samen en met de omgeving 'de waarde uit afvalwater zo optimaal te benutten', dit met behoud van onze taak 'zuiveren van water tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten'. In de toekomst zullen er op onze locaties nieuwe technieken te zien zijn om b.v. energie terug te winnen, zullen er decentrale zuiveringsoplossingen zichtbaar zijn in onze omgeving en is er een stevige samenwerking ontstaan met kennisinstituten, onze ketenpartners en onze grote klanten. Onze zuiveringen beschouwen we als integraal onderdeel van de omgeving en we zoeken daarbij actief naar kansen en verbindingen.

Wat ga je doen

Voor de afdeling Beheren & Innoveren zoeken wij een:

Senior Procestechnoloog Afvalwaterketen
Breda, 36 uur
Thuis in de wereld van de afvalwaterketen, waterzuivering, procestechnologie, innovaties en duurzaamheid. 


De functie
Je gaat meehelpen om onze ambities en visie in de afvalwaterketen mogelijk te maken. Zo signaleer en anticipeer je op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Hoewel we ze tegenwoordig liever grondstoffen- en energiefabrieken noemen. Daarmee lever je ook een bijdrage aan thema’s als energietransitie en circulaire economie. Je 'haalt en brengt' in externe netwerken. Daarnaast initieer, begeleidt én voer je optimalisaties uit voor onze afvalwaterzuiveringen. Je bent verantwoordelijk voor de procestechnologische inbreng én het resultaat in studies en projecten. Ook ondersteun je de teams op de zuiveringen bij complexere knelpunten in de procesvoering en calamiteiten. Tenslotte ben je een sparringpartner voor collega’s bij inhoudelijk meer complexe vraagstukken en stimuleer je kennisopbouw, –ontwikkeling en –overdracht.

Vereiste kwalificaties

Wij vragen
Onze nieuwe collega heeft meerdere jaren werkervaring met zaken als strategiestudies, beleidsontwikkeling én implementatie, projecten, optimalisatie van de afvalwaterketen en de afvalwaterzuiveringen, advisering en troubleshooting, samenwerkings- en onderzoekstrajecten en innovatie. Dit kan bijvoorbeeld door functies als procestechnoloog, zuiveringstechnoloog of adviseur. Je kennisdomein is en mag breed zijn, naast kennis en ervaring in afvalwaterbehandeling heb je ook kennis of affiniteit met meer actuele thema’s zoals vergaande zuivering van nieuwe stoffen of hergebruik van energie en grondstoffen.

Uit je cv blijkt dat je beschikt over hbo+ / academisch werk- en denkniveau op het gebied van proces-, milieu-, of (bio-) chemische technologie. Maar vooral ben je een stevige en proactieve adviseur die gericht is op ontwikkeling, verbetering en samenwerken en dat alles met een gezonde dosis humor.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta.

Je jaarsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 51.000 en maximaal € 71.000 (schaal 11). Deze bedragen zijn o.a. inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering uit het individueel keuzebudget (20%).

Je gaat deel uitmaken van de calamiteitenorganisatie als onderdeel van het 'zuiveringstechnologenpiket'. Hiervoor draai je 1 keer per 5/6 weken mee in een beschikbaarheidsdienst. Je krijgt hiervoor aanvullend een vergoeding.

Extra informatie

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met René Lambregts, afdelingshoofd Beheren & Innoveren, 076-564 19 10. Voor overige vragen kun je terecht bij Angela Roos, HR-adviseur, 076-564 15 34. Of kijk op www.brabantsedelta.nl voor meer informatie over ons waterschap.


Solliciteren kan tot en met 26 mei via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 3 juni, op 12 juni vindt een tweede ronde gesprekken plaats.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht