VacatureWaterschap Drents Overijsselse Delta
Coördinerend Procestechnoloog

Zwolle
WO

Bedrijfsinformatie
De afdeling Onderzoek en advies is het kenniscentrum van waterschap Drents Overijsselse Delta. Daar is kennis en ervaring aanwezig of weet deze goed te vinden op het gebied van Waterveiligheid, Waterketen, Watersysteem, Energie en Duurzaamheid. De medewerkers van de afdeling adviseren zowel gevraagd als ongevraagd in het primaire proces en stimuleren het leren in de organisatie. 

De vakgroep Waterketen van afdeling Onderzoek en advies bestaat uit een deskundig en gedreven team van 6 personen die intern en extern samenwerken aan vraagstukken binnen de waterketen. We maken optimaal gebruik van de binnen en buiten de organisatie aanwezige kennis en kunde om daarmee (gezamenlijk) maximale resultaten te behalen en de meest optimale adviezen te geven. De afdelingen Projectrealisatie, Beheer Waterketen en Strategie en Beleid, zijn onze grootste klanten. Ter versterking van de vakgroep Waterketen vragen wij een Coördinerend Procestechnoloog.

Wat ga je doen

Functieomschrijving
In de functie focus je met name op het beoordelen en vertalen van gegevens naar adviezen die leiden tot een beter functioneren van de zuiveringen. Je vervult binnen de afdeling Onderzoek en Advies, naast je inhoudelijke werkzaamheden, ook de rol van coördinator van de vakgroep Waterketen.

Als coördinator geef je richting aan de vakgroep door inhoudelijk te sturen op de vragen die op ons afkomen en stimuleer je dat de vakgroep zich ontwikkelt op het totale speelveld binnen de keten. Samen met de collega coördinatoren van de vakgroepen veiligheid en watersystemen en het afdelingshoofd stimuleer je de afdeling om verder te bouwen aan de rol die van ons verwacht wordt als kenniscentrum. Je signaleert en anticipeert op ontwikkelingen, innovaties en technologieën die de afvalwaterzuiveringsinstallaties raken. Je initieert, begeleidt en voert onderzoek- en optimalisatie studies uit voor onze afvalwaterzuiveringen en gistingen. Je bent verantwoordelijk voor de procestechnologische inbreng en het resultaat in studies en projecten. Je draagt bij aan onze ambities en de visie van de afvalwaterketen door het ontwikkelen, toepassen en delen van kennis. 

De doelstellingen die we met onze 16 zuiveringen nastreven gaan verder dan alleen schoon oppervlakte water. Energie, grondstoffen en een efficiënte bedrijfsvoering komen steeds meer onder de aandacht en hier betekenis aan geven is voor jou een uitdaging. Om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan vinden wij innovatie binnen het vakgebied van de keten erg belangrijk. Een houding die de innovatiekracht van de organisatie versterkt, is dan ook dat wat we zoeken. 

Ons team heeft contacten met andere waterschappen en landelijke organisaties zoals: universiteiten, STOWA en de ministeries. Ook zijn wij betrokken bij diverse landelijke onderzoekstrajecten zoals eDNA en het terugwinnen van grondstoffen. We hebben kwaliteit hoog in het vaandel, investeren in kennisontwikkeling en nemen actief deel aan landelijke kennisplatforms.

Arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende en veelzijdige functie in een plezierige en informele werkomgeving.
Bij WDOD sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk en we bieden dan ook volop groei- en opleidingsmogelijkheden. Hiervoor krijg je een persoonlijk basisbudget (PBB).

Je maandsalaris bedraagt bij een fulltime dienstverband maximaal € 4.922,- (schaal 11). Dit is exclusief een individueel keuzebudget van 20%. Een modern pakket arbeidsvoorwaarden conform de SAW. De pensioenvoorzieningen zijn verzekerd bij het ABP. Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve ziektekostenverzekering. Daarnaast bieden wij een reiskostenvergoeding.

Vereiste kwalificaties
  • Je hebt een afgeronde WO-opleiding in de proces-, milieu of (bio-)chemische technologie.
  • Je hebt relevante kennis en werkervaring als technoloog op het gebied van biologische afvalwaterzuiveringstechnologiën en slibverwerking en vergisting.
  • Affiniteit met energie- en grondstoffenwinning, vergaande zuivering van nieuwe stoffen uit afvalwater, procesautomatisering en ontwerp en modelering van zuiveringsprocessen is een pré.
  • Je bent een enthousiaste, pro-actieve en bevlogen adviseur gericht op samenwerking en het behalen van (gezamenlijk) resultaat binnen en buiten het team. Verder beschik je over de competenties: analytisch, innovatief en oordeelsvorming.
  • Je bent bereid om incidenteel, ook buiten kantooruren, inzet te leveren tijdens een calamiteit.
  • Je beheerst ten minste de Nederlandse taal en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, is een pré.
Extra informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Auke de Ridder via het e-mailadres aukederidder@wdodelta.nl of telefoonnummer 088 233 16 18 (afdelingshoofd Onderzoek en Advies). Is dit de functie waar jij naar op zoek bent? Reageer dan vóór 20 mei 2019 via de 'Solliciteer' button op onze website. Het ondergaan van een assessment of psychologische test kan onderdeel zijn van de procedure.

Wij kiezen voor gelijke kansen voor iedereen. Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan hen die in ons arbeidsproces ondervertegenwoordigd zijn.
Deel dit artikel:                   

Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht