VacatureWaterschap Brabantse Delta
Proces Operator B

Heerle
MBO

Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van Midden- en West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden. Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

Het proces bediening waterketen is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioolgemalen en persleidingen binnen ons gebied. De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals samenwerking met gemeenten (waterketen) stellen hoge eisen aan de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze installaties. Om hier invulling aan te geven zijn ruim 40 vakbekwame medewerkers actief op deze installaties en in het gebied.

 

Wat ga je doen

Voor versterking op ons afvalwatertransportsysteem en rioolwaterzuiveringsinstallaties gelegen langs de lijn Moerdijk-Roosendaal-Bergen op Zoom, zijn wij op zoek naar een:
Proces Operator B (fulltime, 36 uur)
afdeling Zuiveren

De functie
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse proces- en bedrijfsvoering van het afvalwatertransportsysteem, een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Jij bent het aanspreekpunt in het proceswerkveld bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen, regelt het werk op de diverse locaties en de tijdige en juiste uitvoering hiervan. Hiervoor voer je procescontroles uit en hou je toezicht op de goede werking. Je controleert en bedient de opgestelde apparatuur, signaleert en verhelpt storingen en verricht veldmetingen en analyses.

Op basis hiervan stel je het proces bij of voer je kleine onderhouds- en beheersactiviteiten uit. Je draagt bij aan de in- en uit bedrijfnames van apparatuur/ installaties en zorgt ervoor dat het proces ook bij grote renovatie- of onderhoudsprojecten door kan gaan. Daarnaast beoordeel je proces- en bedrijfsgegevens op kwaliteit en bruikbaarheid, tijdige verwerking hiervan in de aanwezige systemen en beheer je alle bedrijfstechnologische gegevens. Daarnaast kom je zelf met initiatieven tot procesverbetering. Je neemt deel in een storingsdienst. Je kan aangewezen worden om deel uit te maken van projectteams om hierin een actieve inbreng te leveren als vertegenwoordiger van het proces bedienen. Je werkt onder de teamleider bedienen regio West Bath/Heerle.

Vereiste kwalificaties

De functie
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse proces- en bedrijfsvoering van het afvalwatertransportsysteem, een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties en slibverwerkingsinstallaties. Jij bent het aanspreekpunt in het proceswerkveld bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen, regelt het werk op de diverse locaties en de tijdige en juiste uitvoering hiervan. Hiervoor voer je procescontroles uit en hou je toezicht op de goede werking. Je controleert en bedient de opgestelde apparatuur, signaleert en verhelpt storingen en verricht veldmetingen en analyses.

Op basis hiervan stel je het proces bij of voer je kleine onderhouds- en beheersactiviteiten uit. Je draagt bij aan de in- en uit bedrijfnames van apparatuur/ installaties en zorgt ervoor dat het proces ook bij grote renovatie- of onderhoudsprojecten door kan gaan. Daarnaast beoordeel je proces- en bedrijfsgegevens op kwaliteit en bruikbaarheid, tijdige verwerking hiervan in de aanwezige systemen en beheer je alle bedrijfstechnologische gegevens. Daarnaast kom je zelf met initiatieven tot procesverbetering. Je neemt deel in een storingsdienst. Je kan aangewezen worden om deel uit te maken van projectteams om hierin een actieve inbreng te leveren als vertegenwoordiger van het proces bedienen. Je werkt onder de teamleider bedienen regio West Bath/Heerle.

Extra informatie

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel is, resultaatgericht en waar verantwoordelijkheden laag liggen. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband maximaal €3.390,- bruto per maand. Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuzebudget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen.

Voor het vervullen van de storingsdienst ontvang je een separate vaste en flexibele vergoeding.

De standplaats voor deze functie is de locatie Heerle, maar dit kan ook op termijn een andere locatie zijn, je zal ingezet worden op diverse installaties in ons gebied. Hiervoor heb je t.z.t. en indien noodzakelijk, de beschikking over een dienstauto. Bij voorkeur ben je woonachtig in de omgeving van Moerdijk/Roosendaal/Bergen op Zoom.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.


Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jack Eversdijk, teamleider Bediening/ Zuiveren regio West-Bath/ Heerle, telefoonnummer 076 564 1404, voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Angela Roos, HR-adviseur, telefoonnummer 076 564 1534. Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons/werken-bij-ons.html

Solliciteren kan tot 23 juni via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken staan gepland op dinsdag 2 juli.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht