VacatureWaterschap Brabantse Delta
Projectmanager

Breda
HBO, WO

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continu in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden.

Spreekt deze werkomgeving je aan, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt.

Wat ga je doen

Dijk van een projectmanager gezocht!

Binnen de afdeling Ontwerp & Realisatie zoeken wij een:
Projectmanager
Breda, 36 uur per week

De afdeling Ontwerp en Realisatie voert projecten uit voor het waterschap die gerelateerd zijn aan het watersysteem en draagt zorg voor het opdrachtgeverschap richting externe en interne partijen. Er wordt gewerkt aan een aantal programma’s die leiden tot concrete projecten en opgaven. De afdeling werkt volgens het IPM (Integraal Project Management)-model. Dit model bestaat uit de volgende rollen: projectmanager, technisch manager, omgevingsmanager, manager project beheersing, contract manager en vaak de rol van project assistent.
De projecten worden veelal gekenmerkt door een groot aantal stakeholders.

De functie
In deze functie krijg je naast het HWBP project Geertruidenberg Amertak ook de verantwoordelijkheid over andere projecten of dijkversterkingsopgaven. Je managet deze projecten en legt daarbij verantwoording af aan de interne opdrachtgever. Daarbij is afstemming met bestuurders, stakeholders en interne belanghebbenden van groot belang. Als projectmanager geef je leiding aan je IPM kernteam, waarbij ruimte is voor innovatie, competentie ontwikkeling en teamontwikkeling.

Vereiste kwalificaties

Competenties
Je beschikt over een brede kennis op het gebied van waterbeheer /-veiligheid in een complex omgevingskader en je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een visie en in een strategisch plan van aanpak. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering.

Daarnaast ben je besluitvaardig, ondernemend, resultaatgericht, communicatief sterk en je kan goed organiseren. Je bent iemand die initiatief neemt, open staat voor vernieuwingen en deze ook brengt. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust.

Wij vragen
Wij zoeken een kandidaat die beschikt over de juiste competenties en enkele jaren aantoonbare ervaring. We vragen academisch-werk- en denkniveau (of hbo+), aantoonbare affiniteit met waterbeheer en een grote dosis enthousiasme. Ervaring met projectleiding van watersysteem gerelateerde opgaven en kennis van procesgericht werken en IPM werkmethodiek is vereist.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Extra informatie

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen. Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta of kijk op www.brabantsedelta.nl.

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.920,- en maximaal € 5.574,- bruto per maand (schaal 12). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen.


Interesse?
Solliciteren kan tot en met 23 juni via het online sollicitatieformulier. Voor vragen omtrent de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frank Pulles, afdelingshoofd Ontwerp & Realisatie (telefoonnummer 076-5641048) en over de procedure met Mijke Buit, HR-adviseur (telefoonnummer 076-564 10 54). De gesprekken voor de eerste ronde zijn gepland op 4 juli en de gesprekken voor de tweede ronde op 10 juli.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht