VacatureGemeente Harderwijk
Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie

Harderwijk
HBO
Wat ga je doen

Harderwijk is een dynamische gemeente met een open en menselijk karakter. Wij hechten er grote waarde aan dat onze burgers hier op een ontspannen wijze kunnen wonen, werken en genieten van hun vrije tijd. We zetten ons hier, samen met al onze medewerkers, volop voor in. We zijn een flexibele gemeente die de nadruk legt op het faciliteren van de samenleving in plaats van reguleren. Samenwerken en netwerken met de inwoners staat bij ons centraal. We zijn onderdeel van Meerinzicht, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. Deze drie gemeenten werken samen op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp, leerlingzaken en adviseert, faciliteert en voert taken uit met betrekking tot bedrijfsvoering. Aangezien de samenleving continu verandert, blijven wij volop in ontwikkeling.

Wij zijn voor het team Duurzaamheid en Wonen op zoek naar een:

Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie
36 uur | Harderwijk

Hier ga je werken
Domein Ruimte

Binnen het domein Ruimte richten we ons op beleid en planvorming voor de fysieke ruimte. Dit domein bestaat uit de vier teams "Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondzaken", "Economie, Mobiliteit en Archeologie", "Duurzaamheid en Wonen" en "Vergunning Toezicht en Handhaving Bouwen." Voorheen lag de nadruk op de openbare ruimte. Tegenwoordig vraagt de inrichting van de private ruimte in toenemende mate om onze aandacht. We werken hierin interactief samen met domein Samenleving en domein Stadsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor de realisatie en het beheer van de openbare ruimte.

Team Duurzaamheid en Wonen
Dit team bestaat uit ca. 10 enthousiaste collega's. Momenteel werkt het team hard aan een duurzaamheidsvisie, gebaseerd op de vier pijlers Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulariteit en Biodiversiteit. Binnen dit team vallen ook de beleidsvelden Water, Riolering en Klimaatadaptie.

Beleidsveld Water, Riolering en Klimaatadaptatie
Binnen dit beleidsveld richten we ons op de wettelijke gemeentelijke watertaken met betrekking tot de inzameling en transport van stedelijk afvalwater en de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater/grondwater. Hiernaast houden we ons bezig met landaanwinning, afwatering (stedelijk oppervlaktewatersysteem) en de effecten van klimaatverandering. Voor deze beleidsvelden werken we nauw samen met andere gemeenten in de regio en met Waterschap Vallei en Veluwe. In zuiveringskringverband en op regionaal niveau (werkregio Noord Veluwe).

Dit ga je doen
Aan jou de schone taak om ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van nieuw beleid én de dagelijkse vertaling daarvan naar functioneel ontwerp voor stedelijke watersystemen op kavel- of wijkniveau. Je beoordeelt technische ontwerpen en toetst bouwaanvragen op de wateraspecten. Ook begeleid je aanvragen watervergunning. Je stemt daartoe af met de waterbeheerder, vanaf vooroverleg tot en met de beschikking. Verder haal jij de benodigde informatie boven water voor de begroting en jaarrekening van de gemeentelijke watertaken. Hiernaast draag je bij aan de inhoudelijke voorbereiding en uitwerken van de resultaten van bijeenkomsten met belanghebbenden (o.a. risicodialogen ruimtelijke adaptatie) en raadscommissies. Tot slot speel je een actieve rol in voorlichting en communicatiecampagnes van ons team.

Vereiste kwalificaties

Jouw talenten
Het staat voor ons als een paal boven water dat je een relevante opleiding op HBO+ niveau (Stedelijk Waterbeheer of Civiele Techniek) hebt afgerond. En dat je de basisopleiding Riolering hebt gedaan. Of in elk geval bereid bent om deze, binnen 12 maanden na aanstelling, te gaan volgen. Verder vinden we het belangrijk dat je minimaal 3 jaar in een soortgelijk werkveld hebt gewerkt. Binnen de overheid, bij voorkeur bij een gemeentelijke organisatie. Je bent deskundigheid als het gaat om ontwerpmethoden, terminologie van de Leidraad Riolering, BRP en GRP, met werkvoorbereiding, realisatie en beheer van stedelijke watersystemen. En ook aan basiskennis van klimaatadaptatie (overstroming, wateroverlast, droogte en hittestress) ontbreekt het jou niet aan affiniteit met de thema's ecologie/natuur, geohydrologisch, bodemenergiesystemen. Geen water is jou te diep: je bent ijzersterk in plannen en organiseren èn ervaren in projectmatig werken. Je denkt in oplossingen in plaats van bedreigingen en je bent ontwikkelingsgericht en besluitvaardig. Maar dat is niet alles. Deze functie vraagt om een communicatief sterke en positief maar kritisch ingestelde adviseur. Klant- èn resultaatgericht, creatief en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Extra informatie

Dit krijg je van ons
• Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris in schaal 10 (minimaal € 2.795,- tot maximaal € 4.225,- bruto per maand op basis van 36 uur per week).
• Een individueel keuzebudget van 17,05 %.


Laten we kennismaken
Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteer dan! Je kunt reageren tot 4 juli 2019.

De gesprekken zijn gepland:
1e ronde: dinsdagmiddag 16 juli 2019
2e ronde: donderdagmiddag 18 juli 2019

Voor vragen over de inhoud van deze vacature kun je bellen met Nienke van Keimpema, 0341 411398. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure dan kun je contact opnemen met onze HRM adviseur Joyce Tekke via 085 1108148.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Adviseur, water, milieu, klimaatadaptatie, duurzaamheid, HBO+, Civiele techniek, waterbeheer, riolering, Harderwijk, Gelderland, Overheid, gemeente.
Deel dit artikel:                   

Nieuwe tool toont verband tussen waterkwaliteit en emissies
Nieuwsbericht
Maatregelen vanwege lage waterafvoer Maas
Nieuwsbericht