VacatureProvincie Noord-Brabant
Beleidsmedewerker Rivieren en beleidsmedewerker Waterveiligheid

s-Hertogenbosch
HBO, WO
Wat ga je doen
Beleidsmedewerker Rivieren en beleidsmedewerker Waterveiligheid
Ruimtelijke ordening/milieu, Hydrologie / Ecologie
WO, HBO   |   Tussen €3403 en €4862   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   32 - 36 uur

Solliciteer (t/m 25-8-2019)

Het leven is goed in het Brabantse land. Bij de provincie Noord-Brabant zetten we ons dagelijks in om te zorgen dat dit ook geldt voor de toekomst. Samen werken we aan een mooier, toekomstbestendig en een duurzaam Brabant. Ga jij voor resultaat, ben je ondernemend, heb je affiniteit met maatschappelijk vraagstukken en bovenal: werk je graag vol trots mee aan een nog beter Brabant? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Ben jij …
een netwerker en verbinder en die beleids- en strategisch inzicht kan koppelen aan een resultaatgerichte instelling? Beschik je over de persoonlijkheid en vaardigheden om op vernieuwende en inspirerende wijze vraagstukken aan te pakken en producten net even beter te maken. Kun je goed samenwerken met collega’s en bestaande en nieuwe externe partners. En wil je meewerken aan een veilig en klimaat robuust Brabant? Dan zijn we op zoek naar jou!
 
Wat ga je doen
Het team Hoogwaterbescherming in het programma Verbindend Water is op zoek naar twee nieuwe collega’s. Een beleidsmedewerker Rivieren en een Beleidsmedewerker Waterveiligheid.
 
De normen voor waterveiligheid voor de Maas en de Waal-Merwede zijn een stuk aangescherpt, alleen al vanwege de toegenomen aantallen inwoners en de gestegen economische waarde achter de dijken. Tel daar nog eens de gevolgen van klimaatverandering bovenop en je snapt dat we tot 2050 een groot vraagstuk te pakken hebben.
 
Dijken en waterkeringen langs rivieren en kanalen zijn cruciaal geweest in de historie van Brabant en bepalen ook de veiligheid tegen overstromingen in de toekomst. Waar we eeuwenlang een strijd tegen het water voerden, is onze benadering nu gericht op het werken met water. De provincies werken samen met gemeenten, waterschappen en het rijk gebiedsgericht aan dijkversterking en rivierverruiming. Natuurlijk met oog voor gebiedsontwikkeling en andere opgaven zoals natuur, recreatie en economie. We noemen dat ook wel integraal riviermanagement. Werken aan waterveiligheid is daarmee ook een belangrijke motor voor de toekomst. Langs de Maas zal de komende tientallen jaren voor meer dan een miljard aan investeringen in waterveiligheid gaan plaatsvinden!
 
Beleidsmedewerker Rivieren:
De Brabantse grote rivieren Maas en Merwede zijn je werkgebied. Dit betekent dat alle riviergemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties en terreinbeheerders je netwerk vormen.
 
Hierbij sta je voor de volgende uitdagingen:
Je draagt bij aan de regioprocessen Maas en Waal-Merwede, door relevante provinciale vraagstukken en regionale ontwikkelingen te verkennen en deze te koppelen aan de waterveiligheidsopgave en integraal riviermanagement. Daarbij werk je nauw samen met de interne collega’s en met de regionale partner-overheden en maatschappelijke organisaties. Samen met hen zet je kansen op de bestuurlijke agenda en werk je eraan om kansen om te zetten in concrete projecten.
 
Je gaat aan de slag met:
• Het oppakken en verder brengen van nieuwe kansen voor rivierverruimingsmaatregelen met meerwaarde voor de omgeving;
• Bijdragen aan de voorkeursstrategie Maas en Waal-Merwede 2050, waarover provincie en partners nog een besluit moeten nemen. Dit is een overkoepelend plan voor de inspanningen op het gebied van integraal riviermanagement, met een goede mix van dijkversterking en rivierverruiming;
• Vertegenwoordiging van de provincie in het regioproces Waal-Merwede;
• Advisering van ons bestuur (GS en PS).
 
Beleidsmedewerker Waterveiligheid bij veranderend klimaat:
Je krijgt te maken met de waterveiligheid langs de regionale wateren (Aa, Dommel, Mark) en de grote rivieren (Rijn/Merwede en Maas) en uiteraard met de partijen waarmee we samenwerken.
 
Hierbij sta je voor de volgende uitdagingen:
Je houdt het huidige beleid voor regionale keringen tegen het licht en start samen met de waterschappen de ontwikkeling van nieuw provinciaal beleid (o.a. over de aanwijzing van keringen, het bepalen van de normering, voorschriften voor toetsing en ontwerp bij versterking). Een belangrijke doorontwikkeling in het beleid is de mogelijke samenhang tussen waterveiligheidsvraagstukken en het klimaat robuust inrichten van het regionaal watersysteem. Je zorgt voor verankering van het beleid in de in ontwikkeling zijnde omgevingsverordening.
Daarnaast vertegenwoordig je Noord-Brabant in o.m. het interprovinciaal overleg waterveiligheid en lever je een bijdrage aan het IPO-ontwikkelprogramma regionale keringen en aan het IPO-project richtlijn overstromingsrisico’s.
Bovendien ben je het aanspreekpunt voor de beleidsinhoudelijke pijlers onder het provinciale waterveiligheidsbeleid voor primaire en regionale keringen en waar nodig adviseer je bij planprocedures rond dijkversterkingen. Je werkt vanuit beleid strategisch oogpunt mee aan de recent gestarte actualisatie van de provinciale overstromingsscenario’s; deze vormen een belangrijke informatiebron voor o.a. de veiligheidsregio’s.
 
In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor:
•         Herijking en doorontwikkeling van het provinciaal beleid regionale keringen;
•         Vertegenwoordiging in IPO-overleg en bijdrage aan IPO-projecten;
•         Beleidsinhoudelijke pijlers onder het provinciale waterveiligheidsbeleid;
•         Advisering van ons bestuur (GS en PS) op jouw werkterreinen.
Vereiste kwalificaties

Wat verwachten we van jou?
• Je bent in staat om het provinciaal beleid voor hoogwaterbescherming te actualiseren en uit te dragen en kunt dat combineren en verbinden met andere provinciale opgaven en ambities.
• Je beschikt daartoe over inhoudelijke en/of procesmatige kennis en ervaring of bent aantoonbaar in staat om je snel in te werken.
• Je bent goed in staat om te schakelen tussen langere en korte termijn, tussen beleidsdoelen en concrete projecten.
• Je hebt kennis en ervaring op het terrein van de fysieke omgeving en/of op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen en affiniteit met het verbinden van opgaven tot samenhangende maatregelen.
• Je hebt goed gevoel voor de interne politiek-bestuurlijke processen en verhoudingen en weet daarmee om te gaan.
• Je bent een netwerker en koppelt beleids- en strategisch inzicht aan een resultaatgerichte instelling.
• Je handelt naar buiten vanuit rolbewustzijn en weet de provinciale beleidsverantwoordelijkheid en de provinciale rol als bevoegd gezag strategisch te benutten voor de grote vraagstukken.
• Je beschikt over de persoonlijkheid en vaardigheden om op vernieuwende en inspirerende wijze vraagstukken aan te pakken en producten net even beter te maken.
• Je kunt goed samenwerken met collega’s en met bestaande en nieuwe externe partners.
• Je kunt kernachtig schrijven en aansprekend presenteren.
• Je bent een echte teamspeler en onderhoudt open contact met de opdrachtgever en met externe partijen.
• Je hebt aantoonbaar een HBO+ / WO werk-, denk- en kennisniveau.
• Je hebt minimaal 2-3 jaar werkervaring in een functie op soortgelijk niveau.

Extra informatie

Arbeidsvoorwaarden
Beide functies zijn op schaalniveau 11 voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal € 3.403,49 en maximaal € 4.862,16 bruto per maand bij een volledige werkweek.
 
Het betreffen structurele functies voor onbepaalde tijd. Je start met een aanstelling bij wijze van proef van één jaar, die in het geval van goed functioneren wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 
De provincie Noord-Brabant kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor meer informatie over het werken bij de provincie Noord-Brabant, zie ook het kopje 'over ons'.


Geïnteresseerd en solliciteren?
Voor vragen over de inhoud van de functies, kun je contact opnemen met Sas Terpstra (programmamanager Verbindend Water, T 06-52794496, sterpstra@brabant.nl) of Sarie Buijze (coördinator Hoogwaterbescherming, T 06-27745238, sbuijze@brabant.nl).
 
Bij eventuele vragen over de sollicitatieprocedure, kun je contact opnemen met Inge Sebregts (Hiërarchisch manager Ecologische Ontwikkeling), T 06 – 5568 6695, isebregts@brabant.nl.
 
Lijkt een van deze functies jou wat en herken je jezelf in de persoon die wij zoeken? Solliciteer dan via de site www.werkenvoor.brabant.nl door je CV en motivatiebrief toe te voegen en geef daarbij aan welke functie je voorkeur heeft of misschien wel allebei.
 
De vacatures staan open tot en met 25 augustus 2019.
Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht