VacatureWaterschap Vallei en Veluwe
Leden Bezwarencommissie

Apeldoorn
WO

Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe is werken aan een duurzame wereld van morgen. Met ruim 500 medewerkers werken we iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen we voor 1,1 miljoen mensen die wonen in ons gebied verspreid over 37 gemeenten.

 

Wat ga je doen

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor de advisering over bezwaren een commissie ingesteld. De commissie bestaat in totaal uit zes leden. Per zitting bestaat de commissie uit een onafhankelijk voorzitter en twee externe leden. De zes leden en de (plaatsvervangende) voorzitter, nemen volgens een roulatieschema deel aan de bezwarencommissie.

Vanwege het volbrengen van hun termijn vertrekken twee commissieleden. Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe nodigen kandidaten uit voor de functies van:

Technisch lid van de Bezwarencommissie
Juridisch lid van de Bezwarencommissie


De commissie adviseert het college van dijkgraaf en heemraden over te nemen beslissingen op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van bezwaren op het terrein van personele aangelegenheden, waterschapsbelastingen en verzoeken om schadevergoeding.

Zittingsduur
De zittingsduur is vier jaar vanaf 1 januari 2020 en eindigt op 1 januari van het jaar volgend op het aftreden van het college van dijkgraaf en heemraden. Dijkgraaf en heemraden kunnen besluiten tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.

Vergaderfrequentie
De commissie hanteert een vast vergaderschema. Iedere eerste en derde donderdag van de maand staat er een zitting gepland in Apeldoorn. Indien er geen bezwaar te behandelen is, vervalt de geplande zitting.

Vereiste kwalificaties

Functie-eisen
Wij zoeken kandidaten die:

  • In staat zijn tot een onafhankelijk oordeel te komen.
  • Communicatief vaardig zijn.
  • Affiniteit hebben met het waterbeheer.
  • Beschikken over een relevante, juridische opleiding (juridisch lid). Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is vanzelfsprekend.
  • Beschikken over een relevante, technische opleiding (technisch lid). Kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht is een pre.
  • Inzicht hebben in het functioneren van het lokale bestuur en in ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen.
  • Oplossingsgericht, creatief en omgevingsbewust zijn.
  • Beschikken over maatschappelijke betrokkenheid.
  • Affiniteit hebben met het gebied waarin de waterschappen hun taken uitvoeren.
  • Geen deel uitmaken van, noch werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van Waterschap Vallei en Veluwe.


Arbeidsvoorwaarden
Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 296,- per dagdeel voor het bijwonen van vergaderingen. Daarnaast ontvangt het commissielid een vergoeding in de reiskosten van € 0,33 per km.


Extra informatie

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze website www.vallei-veluwe.nl of kunt u contact opnemen met Helga van Boxtel, teamleider Juridisch, telefoon (055) 5272911 (tijdens kantooruren op maandag en donderdag).

Voor meer informatie over het waterschap verwijzen wij u naar onze website www.vallei-veluwe.nl of kunt u contact opnemen met Helga van Boxtel, teamleider Juridisch, telefoon (055) 5272911 (tijdens kantooruren op maandag en donderdag).

 


Als u interesse heeft reageer dan vóór 17 oktober 2019 via het online sollicitatieformulier.

De gesprekken vinden plaats op 4 november 2019 (in de ochtend).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht