VacatureInterprovinciaal Overleg (IPO)
IPO-medewerker (Water, Ruimte, Landbouw, Natuur en Milieu)

Den Haag
WO
Wat ga je doen
Ben je een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangbehartiger? Inzetbaar op met name het snijvlak tussen de provinciale beleidsvraagstukken; Water, Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw, Natuur en Milieu? Weet jij niet alleen jezelf maar ook andere projectleiders in hun rollen als (strategisch) adviseur, kennisdeler, belangenbehartiger en als verbinder de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren?  Signaleer, attendeer en adviseer je collega’s op dwarsverbanden vanuit dit maatschappelijk vraagstuk tussen ‘sectorale’ beleidsopgaves binnen de IPO opdrachten en de bijbehorende bestuurlijke en ambtelijke gremia? Ben je in staat om op een slimme manier kennisdeling binnen en tussen diverse gremia te organiseren?

Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet langer om te reageren op de functie van

IPO-medewerker
Water, Ruimte, Landbouw, Natuur en Milieu
36 uur (1,0 fte) | Den Haag

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Werken bij het IPO
Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet.

De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven
Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst)
en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves. 

Jouw opdracht
Jij bent in staat om onder de verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves binnen de brede provinciale kerntaken. Je start met opdrachten op het snijvlak van Water, Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw, Natuur en Milieu. Vanuit je affiniteit met deze beleidsvelden excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot de bestuurlijk relevante agenda zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en zorgt voor een projectmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban én Den Haag. Je weet daarnaast bestuurders adequaat te adviseren zodat ze optimaal in de rol van IPO-vertegenwoordiger kunnen acteren. Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.
 
Vanuit de huidige prioriteitstellen bestaat jouw startopdracht uit de volgende elementen:

• Beleidsopgave Ruimtelijke Adaptatie
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren moeten we onze steden en dorpen (her)inrichten met het oog op de toekomst. Door samen te werken, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering, waarbij we rekening moeten houden met hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte en de gevolgen van een mogelijke overstroming.
Ruimtelijke adaptatie krijgt vorm en inhoud in het Deltaprogramma en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Dit alles wordt vanzelfsprekend ambtelijk en bestuurlijk ondersteund door de provincies. Het optimaal zekeren van actieve kennisdeling op het gebied van stresstesten, risicodialogen, adaptatiestrategieën, omgevingsvisies, projecten & programma’s op gebied van klimaatadaptatie tussen de provincies maakt hier onderdeel van uit. Jij vliegt dit vraagstuk vanuit de breedte aan en legt daarbij de belangrijke schakels met andere relevante beleidsvelden (wonen, landbouw, mobiliteit, etc.).  Je legt de link met de (concept) NOVI , waarin het Rijk sturing en richting wil geven onder andere op de opgave voor klimaatadaptatie. Inzet is Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust. De Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) beoogt samenhang te brengen in de veelheid van afspraken en initiatieven van alle betrokken partners. Jouw rol richt zich met name op het makelen en schakelen tussen het Deltaprogramma, het programma NAS en de afspraken/initiatieven door de provincies in dit verband. 
Jouw rol: belangenbehartiging/ Kennisdeling

• Beleidsopgave Droogte
Het omgaan met watertekorten is geen nieuw thema. Overheden werken reeds samen aan het Deltaprogramma Zoetwater, dat gericht is op het robuuster maken van het watersysteem ten behoeve van waterbeschikbaarheid. Niettemin geeft de droogte van 2018 voldoende aanleiding tot verdiepende analyses en bestuurlijke actie om daarmee het beleid toekomstproof te maken. Zowel op het gebied van water(beheer) als de sectoren die (in)direct van voldoende water afhankelijk zijn. Voor de provincies zijn dan met name de onderwerpen Kwetsbare Natuur, Drinkwater, Bodemdaling, Vaarwegen en Landbouw. Jij zult het komende jaar de resultaten van de landelijke beleidstafel droogte benutten om de beleidsopgave in IPO verband een grondige uitwerking te geven. Je legt hierbij nadrukkelijk de verbinding tussen de wateraspecten (inclusief grond- en drinkwater) en de natuur/landbouwaspecten.
Jouw rol: belangenbehartiging/kennisdeling/strategische advisering
Vereiste kwalificaties

Wat breng jij mee? 
• Academisch werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving;
• Je hebt basiskennis van de beleidsvelden Water, Ruimte, Landbouw, Natuur en Milieu;
• Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO beleidsopgaven;
• Je kan complexe dossiers snel eigen maken;
• Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
• Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
• Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
• Je herkent je in de IPO kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie

Extra informatie
Wat bieden wij
  • het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
  • het verdienniveau van de opdracht is schaal 12 maximaal € 5.541,52 bruto bij een fulltime dienstverband; Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
  • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar;
  • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
  • Een groot en interessant netwerk;
  • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
  • Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
  • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum

Reageren
Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie uiterlijk 6 december a.s. via de sollicitatiebutton.

Informatie 
Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: WO, Overheid, Water, Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw, Natuur en Milieu, provincie, beleid, innovatie, kennis, belangenbehartiging, besluitvorming, fulltime.Deel dit artikel:                   

Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht