VacatureWaterschap Limburg
Projectleider Landbouw

Limburg
HBO, WO
Wat ga je doen

Waterschap Limburg
Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van de zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden.

 

Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en waterklaar te maken voor de toekomst?
Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg en reageer op onze vacature.

 

Word jij onze nieuwe Projectleider Landbouw?

In grote delen van het beheergebied van het Waterschap Limburg is de agrarische sector actief: o.a. landbouw, veeteelt, kassenteelt. De bedrijfsvoering heeft een grote invloed op het (grond)watersysteem.  Daardoor is de agrarische sector voor het waterschap een belangrijke stakeholder voor de toestand en het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit. Denk bijvoorbeeld aan waterretentie en waterconservering, uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, peilbeheer, etc.
De agrarische sector heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het realiseren van onze  doelen via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het programma Water in Balans en IBP-Vitaal Platteland, verduurzaming water- en bodembeheer heuvelland Zuid-Limburg en door deelname aan het programma Water in Balans.
Samenwerking (al dan niet gebiedsgericht) met deze sector moet helpen deze watervraagstukken aan te pakken. Dit gebeurt door gezamenlijke initiatieven en projecten. Dit kan provinciebreed, op gebiedsniveau, op projectniveau maar ook op het niveau van een individueel bedrijf.

 

Specifieke uitdagingen voor het waterschap zijn het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering en het verminderen van de wateroverlast. Waterschap Limburg werkt mee aan een klimaat adaptief Limburg. Hiervoor heeft zij het programma Water in Balans opgezet. Kenmerkend voor de programma-aanpak ‘Water in Balans’ is het samenspel tussen concrete doelen binnen de opgave enerzijds en de beïnvloeding van de opgave van en vanuit de omgeving en praktijk anderzijds, zonder het bereiken van resultaten uit het oog te verliezen. Het landelijk gebied en specifiek de landbouw is een belangrijk onderdeel en aandachtsgebied van het programma.

 

De Projectleider Landbouw:

 • is resultaatgericht, werkt projectmatig aan het realiseren van de wateropgave in relatie tot de landbouw en kan hierbij als trekker functioneren dan wel meewerken aan projecten van anderen.
 • is in staat om met kennis van de doelen van het waterschap een koppeling te maken met de bijdrage van de landbouw hieraan.
 • is in staat samen met agrariërs praktische en duurzame invulling te geven aan de doelen van het waterschap, die goed aansluiten bij de landbouw en genereert daar draagvlak voor.
 • kent de landbouw in Limburg. De landbouw in het Heuvelland met zijn specifieke grondsoort en landschap en het daarbij behorende watersysteem vraagt extra aandacht.
 • kan op sector-, bedrijfs- en perceelsniveau acteren.
 • legt en onderhoudt contacten met de agrarische sector, bedrijfstakken daarbinnen en met individuele agrariërs. Formuleert de opgaven en legt afspraken met de agrarische sector vast.
 • is op de hoogte van ontwikkelingen in de agrarische sector, kent de uitdagingen en adviseert hierover.
 • kent beleidsontwikkelingen zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaplan Hogere Zandgronden (DHZ)en de bijbehorende subsidieregelingen en doorgrondt de betekenis daarvan voor de landbouw en het waterschap en adviseert hierover.
 • legt en onderhoudt contacten met LLTB, WUR, proefboerderijen, provincie, Rijk, WML, andere waterschappen e.a. en brengt landbouwkennis in beweging vanuit het perspectief om waterschapsdoelen te realiseren.
 • heeft kennis van relevante (landbouw)subsidieregelingen en kansen daarin met betrekking tot waterschapsactiviteiten.
 • werkt nauw samen met de relatiebeheerder(s) landbouw binnen WL.

 

Een rol in de crisisorganisatie kan onderdeel uitmaken van de functie.

Waterschap Limburg ontwikkelt zich langs een aantal watermerken, waaraan jij bijdraagt:
We werken met de omgeving, voor de omgeving
We trekken samen op met het bestuur
We respecteren de kaders, en pakken de speelruimte
We blijven in beweging
We helpen onze collega
We maken de wereld mooier

Vereiste kwalificaties

Belangrijk is dat je…

 • beschikt over een gezonde portie flexibiliteit, resultaatgerichtheid, daadkracht en creativiteit;
 • een teamspeler bent en kansen ziet en benut om samen te werken;
 • sociaal vaardig, omgevingsbewust en op samenwerking gericht bent. Je hebt een sterke interesse in nieuws, trends en ontwikkelingen en een antenne voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen en verhoudingen;
 • logisch en helder kunt redeneren en uitleggen. Je denkt out-of-the-box zeker met betrekking tot het aangaan van samenwerkingsallianties. Je hebt affiniteit en ervaring met lobbywerkzaamheden;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebt en organisatiesensitief bent;
 • een persoon bent die coördineert en samengestelde activiteiten op elkaar af stemt en ondersteunt en anderen stimuleert in de directe werkomgeving tot plannen en organiseren.

 

Verder heb je…

 • een WO of HBO werk- en denkniveau in een van de vakgebieden van de Grond-, Weg en Waterbouw en Landbouw;
 • tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
 • projectleiderservaring.
Extra informatie

Wat we bieden

Het waterschap biedt een interessante baan in een stimulerende omgeving. Dompel jezelf onder in de dynamische wereld van het waterschap, waarin we iedere dag samen werken aan droge voeten, veilige dijken, voldoende en schoon water. Opgaven waar we trots op zijn! In een baan bij Waterschap Limburg draag je bij aan het mooier maken van de wereld; een stukje zingeving dat je eigen leven ook zal verrijken.

 

Deze functie wordt structureel ingevuld, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid hebben wij de intentie om dit dienstverband voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal 11. Dit is, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 3.599,- en maximaal € 5.045,- bruto per maand. Conform cao stijgt het salaris per 1 juli 2020 met 1%.

 

Naast dit salaris heb je de beschikking over een Individueel KeuzeBudget (IKB) van 20% van je salaris. Het IKB is een vrij besteedbaar budget dat je kunt inzetten voor verschillende doelen. Daarnaast hebben wij prima andere arbeidsvoorwaarden, waaronder een persoonsgebonden basisbudget (PBB) dat je kunt inzetten voor je eigen ontwikkeling en vitaliteit.

 

YouTube livestream Waterschap Limburg!  
Wil jij meer weten te weten komen over Waterschap Limburg? Over onze opgaven en hoe onze interne organisatie eruit ziet? Of misschien heb je zelf nog vragen die je graag aan ons wilt stellen? Meld je dan nu aan voor onze YouTube livestream op maandag 15 juni om 19.00 uur via: www.waterschaplimburg.nl/digimeet


Geïnteresseerd?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Martijn Schraven, relatie-/gebiedsmanager (06-52041206). Procedurele vragen kun je stellen via HRM@waterschaplimburg.nl. Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen we graag vóór 22 juni 2020 via IGOM (www.IGOM.nl).

 

Kijk voor meer informatie ook op www.waterschaplimburg.nl.

 

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus kunnen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

 

Deze vacature staat gelijktijdig in- en extern uit. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan de interne kandidaat.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Deel dit artikel:                   

Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht