hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 30-06-2008EIB Bouwconjunctuur juni 2008
Orderportefeuille b&u over hoogtepunt heen

Amsterdam - Eind mei 2008 is de omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw voor de tweede opeenvolgende maand afgenomen en komt nu uit op nu 8,7 maanden. Eind maart 2008 bedroeg de orderportefeuille in deze sector nog 9,1 maanden, wat een recordhoogte betekende. De afname wordt veroorzaakt doordat de orderportefeuille in de woningbouw in twee maanden tijd met 0,7 maand slonk. In de utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille eind mei gelijk aan die van eind maart. Ondanks de recente daling is de orderportefeuille historisch gezien nog steeds hoog en 0,2 maand hoger dan een jaar geleden. Opvallend is dat toen de personeelsvoorziening voor één op de zes b&u-bedrijven voor problemen zorgde en nu voor maar één op de 11 bedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juni 2008.

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw blijft met 7,3 maanden hoog. In deze sector is de personeelsvoorziening echter slechts voor één op de twintig bedrijven een probleem.

Voor de gehele bouwnijverheid komt de orderportefeuille uit op 8,5 maanden, een daling van 0,2 maand ten opzichte van maart.

De werkvoorraad wordt door bijna een kwart van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (20%) is echter wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Bijna 28% van de bedrijven in de b&u verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen, terwijl 3% denkt dat hun personeelsbestand zal slinken. In de gww verschillen de verwachtingen betreffende de personele ontwikkeling sterk tussen de deelsectoren. In de grond- en waterbouw verwacht 25% een stijging van het aantal personeelsleden, terwijl dit percentage in de wegenbouw met 9% aanzienlijk lager ligt.

Voor de bouw als geheel daalde het aandeel bedrijven dat een prijsstijging verwacht van 56% een jaar geleden tot 45% nu. Omdat het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht in dat jaar minimaal steeg (van 0 tot 1%) is het aandeel bedrijven dat een gelijkblijvend prijsniveau verwacht aanzienlijk gestegen tot 55%.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]