hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 30-06-2008EIB Bouwconjunctuur juni 2008
Orderportefeuille b&u over hoogtepunt heen

Amsterdam - Eind mei 2008 is de omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw voor de tweede opeenvolgende maand afgenomen en komt nu uit op nu 8,7 maanden. Eind maart 2008 bedroeg de orderportefeuille in deze sector nog 9,1 maanden, wat een recordhoogte betekende. De afname wordt veroorzaakt doordat de orderportefeuille in de woningbouw in twee maanden tijd met 0,7 maand slonk. In de utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille eind mei gelijk aan die van eind maart. Ondanks de recente daling is de orderportefeuille historisch gezien nog steeds hoog en 0,2 maand hoger dan een jaar geleden. Opvallend is dat toen de personeelsvoorziening voor één op de zes b&u-bedrijven voor problemen zorgde en nu voor maar één op de 11 bedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juni 2008.

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw blijft met 7,3 maanden hoog. In deze sector is de personeelsvoorziening echter slechts voor één op de twintig bedrijven een probleem.

Voor de gehele bouwnijverheid komt de orderportefeuille uit op 8,5 maanden, een daling van 0,2 maand ten opzichte van maart.

De werkvoorraad wordt door bijna een kwart van de bedrijven als normaal voor de tijd van het jaar beoordeeld. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (20%) is echter wel beduidend groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (7%).

Bijna 28% van de bedrijven in de b&u verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen, terwijl 3% denkt dat hun personeelsbestand zal slinken. In de gww verschillen de verwachtingen betreffende de personele ontwikkeling sterk tussen de deelsectoren. In de grond- en waterbouw verwacht 25% een stijging van het aantal personeelsleden, terwijl dit percentage in de wegenbouw met 9% aanzienlijk lager ligt.

Voor de bouw als geheel daalde het aandeel bedrijven dat een prijsstijging verwacht van 56% een jaar geleden tot 45% nu. Omdat het aandeel bedrijven dat een prijsdaling verwacht in dat jaar minimaal steeg (van 0 tot 1%) is het aandeel bedrijven dat een gelijkblijvend prijsniveau verwacht aanzienlijk gestegen tot 55%.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2008 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]