hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 28-08-2008Omzet bouw groeit ook in eerste halfjaar 2008 sterk
Voorburg - De sterke omzetstijging van de bouw in de afgelopen jaren hield in de eerste helft van 2008 aan. De bouw zette 12 procent meer om dan in de eerste helft van 2007. In 2007 bedroeg de omzetgroei 10 procent. De omzet van de bedrijven die bedrijfsgebouwen en woningen bouwen groeide het hardst.

Meer productieve uren
De omzetgroei van de bouw is mede toe te schrijven aan een stijging van het aantal productieve uren. Vooral door betere weersomstandigheden was het aantal productieve uren in de eerste helft van 2008 ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Alle bouwsectoren in de lift
De grootste bouwsector, de burgerlijke en utiliteitsbouw, zette in de eerste helft van dit jaar 13 procent meer om dan een jaar eerder. Dit ging wel gepaard met een stijging van de kosten. Zo stegen de bouwkosten(I) van nieuwe woningen in de eerste helft van 2008 met ongeveer 4 procent. De burgerlijke en utiliteitsbouw heeft een aandeel van 45 procent in de totale omzet van de bouw.

De grond-, water- en wegenbouw is goed voor 18 procent van de bouwomzet. Ook hier steeg de omzet in de eerste helft van 2008 sterk (9 procent). De kosten van grond-, weg- en waterbouwkundige werken namen echter ook sterk toe. De kosten waren in het eerste halfjaar van 2008 ongeveer 7 procent hoger dan een jaar eerder. De overige bouwbedrijven, waaronder installatiebedrijven, schilders en stukadoors, realiseerden in de eerste helft van 2008 een omzetstijging van 12 procent.

Ontwikkeling kleinbedrijf positiever
De omzetgroei van het kleinbedrijf(II) was in het eerste halfjaar van 2008 hoger dan de omzetontwikkeling van het midden- en grootbedrijf. Deze ontwikkeling deed zich in alle sectoren van de bouw voor.

Ingrid Zum Vörde Sive Vörding en Ron Duijkers
Bron: StatLine, Indexcijfers omzet bouwnijverheid (2000=100)

I Bouwkosten
1. Inputprijsindexcijfer nieuwbouwwoningen
De ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwbouwwoningen is bepaald uit het
inputprijsindexcijfer van deze woningen. Dit indexcijfer volgt de prijsontwikkeling van loon en materiaal. De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast.
2. Prijsindexcijfers grond- weg- en waterbouw
Voor de ontwikkeling van de bouwkosten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is gebruik gemaakt van de prijsindexcijfers grond-, weg- en waterbouw. Deze volgen de ontwikkeling van de kostenbestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines). De reeks is berekend uit de prijsontwikkeling van de factor arbeid in de bouwnijverheid (cao) en van een pakket bouwmaterialen en materieel dat in de grond-, weg- en waterbouw wordt toegepast.

II Klein-, midden- en grootbedrijf
Kleinbedrijf
Bedrijven met minder dan 10 werkzame personen.
Middenbedrijf
Bedrijven met 10 tot 100 werkzame personen.
Grootbedrijf
Bedrijven met 100 of meer werkzame personen.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]