hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 26-09-2003EIB: Bouwbedrijven blijven negatief over conjunctuur
Net als in de eerste helft van 2003 zijn de bouwbedrijven in augustus negatief in hun oordeel over de conjunctuur. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht een afname van de personeelsbezetting, slechts 4% verwacht een toename. In de grond-, water- en wegenbouw verwacht zelfs ruim de helft van de bedrijven in te krimpen.
Per saldo verwachten meer bedrijven een daling van de afzetprijzen dan een prijsstijging. Alleen de woningbouw vormt hierop een uitzondering; hier verwacht 6% van de bedrijven een stijging van de prijzen en 3% een daling. Evenals voorgaande maanden overtreft het aandeel bedrijven dat het onderhanden werk als klein beoordeelt het aandeel bedrijven dat dit als groot beoordeelt. In de wegenbouw meldt zelfs geen enkel bedrijf het onderhanden werk als groot te beoordelen.

Eén vijfde van de bedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Ook deze maand is de belangrijkste stagnatieoorzaak gebrek aan orders. In de gww meldt ruim 20% van de bedrijven dit als belangrijkste stagnatieoorzaak. Zoals vermeld is er in het oordeel van de bouwbedrijven weinig veranderd na de vakantieperiode. Opvallend is echter dat het oordeel in de gww-sector op een aantal punten minder negatief is dan in juni. Zo is het percentage gww-bedrijven dat een prijsdaling verwacht in de periode juli/augustus gehalveerd. Ook beoordelen de gww-bedrijven het onderhanden werk nu iets minder negatief.

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid is in augustus 2003 gedaald met 1,5% (0,1 maand) tot 6,6 maanden. Deze daling komt geheel voor rekening van de burgerlijke- en utiliteitsbouw. Figuur 1 laat zien dat in deze sector de orderportefeuille is gedaald met 0,2 maand tot 7,2 maanden.
In de subsector wegenbouw is de orderportefeuille gestegen met 0,2 maand tot 4,3 maanden. Voor de subsector grond- en waterbouw geldt juist dat de orderportefeuille is gedaald met 0,2 maand en wel tot 4,5 maanden. Hieruit volgt dat de omvang van de orderportefeuille in de gww gelijk is gebleven aan het niveau van vorige maand, namelijk 4,4 maanden (figuur 2).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli/augustus 2003 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Zoals ieder jaar is de meting over juli en augustus samengevoegd in verband met de in die maanden vallende (bouwvak-)vakantie. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.


Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]