hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-01-2007Nieuwe directeur CURNET wil spilfunctie

Bron: CURNETPer 1 februari 2007 verwelkomt het kennisnetwerk CURNET haar nieuwe algemeen directeur: mr. Henry Meijdam. Het CURNET-bestuur van is verheugd dat Meijdam deze functie op zich neemt. De positionering en verankering van de organisatie is daarbij één van zijn voornaamste taken. Hij neemt deze functie over van prof.ir. Jan Stuip, die met pensioen gaat. Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe CURNET-huisvesting op 7 februari 2008 draagt Stuip officieel het stokje over aan Meijdam.

mr. H.M.(Henry) Meijdam
“De verdere ontwikkeling van het CURNET tot een koepelorganisatie van kennisintermediaire instellingen tot de plaats waar kennisvragen en kennisaanbod elkaar ontmoeten, dat is de uitdaging waar ik voor sta. Een plek waar gezamenlijk waardevolle en breed geaccepteerde kennis wordt ontwikkeld, die zijn doorwerking vindt in de praktijk. Het zou mooi zijn als ik nog meer deuren kan openen en de basis kan verbreden voor het verwezenlijken van die spilfunctie van CURNET voor de vele spelers in het werkveld van de ruimtelijke inrichting en bouw. Zo betrekken we overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties bij kennisvragen op het gebied van ruimte, bouw, infrastructuur, bodem, land en water.”

Meijdam heeft een zeer ruime bestuurlijke ervaring en is betrokken bij vele activiteiten in relatie tot de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Zo is Meijdam voorzitter van de VROM-Raad, Regieraad Bouw Randstad en SEV Realisatie.

prof.ir. J.(Jan) Stuip
Jan Stuip werkt sinds 1 april 1991 als directeur van de toenmalige CUR, tegenwoordig CURNET. Dankzij zijn vermogen tot verbinden zijn de technisch georiënteerde activiteiten van CUR gekoppeld aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Hierdoor zijn grote kennisprogramma’s ontstaan op terreinen als ondergronds bouwen, meervoudig ruimtegebruik, waterbouw en waterbeheersing, bodemkwaliteit, bouwmaterialen, bouwprocessen, ICT in de bouw en in samenwerking collega kennisinstellingen programma’s voor duurzame mobiliteit, geoinformatie, klimaat en ruimte en transitiemanagement. Een aantal van die programma’s wordt ook in een Europese context uitgevoerd. Zo is de grote netwerkorganisatie CURNET ontstaan, waarin vele kennisprogramma’s in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en uitgevoerd en kennis doorwerkt in de praktijk.

Wat is CURNET?
CURNET is een bouwkennisnetwerk dat mensen bijeenbrengt met vragen, vernieuwende ideeën, ambities en visies voor de thema’s ruimte, bouw, infrastructuur, bodem, land en water. De nieuwe CURNET-huisvesting is een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor iedereen uit de sector, bedrijfsleven en overheid, voor onderwijs en onderzoek en voor jong en oud. Een broedplaats voor vernieuwing, ontwikkeling en vooruitgang. De ontwikkelkracht van CURNET wordt opgebouwd vanuit de civiele techniek, maar het werk en de effecten daarvan zijn discipline overstijgend. De resultaten hebben direct toepasbare waarde, en worden omgezet in vernieuwing en kwaliteit, in maatschappelijk rendement en in klinkende munt. Zo werkt CURNET aan haar ambitie: ontwikkelen van vermogen om toekomst te bouwen.
Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]