hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-03-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid februari 2009
Verdere daling van de orderportefeuille in de b&u

Van de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw heeft in januari bijna 3 op de tien bedrijven problemen in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van het uitblijven van orders. Na een kleine opleving vorige maand is de omvang van de orderportefeuille in de b&u in januari weer verder geslonken tot 6,8 maanden. In de woningbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand af; in de utiliteitsbouw kromp deze met 0,3 maand.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van februari 2009.

In de grond-, water- en wegenbouw meldt bijna de helft van de bedrijven dat de winterse omstandigheden in januari 2009 tot stagnatie van de werkzaamheden heeft geleid. Door het winterweer is dus bij veel gww-bedrijven werk blijven liggen. De lichte stijging van de orderportefeuille in de gww van 6,4 maand eind december tot 6,6 nu moet hier aan toegeschreven worden.

Overigens zorgde ook in de b&u het winterweer in januari 2009 voor stagnatie in de werkzaamheden zij het in mindere mate: Voor een kwart van de b&u-bedrijven was dit de belangrijkste stagnatieoorzaak. Als deze stagnatie niet was opgetreden zou het beeld in de b&u mogelijk nog iets negatiever zijn geweest.

Als gevolg van de ontwikkeling van de orderportefeuille in de b&u en die in de gww kromp de omvang van de orderportefeuille in de totale bouw in januari 2009 met 0,1 maand tot 6,8 maanden.

Een kwart van de bedrijven in de b&u verwacht dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen, terwijl 3% een uitbreiding van de personele capaciteit voorziet. In de gww verschillen de verwachtingen betreffende de personele ontwikkeling sterk tussen de deelsectoren. In de grond- en waterbouw is men per saldo positief en verwacht 17% een stijging van het aantal personeelsleden. In de wegenbouw voorspelt slechts 5% een personeelstoename, terwijl 8% denkt personeel te moeten laten gaan.

In de gww verwacht ruim een kwart van de bedrijven stijgende afzetprijzen tegenover 11% dat een prijsdaling verwacht. In de b&u denkt een kwart van de bedrijven dat de prijzen zullen dalen, terwijl 7% een prijsstijging voorziet.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]