hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-03-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid februari 2009
Verdere daling van de orderportefeuille in de b&u

Van de bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw heeft in januari bijna 3 op de tien bedrijven problemen in de voortgang van de werkzaamheden als gevolg van het uitblijven van orders. Na een kleine opleving vorige maand is de omvang van de orderportefeuille in de b&u in januari weer verder geslonken tot 6,8 maanden. In de woningbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand af; in de utiliteitsbouw kromp deze met 0,3 maand.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van februari 2009.

In de grond-, water- en wegenbouw meldt bijna de helft van de bedrijven dat de winterse omstandigheden in januari 2009 tot stagnatie van de werkzaamheden heeft geleid. Door het winterweer is dus bij veel gww-bedrijven werk blijven liggen. De lichte stijging van de orderportefeuille in de gww van 6,4 maand eind december tot 6,6 nu moet hier aan toegeschreven worden.

Overigens zorgde ook in de b&u het winterweer in januari 2009 voor stagnatie in de werkzaamheden zij het in mindere mate: Voor een kwart van de b&u-bedrijven was dit de belangrijkste stagnatieoorzaak. Als deze stagnatie niet was opgetreden zou het beeld in de b&u mogelijk nog iets negatiever zijn geweest.

Als gevolg van de ontwikkeling van de orderportefeuille in de b&u en die in de gww kromp de omvang van de orderportefeuille in de totale bouw in januari 2009 met 0,1 maand tot 6,8 maanden.

Een kwart van de bedrijven in de b&u verwacht dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen, terwijl 3% een uitbreiding van de personele capaciteit voorziet. In de gww verschillen de verwachtingen betreffende de personele ontwikkeling sterk tussen de deelsectoren. In de grond- en waterbouw is men per saldo positief en verwacht 17% een stijging van het aantal personeelsleden. In de wegenbouw voorspelt slechts 5% een personeelstoename, terwijl 8% denkt personeel te moeten laten gaan.

In de gww verwacht ruim een kwart van de bedrijven stijgende afzetprijzen tegenover 11% dat een prijsdaling verwacht. In de b&u denkt een kwart van de bedrijven dat de prijzen zullen dalen, terwijl 7% een prijsstijging voorziet.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van februari 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]