hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 20-03-20092008 beste jaar ooit voor Witteveen+Bos
Witteveen+Bos: succesvol ondernemen in onzekere tijden

Witteveen+Bos kan terugblikken op een in alle opzichten succesvol 2008. Het bureau is zich echter ook goed bewust van de huidige economische omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de resultaten in 2009. De financiële resultaten over 2008 verbeterden aanzienlijk en er kan met recht gesproken worden van een topjaar. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben afgelopen jaar extra aandacht gevraagd. Door doelgerichte inspanningen is het gelukt om het personeelsbestand te laten groeien naar 802 medewerkers (727 fte) bij Witteveen+Bos en 69 medewerkers (61 fte) bij buitenlandse deelnemingen en vestigingen per ultimo 2008. In 2008 komen de bedrijfsopbrengsten uit op M€ 97,2 en de nettowinstmarge op 14,8 % (2007: 11,9 %).

Naast het streven naar een hoge productiviteit staat ook maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel bij Witteveen+Bos. Harry Webers, algemeen directeur: "We streven naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers, partners in projecten en onze medewerkers. In onze projecten staan maatschappelijke betrokkenheid en de zorg voor mens en milieu centraal en we werken aan verantwoorde en duurzame oplossingen. Naast ons werk willen we ook een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij, waarin we leven".

Witteveen+Bos geeft hieraan in haar adviezen op concrete wijze handen en voeten. Zo wordt bij veel projecten op het gebied van hoogwaterbescherming de expertise van Witteveen+Bos ingezet. Voorbeelden zijn de versterking van de Waddenzeedijk op Texel en de Wieringermeerdijk. Gezien de maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers wordt veel ruimte geboden om in kleiner verband te werken aan uitdagende opgaven voor de toekomst van Nederland. Zo heeft Witteveen+Bos op uitnodiging van de Deltacommissie de kaart 'Deltaplan 2008-2100' ontworpen, waarin toekomstige scenario's rond de waterstaatkundige veiligheid in Nederland worden geschetst.

Duurzaamheid is ook een uitgangspunt bij het project bodemsanering Volgermeerpolder. Hiervoor heeft Witteveen+Bos samen met Tauw het concept 'natural cap' ontwikkeld: de natuurlijke afdichting van een voormalige stortplaats, waarbij ook CO2 wordt vastgelegd. Dit innovatieve idee leverde onlangs een nominatie op voor de prijsvraag 'De Vernufteling'. Tevens is de toepassing van een innovatief composiet brugdek bij de beweegbare hoofdbrug in Oosterwolde voor 'De Vernufteling' genomineerd.

Andere spraakmakende projecten van Witteveen+Bos zijn bijvoorbeeld Maasvlakte 2, het ultrapuurwaterproject voor de NAM, het visgeleidinssysteem in Linne, de Centrale As Dokkum-Leeuwarden, de aanpak van bodemverontreinigingslocaties in Albanië, het Spartacusplan in België, afvalwaterzuiveringsinstallaties in Kazachstan, de Djerdap-sluizen in Servië en het spoorweg-/metronet in Qatar. Ook werden diverse nieuwe oplossingen voor actuele problemen ontwikkeld, zoals het onder water parkeren in caissons.

Dat het mogelijk is om met een duurzame, innovatieve aanpak en een specifieke bedrijfscultuur goede financiële resultaten te behalen, blijkt uit de jaarcijfers van Witteveen+Bos. De bedrijfsopbrengsten stegen met 6,6 % van M€ 91,2 naar M€ 97,2. Het nettoresultaat steeg met 32,6 % van M€ 10,8 naar M€ 14,4.

In Nederland heeft Witteveen+Bos naast het hoofdkantoor in Deventer regionale vestigingen in Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Heerenveen, Maastricht en Rotterdam. Buiten Nederland zijn er vestigingen in Indonesië, Kazachstan, Letland, Rusland en in België. De autonome groei zowel bij het hoofdkantoor als bij de vestigingen heeft geleid tot een forse uitbreiding van de bestaande kantoren en de huur van nieuwe kantoren. Op dit moment realiseert Witteveen+Bos 13 % van de totale omzet in het buitenland.

In 2008 heeft Witteveen+Bos zich opnieuw georiënteerd op de Belgische markt. Dit heeft geleid tot de oprichting van Witteveen+Bos Belgium NV en de opening van een nieuw kantoor in Antwerpen. Vanuit dit kantoor worden in eerste instantie adviesdiensten op de vakgebieden bodemsanering, havens, waterbouw en waterbeheer geleverd. Witteveen+Bos wil met deze stap haar vele Belgische relaties nog beter kunnen bedienen.

Witteveen+Bos, Royal Haskoning en DB International hebben de krachten op de railmarkt structureel gebundeld in het nieuwe bedrijf Railinfra Solutions vof als een ervaren en betrouwbare marktpartij met een breed expertiseveld. Met deze nieuwe vennootschap willen de partners de Nederlandse railinfrabranche nog beter dan voorheen van dienst zijn.

De kennisuitwisseling en samenwerking in projecten binnen het kennisnetwerk SEEN is in 2008 verder uitgebouwd. SEEN is het netwerk van de Europese ingenieursbureaus Sogreah Consultants (Frankrijk), NIRAS (Denemarken), Tyréns (Zweden) en Witteveen+Bos. Zo heeft Witteveen+Bos samen met SEEN-partner Niras het concept 'In situ thermal desorption' voor de aanpak van organische verontreinigingen in specifieke brongebieden ontwikkeld.

Over 2008 keert Witteveen+Bos 2,9 M€ aan winstdeling aan alle personeelsleden uit. Het genoemde nettoresultaat wordt geheel als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, die allen medewerker van Witteveen+Bos zijn. De interne aandelenkoers zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 8 april 2009 worden vastgesteld op € 5,65 (2007: € 5,02). Het dividend per aandeel stijgt van € 0,91 over 2007 naar € 1,20 over 2008. Het participatiesysteem mag zich onverminderd verheugen in een grote belangstelling onder de medewerkers: 504 aandeelhouders nemen eraan deel.

"Nu 63 jaar na de oprichting van Witteveen+Bos heerst er een zeker dubbel gevoel", aldus Harry Webers. "We kijken terug op ons beste jaar ooit, maar de wereld om ons heen verandert op dit moment erg snel. Maar die veranderingen bieden ook weer nieuwe kansen". Webers wil vooral sturen op nieuwe mogelijkheden en niet op beperkingen. Witteveen+Bos wil meer energie stoppen in productontwikkeling, organisatieontwikkeling, het optimaliseren van de persoonlijke effectiviteit en leiderschap, nieuw ondernemerschap en het verhogen van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door te werken aan kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]