hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-04-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid maart 2009
Een derde van de woningbouwbedrijven heeft tekort aan orders

In februari 2009 ondervindt ruim een kwart van de bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden, omdat ze te weinig orders hebben. In de woningbouw geldt dit zelfs voor één derde van de bedrijven. In de gww zorgt het winterweer voor veel minder problemen dan de voorgaande twee maanden. Alleen in de sector grond- en waterbouw is het weer met 19% de belangrijkste stagnatieoorzaak. Een maand geleden gold dit nog voor bijna de helft van de grond- en waterbouwbedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van maart 2009.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u slonk in februari verder en kwam uiteindelijk uit op 6,7 maanden; een afname van 0,1 maand ten opzichte van een maand geleden. Dit valt geheel toe te schrijven aan de woningbouw; de orderportefeuille nam in deze subsector met 0,3 maand af, in de utiliteitsbouw vertoonde zij een stijging van 0,1 maand.

Omdat het weer er in februari niet langer voor zorgde dat er werk bij gww-bedrijven blijft liggen, is de stijging van de orderportefeuille in de gww van vorige maand (+ 0,2 maand) tenietgedaan door de daling in februari (-0,2 maand).

De orderportefeuille in de bouwnijverheid nam door deze ontwikkelingen verder af van 6,8 maanden eind januari 2009 tot 6,7 maanden nu.

In de b&u vindt slechts 5% van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 35% dit als klein beoordeelt. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo negatief in hun oordeel over de voorraad werk. Ongeveer één derde van de bedrijven in de b&u verwacht dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen, terwijl 3% een uitbreiding van de personele capaciteit voorziet. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 25% nog relatief veel bedrijven het onderhanden werk als groot beoordelen.

Bijna een kwart van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 5% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]