hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-04-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid maart 2009
Een derde van de woningbouwbedrijven heeft tekort aan orders

In februari 2009 ondervindt ruim een kwart van de bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden, omdat ze te weinig orders hebben. In de woningbouw geldt dit zelfs voor één derde van de bedrijven. In de gww zorgt het winterweer voor veel minder problemen dan de voorgaande twee maanden. Alleen in de sector grond- en waterbouw is het weer met 19% de belangrijkste stagnatieoorzaak. Een maand geleden gold dit nog voor bijna de helft van de grond- en waterbouwbedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van maart 2009.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u slonk in februari verder en kwam uiteindelijk uit op 6,7 maanden; een afname van 0,1 maand ten opzichte van een maand geleden. Dit valt geheel toe te schrijven aan de woningbouw; de orderportefeuille nam in deze subsector met 0,3 maand af, in de utiliteitsbouw vertoonde zij een stijging van 0,1 maand.

Omdat het weer er in februari niet langer voor zorgde dat er werk bij gww-bedrijven blijft liggen, is de stijging van de orderportefeuille in de gww van vorige maand (+ 0,2 maand) tenietgedaan door de daling in februari (-0,2 maand).

De orderportefeuille in de bouwnijverheid nam door deze ontwikkelingen verder af van 6,8 maanden eind januari 2009 tot 6,7 maanden nu.

In de b&u vindt slechts 5% van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 35% dit als klein beoordeelt. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo negatief in hun oordeel over de voorraad werk. Ongeveer één derde van de bedrijven in de b&u verwacht dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen, terwijl 3% een uitbreiding van de personele capaciteit voorziet. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 25% nog relatief veel bedrijven het onderhanden werk als groot beoordelen.

Bijna een kwart van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 5% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht
Schoner water en vrije doorgang voor trekvissen in de Rijn
Nieuwsbericht
Christine Wijshake en Marre Walter, directeuren Beheerautoriteit Waddenzee
Nieuwsbericht
Overslag haven Rotterdam bedroeg 469,4 miljoen ton in 2019
Nieuwsbericht
Tetrahedron ontvangt UNIIQ-investering voor innovatieve kraan voor nieuwe generatie windmolens
Nieuwsbericht
Wavin presenteert toekomstvisie aan werknemers
Nieuwsbericht
Reactie Rijkswaterstaat op Zembla en Volkskrant - Achtergrondinformatie granuliet
Nieuwsbericht
Voorbereid op een veranderend klimaat
Nieuwsbericht
Officiële afronding werkzaamheden zandsuppletie Roggenplaat
Nieuwsbericht
Renate Pilz geëerd met Orde van Verdienste Bondsrepubliek Duitsland
Nieuwsbericht
Nederlanders niet bang voor overstromingsrisico's
Nieuwsbericht


[Banners]