hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-04-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid maart 2009
Een derde van de woningbouwbedrijven heeft tekort aan orders

In februari 2009 ondervindt ruim een kwart van de bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden, omdat ze te weinig orders hebben. In de woningbouw geldt dit zelfs voor één derde van de bedrijven. In de gww zorgt het winterweer voor veel minder problemen dan de voorgaande twee maanden. Alleen in de sector grond- en waterbouw is het weer met 19% de belangrijkste stagnatieoorzaak. Een maand geleden gold dit nog voor bijna de helft van de grond- en waterbouwbedrijven.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van maart 2009.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u slonk in februari verder en kwam uiteindelijk uit op 6,7 maanden; een afname van 0,1 maand ten opzichte van een maand geleden. Dit valt geheel toe te schrijven aan de woningbouw; de orderportefeuille nam in deze subsector met 0,3 maand af, in de utiliteitsbouw vertoonde zij een stijging van 0,1 maand.

Omdat het weer er in februari niet langer voor zorgde dat er werk bij gww-bedrijven blijft liggen, is de stijging van de orderportefeuille in de gww van vorige maand (+ 0,2 maand) tenietgedaan door de daling in februari (-0,2 maand).

De orderportefeuille in de bouwnijverheid nam door deze ontwikkelingen verder af van 6,8 maanden eind januari 2009 tot 6,7 maanden nu.

In de b&u vindt slechts 5% van de bedrijven de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 35% dit als klein beoordeelt. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo negatief in hun oordeel over de voorraad werk. Ongeveer één derde van de bedrijven in de b&u verwacht dat het aantal personeelsleden de komende maanden zal afnemen, terwijl 3% een uitbreiding van de personele capaciteit voorziet. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 25% nog relatief veel bedrijven het onderhanden werk als groot beoordelen.

Bijna een kwart van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 5% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht
Grootste onderhoudsopgave ooit voor Rijkswaterstaat in Noord-Holland
Nieuwsbericht


[Banners]