hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-05-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid april 2009
De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind maart 2009 met ruim een kwart afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Eind maart 2008 hadden de bedrijven in deze sector 9,1 maanden werk in voorraad, nu is dat nog 6,5 maanden. Dit is het laagste niveau sinds februari 1996. Voor de woningbouw geldt, dat de orderportefeuille zelfs met één derde is afgenomen in vergelijking met een jaar geleden (van 9,9 maanden eind maart 2008 tot 6,7 maanden nu). De omvang van de orderportefeuille in de grond- water- en wegenbouw daalde in dezelfde periode met ongeveer 15%; van 7,2 tot 6,1 maanden. De ontwikkeling van de orderportefeuille in de twee subsectoren verschilt sterk; in de wegenbouw was sprake van een afname van de orderportefeuille met 26%, terwijl deze in de grond- en waterbouw slechts met 3,6% afnam. De orderportefeuille in de bouwnijverheid bereikte het laagste niveau sinds maart 1997; 6,5 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van april 2009.

In maart 2009 ondervindt bijna één op de drie bouwbedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. Zowel in de b&u als in de gww is dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Slechts 5% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 35% dit als klein beoordeelt. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo negatief in hun oordeel over de voorraad werk. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier beoordeelt 31% van de bedrijven het onderhanden werk als groot, 27% beoordeelt dit als klein.

In de b&u verwacht meer dan één derde van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 4% denkt te gaan uitbreiden. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 22% nog relatief veel bedrijven een personeelsuitbreiding voorzien.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 3% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]