hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 07-05-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid april 2009
De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw is eind maart 2009 met ruim een kwart afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Eind maart 2008 hadden de bedrijven in deze sector 9,1 maanden werk in voorraad, nu is dat nog 6,5 maanden. Dit is het laagste niveau sinds februari 1996. Voor de woningbouw geldt, dat de orderportefeuille zelfs met één derde is afgenomen in vergelijking met een jaar geleden (van 9,9 maanden eind maart 2008 tot 6,7 maanden nu). De omvang van de orderportefeuille in de grond- water- en wegenbouw daalde in dezelfde periode met ongeveer 15%; van 7,2 tot 6,1 maanden. De ontwikkeling van de orderportefeuille in de twee subsectoren verschilt sterk; in de wegenbouw was sprake van een afname van de orderportefeuille met 26%, terwijl deze in de grond- en waterbouw slechts met 3,6% afnam. De orderportefeuille in de bouwnijverheid bereikte het laagste niveau sinds maart 1997; 6,5 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van april 2009.

In maart 2009 ondervindt bijna één op de drie bouwbedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. Zowel in de b&u als in de gww is dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Slechts 5% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 35% dit als klein beoordeelt. Ook de bedrijven in de gww zijn per saldo negatief in hun oordeel over de voorraad werk. Dit geldt echter niet voor de grond- en waterbouw; hier beoordeelt 31% van de bedrijven het onderhanden werk als groot, 27% beoordeelt dit als klein.

In de b&u verwacht meer dan één derde van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 4% denkt te gaan uitbreiden. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 22% nog relatief veel bedrijven een personeelsuitbreiding voorzien.

Eén op de vijf bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 3% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]