hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 10-06-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid mei 2009
Praktisch geen vacatures meer in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Eind april 2009 zijn er bijna geen vacatures meer bij de hoofdaannemingsbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Op iedere 100 werknemers is er minder dan één vacature. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 10 keer zoveel: toen waren er gemiddeld 7,4 vacatures per 100 werknemers. Met name de behoefte aan bouwplaats¬≠personeel en aan middenkader nam in het afgelopen jaar in de b&u sterk af. In de grond-, water- en wegenbouw is de daling van het aantal vacatures veel geringer. Ten opzichte van een jaar geleden is in de gww het aantal vacatures per 100 werknemers met één derde afgenomen.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van mei 2009.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u nam eind april 2009 ten opzichte van vorige maand met 0,1 maand toe tot 6,6 maanden. Dit valt geheel toe te schrijven aan een toename van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. In de woningbouw daalde de orderportefeuille verder tot 6,5 maanden. In de gww nam de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand af tot, 6 maanden. In de wegenbouw daalde de orderportefeuille fors met een halve maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 maand steeg. De orderportefeuille voor de totale bouw bleef eind april 2009 ten opzichte van vorige maand onveranderd; 6,5 maanden.

In de b&u ondervindt één op de drie bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. In de gww geldt dit voor bijna een kwart van de bedrijven. Zowel in de b&u als in de gww is dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Slechts 8% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 38% dit als klein beoordeelt. De bedrijven in de gww zijn per saldo iets minder negatief in hun oordeel over de voorraad werk.

In de b&u verwacht ruim een kwart van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 3% denkt te gaan uitbreiden. In de gww voorzien bijna alle bedrijven (94 %) dat hun personeelsbezetting niet verandert.

Ongeveer 17% van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 2% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]