hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 10-06-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid mei 2009
Praktisch geen vacatures meer in de burgerlijke en utiliteitsbouw

Eind april 2009 zijn er bijna geen vacatures meer bij de hoofdaannemingsbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Op iedere 100 werknemers is er minder dan één vacature. Een jaar eerder waren dit er nog ruim 10 keer zoveel: toen waren er gemiddeld 7,4 vacatures per 100 werknemers. Met name de behoefte aan bouwplaats¬≠personeel en aan middenkader nam in het afgelopen jaar in de b&u sterk af. In de grond-, water- en wegenbouw is de daling van het aantal vacatures veel geringer. Ten opzichte van een jaar geleden is in de gww het aantal vacatures per 100 werknemers met één derde afgenomen.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van mei 2009.

De omvang van de orderportefeuille in de b&u nam eind april 2009 ten opzichte van vorige maand met 0,1 maand toe tot 6,6 maanden. Dit valt geheel toe te schrijven aan een toename van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw. In de woningbouw daalde de orderportefeuille verder tot 6,5 maanden. In de gww nam de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand af tot, 6 maanden. In de wegenbouw daalde de orderportefeuille fors met een halve maand, terwijl deze in de grond- en waterbouw met 0,2 maand steeg. De orderportefeuille voor de totale bouw bleef eind april 2009 ten opzichte van vorige maand onveranderd; 6,5 maanden.

In de b&u ondervindt één op de drie bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. In de gww geldt dit voor bijna een kwart van de bedrijven. Zowel in de b&u als in de gww is dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie.

Slechts 8% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 38% dit als klein beoordeelt. De bedrijven in de gww zijn per saldo iets minder negatief in hun oordeel over de voorraad werk.

In de b&u verwacht ruim een kwart van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 3% denkt te gaan uitbreiden. In de gww voorzien bijna alle bedrijven (94 %) dat hun personeelsbezetting niet verandert.

Ongeveer 17% van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 2% een stijging verwacht.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]