hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-02-2009RWS ontwikkelt rekenprogramma Duurzaam inkopen DuboCalc
De rijksoverheid wil in 2010 voor honderd procent duurzaam inkopen. Daarom heeft Rijkswaterstaat een computerprogramma ontwikkeld dat de milieueffecten berekent van het materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken. Dit programma heet DuboCalc. Hiermee houden de overheid en het bedrijfsleven de duurzaamheid van bouwprojecten in de gaten.

DuboCalc rekent milieueffecten om tot de zogenoemde MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI geeft weer hoe groot de impact van een project is op het milieu. DuboCalc is gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Deze analysemethode kijkt naar alle milieueffecten van het materiaal- en energiegebruik van een bouwwerk vanaf de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase.

Voordelen
DuboCalc biedt een aantal voordelen:
  • Inschrijvers en Rijkswaterstaat kunnen vaststellen of een bouwproject voldoet aan de criteria voor duurzaam inkopen;
  • Inschrijvers kunnen verschillende varianten van een project berekenen en bepalen welke variant het beste is voor het milieu;
  • Rijkswaterstaat kan projecten van verschillende inschrijvers vergelijken op duurzaamheid.
Aanbesteding
DuboCalc berekent de MilieuKostenIndicator die weergeeft wat de milieubelasting is van het materiaal- en energiegebruik van het aangeboden werk van een inschrijver. Deze berekening kan meewegen bij het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). EMVI is een middel voor de aanbesteding van opdrachten op basis van prijs, kwaliteit en andere gunningscriteria zoals duurzaamheid.

Voor wie is DuboCalc?
Wanneer het programma gereed is, komt DuboCalc beschikbaar voor:
  • Potentiële opdrachtnemers van Rijkswaterstaat;
  • Werknemers van Rijkswaterstaat;
  • Andere overheden.
Ook andere overheden gaan het programma gebruiken. Zo worden straks alle inschrijvingen uit de grond-, weg- en waterbouw getoetst op milieucriteria.

Opzet DuboCalc
Het programma bestaat uit een aantal onderdelen:
  • DuboCalcdatabase: een bibliotheek met alle milieugegevens van materialen en processen;
  • Projectendatabase: overzicht van een specifiek project met alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de milieueffecten van dat project;
  • DuboCalc protocol duurzaam inkopen: uitleg over het gebruik van het programma.
Gereed september 2009
De betaversie van DuboCalc wordt de komende tijd getest. De gegevens van drie al voltooide projecten worden ingevoerd om te kijken of duurzaam inkopen eenvoudiger wordt met het programma. Ook wordt de applicatie getest in een aantal nieuwe en een fictief project. Zowel de projectteams binnen Rijkswaterstaat als de potentiële aanbieders werken hieraan mee. Hun ervaringen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het hulpmiddel. In september 2009 is de eerste volledige versie van DuboCalc beschikbaar.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]