hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-02-2009RWS ontwikkelt rekenprogramma Duurzaam inkopen DuboCalc
De rijksoverheid wil in 2010 voor honderd procent duurzaam inkopen. Daarom heeft Rijkswaterstaat een computerprogramma ontwikkeld dat de milieueffecten berekent van het materiaal- en energiegebruik van infrastructurele werken. Dit programma heet DuboCalc. Hiermee houden de overheid en het bedrijfsleven de duurzaamheid van bouwprojecten in de gaten.

DuboCalc rekent milieueffecten om tot de zogenoemde MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI geeft weer hoe groot de impact van een project is op het milieu. DuboCalc is gebaseerd op de levenscyclusanalyse. Deze analysemethode kijkt naar alle milieueffecten van het materiaal- en energiegebruik van een bouwwerk vanaf de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase.

Voordelen
DuboCalc biedt een aantal voordelen:
  • Inschrijvers en Rijkswaterstaat kunnen vaststellen of een bouwproject voldoet aan de criteria voor duurzaam inkopen;
  • Inschrijvers kunnen verschillende varianten van een project berekenen en bepalen welke variant het beste is voor het milieu;
  • Rijkswaterstaat kan projecten van verschillende inschrijvers vergelijken op duurzaamheid.
Aanbesteding
DuboCalc berekent de MilieuKostenIndicator die weergeeft wat de milieubelasting is van het materiaal- en energiegebruik van het aangeboden werk van een inschrijver. Deze berekening kan meewegen bij het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). EMVI is een middel voor de aanbesteding van opdrachten op basis van prijs, kwaliteit en andere gunningscriteria zoals duurzaamheid.

Voor wie is DuboCalc?
Wanneer het programma gereed is, komt DuboCalc beschikbaar voor:
  • Potentiële opdrachtnemers van Rijkswaterstaat;
  • Werknemers van Rijkswaterstaat;
  • Andere overheden.
Ook andere overheden gaan het programma gebruiken. Zo worden straks alle inschrijvingen uit de grond-, weg- en waterbouw getoetst op milieucriteria.

Opzet DuboCalc
Het programma bestaat uit een aantal onderdelen:
  • DuboCalcdatabase: een bibliotheek met alle milieugegevens van materialen en processen;
  • Projectendatabase: overzicht van een specifiek project met alle gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de milieueffecten van dat project;
  • DuboCalc protocol duurzaam inkopen: uitleg over het gebruik van het programma.
Gereed september 2009
De betaversie van DuboCalc wordt de komende tijd getest. De gegevens van drie al voltooide projecten worden ingevoerd om te kijken of duurzaam inkopen eenvoudiger wordt met het programma. Ook wordt de applicatie getest in een aantal nieuwe en een fictief project. Zowel de projectteams binnen Rijkswaterstaat als de potentiële aanbieders werken hieraan mee. Hun ervaringen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het hulpmiddel. In september 2009 is de eerste volledige versie van DuboCalc beschikbaar.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]