hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-07-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid juni 2009
Sterke daling orderportefeuille utiliteitsbouw

De omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is in mei 2009 met 0,7 maand (ruim 10 %) gedaald tot 5,9 maanden. In de woningbouw daalde de orderportefeuille minder; en wel met 0,1 maand tot 6,4 maanden. Door deze ontwikkelingen is de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met 6,2 maanden op het laagste niveau sinds november 1995 terecht gekomen. In de grond-, water- en wegenbouw groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,1 maanden. In de wegenbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand toe, terwijl deze in de grond- en waterbouw onveranderd bleef. De orderportefeuille voor de totale bouw nam eind mei 2009 ten opzichte van vorige maand met 0,2 maand af tot 6,3 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juni 2009.

In de b&u ondervindt één op de drie bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. In de gww geldt dit voor bijna één op de vijf bedrijven. Voor beide sectoren geldt dat dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie is.

Slechts 4% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 39% dit als klein beoordeelt. De bedrijven in de gww zijn per saldo minder negatief in hun oordeel over de voorraad werk.

In de b&u verwacht meer dan één derde van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 2% denkt te gaan uitbreiden. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 21% nog relatief veel bedrijven een personeelsuitbreiding voorzien.

Ongeveer 23% van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 3% een stijging verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een stijging van de afzetprijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]