hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 02-07-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid juni 2009
Sterke daling orderportefeuille utiliteitsbouw

De omvang van de orderportefeuille in de utiliteitsbouw is in mei 2009 met 0,7 maand (ruim 10 %) gedaald tot 5,9 maanden. In de woningbouw daalde de orderportefeuille minder; en wel met 0,1 maand tot 6,4 maanden. Door deze ontwikkelingen is de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met 6,2 maanden op het laagste niveau sinds november 1995 terecht gekomen. In de grond-, water- en wegenbouw groeide de omvang van de orderportefeuille met 0,1 maand tot 6,1 maanden. In de wegenbouw nam de orderportefeuille met 0,2 maand toe, terwijl deze in de grond- en waterbouw onveranderd bleef. De orderportefeuille voor de totale bouw nam eind mei 2009 ten opzichte van vorige maand met 0,2 maand af tot 6,3 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juni 2009.

In de b&u ondervindt één op de drie bedrijven stagnatie in de voortgang van de werkzaamheden vanwege gebrek aan orders. In de gww geldt dit voor bijna één op de vijf bedrijven. Voor beide sectoren geldt dat dit de belangrijkste oorzaak van stagnatie is.

Slechts 4% van de bedrijven in de b&u vindt de werkvoorraad groot voor de tijd van het jaar, terwijl 39% dit als klein beoordeelt. De bedrijven in de gww zijn per saldo minder negatief in hun oordeel over de voorraad werk.

In de b&u verwacht meer dan één derde van de bedrijven de komende maanden personeel te zullen moeten laten gaan. Slechts 2% denkt te gaan uitbreiden. In de gww zijn de verwachtingen over de personeelsomvang per saldo positief. De grond- en waterbouw is de enige sector waarin met 21% nog relatief veel bedrijven een personeelsuitbreiding voorzien.

Ongeveer 23% van de bouwbedrijven verwacht een daling van de afzetprijzen, terwijl 3% een stijging verwacht. In de wegenbouw verwacht zelfs geen enkel bedrijf een stijging van de afzetprijzen.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]