hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-10-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid oktober 2009
Herstel orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw zet door

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw vertoont vanaf april een gestage stijging met één tiende maand per verslagmaand. Ook in september is de orderportefeuille in de gww gestegen met één tiende maand tot 6,4 maanden (zie figuur). Net zo als voorgaande maanden wordt deze stijging gedragen door de bedrijven die actief zijn in de grond- en waterbouw. In deze subsector van de gww steeg de orderportefeuille sinds april met acht tiende maand tot 7,7 maanden. In de wegen¬≠bouw vertoont de orderportefeuille weinig beweging en komt eind september uit op 5,1 maanden.

infrasite_insert_image_1

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maand september niet veranderd. Eind september is deze, net als eind augustus, 6 maanden. De orderportefeuille in de b&u, in tegenstelling tot die in de gww, vertoont nog geen tekenen van herstel.

De orderportefeuille van de hele bouw is in september niet veranderd en bedraagt nu 6,1 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van oktober 2009.


Het verschil in ontwikkeling tussen b&u en gww wordt ook teruggevonden in de overige uitkomsten van de conjunctuurmeting. Voor één derde van de bedrijven in de b&u zorgt het uitblijven van orders voor de meeste hinder voor de voortgang van het werk. In de gww geldt dit voor 15 procent van de bedrijven. Bovendien is dit percentage in de gww sinds april gehalveerd, terwijl het in de b&u sinds april praktisch gelijk is gebleven.
Ruim een kwart van de b&u-bedrijven denkt de komende periode personeel te moeten laten gaan, in de gww is dit slechts één tiende van de bedrijven. Ruim 85 procent van de gww-bedrijven verwacht dat de omvang van hun personeelsbestand niet zal veranderen.
In de b&u is het oordeel over de werkvoorraad negatief. Deze wordt door ruim 45 procent van de b&u-bedrijven als klein beoordeeld en slechts door 4 procent als groot. In de grond- en waterbouw is het oordeel per saldo positief: bijna een kwart van de bedrijven in deze subsector vinden de werkvoorraad groot, 14 procent klein.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmetingen in de bouwnijverheid van oktober 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]