hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-10-2009Conjunctuurmeting bouwnijverheid oktober 2009
Herstel orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw zet door

De omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw vertoont vanaf april een gestage stijging met één tiende maand per verslagmaand. Ook in september is de orderportefeuille in de gww gestegen met één tiende maand tot 6,4 maanden (zie figuur). Net zo als voorgaande maanden wordt deze stijging gedragen door de bedrijven die actief zijn in de grond- en waterbouw. In deze subsector van de gww steeg de orderportefeuille sinds april met acht tiende maand tot 7,7 maanden. In de wegen¬≠bouw vertoont de orderportefeuille weinig beweging en komt eind september uit op 5,1 maanden.

infrasite_insert_image_1

In de burgerlijke en utiliteitsbouw is de omvang van de orderportefeuille in de maand september niet veranderd. Eind september is deze, net als eind augustus, 6 maanden. De orderportefeuille in de b&u, in tegenstelling tot die in de gww, vertoont nog geen tekenen van herstel.

De orderportefeuille van de hele bouw is in september niet veranderd en bedraagt nu 6,1 maanden.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van oktober 2009.


Het verschil in ontwikkeling tussen b&u en gww wordt ook teruggevonden in de overige uitkomsten van de conjunctuurmeting. Voor één derde van de bedrijven in de b&u zorgt het uitblijven van orders voor de meeste hinder voor de voortgang van het werk. In de gww geldt dit voor 15 procent van de bedrijven. Bovendien is dit percentage in de gww sinds april gehalveerd, terwijl het in de b&u sinds april praktisch gelijk is gebleven.
Ruim een kwart van de b&u-bedrijven denkt de komende periode personeel te moeten laten gaan, in de gww is dit slechts één tiende van de bedrijven. Ruim 85 procent van de gww-bedrijven verwacht dat de omvang van hun personeelsbestand niet zal veranderen.
In de b&u is het oordeel over de werkvoorraad negatief. Deze wordt door ruim 45 procent van de b&u-bedrijven als klein beoordeeld en slechts door 4 procent als groot. In de grond- en waterbouw is het oordeel per saldo positief: bijna een kwart van de bedrijven in deze subsector vinden de werkvoorraad groot, 14 procent klein.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmetingen in de bouwnijverheid van oktober 2009 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]