hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 25-02-2010Conjunctuurmeting bouwnijverheid januari 2010
winterweer speelt bouw parten

Het weer in de maand januari is gekenmerkt door vorst en sneeuw. Dit heeft zijn uitwerking op de bouw niet gemist. Vier van de vijf bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw hebben in januari stagnatie van de werkzaamheden ondervonden als gevolg van het winterweer. In de burgerlijke en utiliteitsbouw geldt dit voor bijna de helft van de bedrijven. Ook in deze sector is het winterweer de belangrijkst oorzaak van stagnatie.

In de gww is een einde gekomen aan de gestage stijging van de orderportefeuille van de afgelopen maanden: de orderportefeuille in de gww is met drie tiende maand gedaald naar 6,2 maanden. In de grond- en waterbouw is de daling met zes tiende maand het sterkst; in de wegenbouw is de daling beperkt gebleven tot een tiende maand.

Bij de b&u-bedrijven is de omvang van de orderportefeuille met 5,8 maanden gelijk gebleven, waarbij die van de woningbouw iets is afgenomen en die van de utiliteitsbouw iets toegenomen. Ook voor de gehele bouwsector is de orderportefeuille gemiddeld genomen niet gewijzigd en is blijven staan op 5,9 maanden.

Driekwart van de bouwbedrijven verwacht dat het personeelsbestand de komende tijd gelijk blijft. In de b&u ligt dit percentage met 72 procent lager, in de gww ligt het met 87 procent hoger. Van de b&u-bedrijven verwacht echter nog altijd bijna een kwart dat ze personeel moeten laten gaan, terwijl bij de gww 7 procent er zo over denkt. In de b&u is dit beeld ten opzichte van de vorige maand nauwelijks veranderd, maar bij de gww is dit percentage verder gedaald.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]