hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 11-02-2009King publiceert: Thea in het land van sturing en verantwoording
Kan een stripverhaal helpen bij meer helderheid in projectsturing? King denkt van wel. Een beeld zegt immers meer dan 1000 woorden. Daarom lanceert King de graphic novel “Thea in het land van sturing & verantwoording”.

Hoe is het idee ontstaan?
De Betuweroute heeft een proces doorgemaakt en vastgelegd over transparante sturing en verantwoording. Ofwel: een eenduidige manier om sturing en verantwoording te onderscheiden, te faciliteren en vast te leggen. Kees Lammers: “Binnen King zochten we naar een aantrekkelijke presentatie van de opgedane kennis uit de Betuweroute en andere grote infraprojecten. Toen ontstond het idee voor een stripverhaal. Dat is een redelijk originele vorm. Bovendien bestaat communicatie voor meer dan 80% niet uit tekst en woorden. In een stripverhaal kun je de kracht van beelden goed benutten.”

Heen-en-weershow van rapportages
De strip gaat over Thea, een nieuwe medewerker die in een groot infraproject stapt. Haar initiële opdracht is de managementsrapportage te verbeteren. Al gauw ontdekt ze dat de onderlinge communicatie tussen projectdirecteur, de opdrachtgever en het projectteam eigenlijk niet goed is. “Er wordt van alles aan rapporten en planningen heen en weer gestuurd maar heldere verantwoording en sturing ontbreken structureel”, schetst Lammers. “Zo blijven echte risico’s on- of slecht zichtbaar. Voor wie ervaring heeft met dergelijke grote projecten, zullen onderdelen van deze situatie, of misschien zelfs de hele situatie, bekend voorkomen.”

Way of life
Op donderdagmiddag 5 maart 2009 is er een King-bijeenkomst over sturing en verantwoording. Het stripverhaal van Thea is met de uitnodiging meegestuurd. “We hopen dat mensen daardoor extra getriggerd worden. Bij een rapportagesysteem wordt al snel gedacht aan een ‘formatje’. Nut en noodzaak van zo’n rapportage staan dan niet centraal. Dan ontstaat het gevaar dat je ongevraagd papier gaat versturen terwijl de vraag niet beantwoord wordt. In feite is transparante sturing en verantwoording a way of life voor iedereen in het project.

De menskant
Sturing en verantwoording is veel meer dan alleen een managementrapportage opstellen, vormgeven en vervolgens doorsturen. Op het einde van de strip realiseert Thea zich dat de menskant een cruciaal onderdeel van een goede sturing- en verantwoordingslijn is. De wijze van communicatie en gedrag is essentieel: als de managers er werkelijk in geloven, dan wordt het ook echt wat. En vooral de projectdirecteur moet in woord en gedrag het voorbeeld geven. Het heeft te maken met goede communicatie en vertrouwen tussen betrokken partijen: de wil om te luisteren naar anderen en de juiste vragen te stellen. Deze attitude moet wel worden ondersteund door bijpassende procedures en systemen. Die komen in de strip ook aan de orde.

Van boven naar beneden
Het creëren van een ‘gedeeld beeld’ met betrokken partijen komt in de strip als een van de handreikingen uit de bus. “Zorg dat je als opdrachtnemer hetzelfde beeld hebt als de opdrachtgever”, zegt Lammers hierover. “Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dikwijls blijkt er het nodige verschil in perceptie van de projectopdracht te bestaan. Wanneer je daarin gelijkgeschakeld hebt, gaat de communicatie erover ook eenduidiger.” Als tweede noemt hij betrokkenheid op alle lagen: van beneden tot boven moet er geloof in de goede zaak zijn. “Dat lukt niet alleen met een rapportage, maar vooral door een zogeheten stuurgesprek eromheen te organiseren. Er is een wezenlijk onderscheid tussen rapportage en sturing. Met de laatste bereik je onderlinge afstemming en tweezijdige communicatie.

Puur toeval
Lammers hoopt dat de strip mensen triggert om bewust met projectsturing en -verantwoording om te gaan. De doelgroep zijn medewerkers van King-projecten, “maar als het bij andere projecten ook bekend wordt, is dat prima natuurlijk!” Een laatste, maar wel essentiële vraag: vertonen de stripfiguren gelijkenissen met 'echte' mensen?

“Elke gelijkenis met de werkelijkheid berust op toeval”, verzekert Lammers. “De notitie van de Betuweroute destijds over transparante sturing en verantwoording was een succes. Als zich dit herhaalt met de strip, zijn wij heel tevreden.”Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]