hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 06-07-2010Orderportefeuille bouw stabiel
conjunctuurmeting mei 2010

Ondanks een geringe daling in mei is er sprake van stabilisatie van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De afgelopen 12 maanden wisselen kleine dalingen en stijgingen elkaar af en schommelt de orderportefeuille rond de 6 maanden. De daling in mei met één tiende maand tot 5,9 maanden werd veroorzaakt door een afname van de werkvoorraad in de woningbouw; in de utiliteitsbouw bleef de orderportefeuille gelijk. In de grond-, water- en wegenbouw daalde de orderportefeuille ook met een tiende maand naar 6,3 maanden. De daling die de vorige maand is ingezet zet hiermee door, maar is wel afgevlakt. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw nam de werkvoorraad af.

Als gevolg van de dalingen in de b&u en de gww daalde ook de orderportefeuille voor de gehele bouwsector met een tiende maand naar 5,9 maanden. Maar net zoals in de b&u lijkt er ook voor de gehele bouw sprake van stabilisatie, aangezien de voorgaande 7 maanden de werkvoorraad varieerde tussen de 5,8 en 6 maanden.

De mening van de bouwbedrijven over de voorraad onderhanden werk is nagenoeg ongewijzigd. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt deze als normaal, terwijl ruim vier op de tien bedrijven deze als klein beoordeelt. Van de bouwbedrijven geeft 61 procent aan geen stagnatie te ondervinden bij de voortgang van het onderhanden werk. Dit percentage ligt iets hoger dan de vorige maand aangezien met name meer gww-bedrijven aangeven geen stagnatie te ondervinden. Ruim één derde van de b&u-bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van gebrek aan orders.

De bouwbedrijven verwachten ook deze maand niet veel verandering wat betreft hun personeelsbestand en de prijsontwikkeling. Bijna vier op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbestand de komende tijd gelijk zal blijven, terwijl 85 procent verwacht dat de prijzen niet zullen veranderen de komende periode.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2010 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]