hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 06-07-2010Orderportefeuille bouw stabiel
conjunctuurmeting mei 2010

Ondanks een geringe daling in mei is er sprake van stabilisatie van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw. De afgelopen 12 maanden wisselen kleine dalingen en stijgingen elkaar af en schommelt de orderportefeuille rond de 6 maanden. De daling in mei met één tiende maand tot 5,9 maanden werd veroorzaakt door een afname van de werkvoorraad in de woningbouw; in de utiliteitsbouw bleef de orderportefeuille gelijk. In de grond-, water- en wegenbouw daalde de orderportefeuille ook met een tiende maand naar 6,3 maanden. De daling die de vorige maand is ingezet zet hiermee door, maar is wel afgevlakt. Zowel in de wegenbouw als in de grond- en waterbouw nam de werkvoorraad af.

Als gevolg van de dalingen in de b&u en de gww daalde ook de orderportefeuille voor de gehele bouwsector met een tiende maand naar 5,9 maanden. Maar net zoals in de b&u lijkt er ook voor de gehele bouw sprake van stabilisatie, aangezien de voorgaande 7 maanden de werkvoorraad varieerde tussen de 5,8 en 6 maanden.

De mening van de bouwbedrijven over de voorraad onderhanden werk is nagenoeg ongewijzigd. Ruim de helft van de bedrijven beoordeelt deze als normaal, terwijl ruim vier op de tien bedrijven deze als klein beoordeelt. Van de bouwbedrijven geeft 61 procent aan geen stagnatie te ondervinden bij de voortgang van het onderhanden werk. Dit percentage ligt iets hoger dan de vorige maand aangezien met name meer gww-bedrijven aangeven geen stagnatie te ondervinden. Ruim één derde van de b&u-bedrijven ondervindt stagnatie als gevolg van gebrek aan orders.

De bouwbedrijven verwachten ook deze maand niet veel verandering wat betreft hun personeelsbestand en de prijsontwikkeling. Bijna vier op de vijf bedrijven verwacht dat hun personeelsbestand de komende tijd gelijk zal blijven, terwijl 85 procent verwacht dat de prijzen niet zullen veranderen de komende periode.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2010 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

NEN organiseert Automation Forum
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht


[Banners]