hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 18-08-2010Eerste halfjaar voor DHV: internationaal sterk, Nederland onder druk
• Leiderschap in duurzaamheid
• Succes met innovaties


De DHV Groep, internationaal leverancier van advies- en ingenieursdiensten, merkt dat in het algemeen de markt weer aantrekt. Het afgelopen halfjaar noteerde het bedrijf 16% meer verkopen dan in het eerste halfjaar van 2009. Maar de bouwmarkt blijft nog achter, evenals de opdrachten op de Nederlandse gemeentelijke markt. Vooral de stagnatie in Nederland heeft ertoe geleid dat de omzet met 4% is gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2009. De vraagafname in Nederland resulteert in overcapaciteit, waardoor het bedrijfsresultaat lager is uitgekomen. Internationaal, in Azië, Afrika en Noord-Amerika, zijn de prestaties echter sterk.

infrasite_insert_image_1

Thuismarkten
De resultaten in Azië zijn goed, vooral door internationaal gefinancierde projecten, met grote donoren als de Wereldbank en de Asian Development Bank. In China tekende DHV eerder dit jaar een aantal contracten voor nieuwe waterzuiveringen. NACO won diverse luchthavenopdrachten in Azië en het Midden-Oosten.

In Afrika realiseerden alle bedrijfsonderdelen een beter resultaat dan begroot en de verwachting is dat deze stijgende lijn zich de tweede helft van 2010 doorzet. De “post WK dip” blijft vooralsnog uit.

De omzet in Noord-Amerika kwam vooral van infrastructuurprojecten. De resultaten waren goed bij een iets lagere omzet. Voor de tweede helft van 2010 worden er positieve effecten verwacht van luchthavenopdrachten en van de stimuleringspakketten van Amerikaanse en Canadese overheden.

In Europa presteert DHV op peil in vergelijking met vorig jaar. In Nederland blijft het operationele resultaat achter door prijsconcurrentie en overcapaciteit. De overheidstekorten, in combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen en de kabinetsformatie, vertragen veel projecten.
De implementatie van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem heeft in het eerste halfjaar veel aandacht gevergd. Het systeem is inmiddels succesvol geïmplementeerd bij NACO en DHV in Nederland.

Duurzaam ondernemen
DHV wil een leidende positie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en innovatie. De volledige MVO-rapportage over 2009 verscheen in juni 2010. De DHV Groep is vanaf 2010 klimaatneutraal. Al jaren stuurt het bedrijf intern op bewustwording, meer groene energie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van alle kantoren. Dit heeft er al toe geleid dat de CO2-footprint (in ton CO2 per medewerker) sinds 2007 gezakt is van ca. 3,6 naar 2,9 in 2009. De resterende emissies worden gecompenseerd.

De ‘groene’ renovatie van het hoofdkantoor van DHV zal begin 2011 klaar zijn en verbetert het energielabel van het gebouw van G naar A. Het gebouw stoot dan 41% minder CO2 uit.
In Nederland is het gebruik van A-label leaseauto’s gestegen van 5% in 2008 naar 31% in 2010.

In projecten staan klimaatbewuste oplossingen centraal. In China ontwikkelde DHV drie waterkrachtcentrales die als CO2-reductieproject zijn erkend door de ‘Clean Development Mechanism (CDM) Executive Board’ van de Verenigde Naties. De komende 25 jaar compenseren deze projecten jaarlijks 450.000 ton CO2-uitstoot.

In Zuid-Afrika startte DHV-dochter SSI het ‘Sunday Soccer Initiative’ in combinatie met het afgelopen WK Voetbal. Tachtig kinderen uit achterstandbuurten krijgen hierbij van Young-SSI’ers wekelijkse voetbaltrainingen en materiaal. Dit initiatief volgt op het grote succes van SSI’s zaterdagscholen voor wiskunde en techniek.

Succes met innovaties
Een mooie erkenning ontving DHV in de vorm van de Vernufteling, de prijs voor het meest innovatieve project van een Nederlands ingenieursbureau. DHV’s vinding maakt stikstof en fosfaat uit afvalwater voor het eerst weer geschikt voor hergebruik.

Voortbouwend op het succes van de demo-installatie van de Nereda® waterzuiveringtechnologie, is in het eerste halfjaar van 2010 het contract getekend met Waterschap Veluwe voor een nieuwe rioolwaterzuivering voor de regio Epe met Nereda-technologie. Epe krijgt hiermee een duurzame zuivering die aanmerkelijk minder energie en chemicaliën verbruikt en minder ruimte inneemt.

Het plan van het consortium ‘Waddenwerken’ (DHV, Imares en Hosper) voor het opknappen van de Afsluitdijk heeft de voorkeur van de Nederlander, zo blijkt uit een recent uitgevoerd publieksonderzoek door Motivaction. In WaddenWerken wordt de dijk niet verhoogd, maar met kwelders verbreed, waarmee een robuuste kering ontstaat die meegroeit met de zee.

Vooruitzichten
Voor de tweede helft van 2010 is de verwachting dat, in lijn met de eerste helft van het jaar, de internationale prestaties goed zullen blijven, terwijl in Nederland de omzet zal achterblijven. De organisatie blijft sturen op kostenbesparingen en verbetering van de kasstroom. Internationaal wordt veel werk verwacht op het gebied van water en mobiliteit.Deel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]