hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-04-2010Conjunctuurmeting bouwnijverheid maart 2010
orderportefeuille grond-, water- en wegenbouw trekt aan

In de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille verder toegenomen tot 6,7 maanden. De vorige maand bedroeg de werkvoorraad nog 6,4 maanden. Afgezien van de korte terugslag in januari, wordt de stijgende lijn, die in de maanden ervoor is begonnen, doorgezet. De stijging van deze maand is met name te danken aan een stijging van de orderportefeuille in de wegenbouw met vier tiende maand naar 5,7 maanden. In de grond- en waterbouw steeg de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,8 maanden.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef de orderportefeuille gelijk met 5,6 maanden. In de woningbouw steeg de werkvoorraad met twee tiende maand, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met twee tiende maand daalde. Ook voor de gehele bouwsector is de orderportefeuille niet veranderd; de omvang bleef 5,8 maanden.

In maart heeft de bouw weinig problemen ondervonden van het (winter)weer. Van de gww-bedrijven gaf 22 procent aan hinder te ondervinden van de weersomstandigheden. Bij de b&u lag dit percentage echter slechts op vier procent, waardoor in de gehele bouwsector zes procent van de bedrijven hinder had ondervonden van het weer.

Ten opzichte van de vorige maand verwachten meer bouwbedrijven dat het personeelsbestand de komende tijd niet zal wijzigen. In de gww is het percentage bedrijven dat verwacht personeel te kunnen aannemen groter dan het percentage bedrijven dat verwacht personeel te moeten laten gaan. Ook de verwachtingen over de prijsontwikkeling zijn positiever: het percentage bedrijven dat verwacht dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen is toegenomen en het percentage dat een daling verwacht is afgenomen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuur­meting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Wilt u ook TÜV gecertificeerd machineveiligheidexpert worden in het nieuwe jaar?
Weblogposting
Van Nieuwenhuizen: Nederland voorbereiden op drogere zomers
Nieuwsbericht
Uniform systeem voor veilig scheepvaartverkeer duurzaam aanbesteed
Artikel
Reputatie haven Rotterdam ijzersterk
Nieuwsbericht
Proef met walstroom voor kustvaarders aan de Parkkade te Rotterdam
Nieuwsbericht
Winnaars Waterinnovatieprijs 2019 bekend
Nieuwsbericht
Bijzondere mariene data nu voor iedereen in te zien
Nieuwsbericht
Alle kolken Prinses Beatrixsluis open, doorvaart op volle sterkte
Nieuwsbericht
Julianakanaal bij Haven Stein wordt breder en dieper
Nieuwsbericht
Zuid-Holland na zandsuppletie beschermd tegen Noordzee
Nieuwsbericht
Pilot 'flexibele kribben in de IJssel' van start
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Reactie van Bouwend Nederland op PFAS-voorstellen staatssecretaris van Veldhoven
Nieuwsbericht
Grootschalige handhavingsactie Waddenzee
Nieuwsbericht
Vissluis in sluiscomplex Schellingwoude feestelijk geopend
Nieuwsbericht
Aanbrengen van grond en gras afgerond op Houtribdijk: einde aan problemen zandverstuiving
Nieuwsbericht


[Banners]