hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 29-04-2010Conjunctuurmeting bouwnijverheid maart 2010
orderportefeuille grond-, water- en wegenbouw trekt aan

In de grond-, water- en wegenbouw is de omvang van de orderportefeuille verder toegenomen tot 6,7 maanden. De vorige maand bedroeg de werkvoorraad nog 6,4 maanden. Afgezien van de korte terugslag in januari, wordt de stijgende lijn, die in de maanden ervoor is begonnen, doorgezet. De stijging van deze maand is met name te danken aan een stijging van de orderportefeuille in de wegenbouw met vier tiende maand naar 5,7 maanden. In de grond- en waterbouw steeg de werkvoorraad met een tiende maand naar 7,8 maanden.

In de burgerlijke en utiliteitsbouw bleef de orderportefeuille gelijk met 5,6 maanden. In de woningbouw steeg de werkvoorraad met twee tiende maand, terwijl de werkvoorraad in de utiliteitsbouw met twee tiende maand daalde. Ook voor de gehele bouwsector is de orderportefeuille niet veranderd; de omvang bleef 5,8 maanden.

In maart heeft de bouw weinig problemen ondervonden van het (winter)weer. Van de gww-bedrijven gaf 22 procent aan hinder te ondervinden van de weersomstandigheden. Bij de b&u lag dit percentage echter slechts op vier procent, waardoor in de gehele bouwsector zes procent van de bedrijven hinder had ondervonden van het weer.

Ten opzichte van de vorige maand verwachten meer bouwbedrijven dat het personeelsbestand de komende tijd niet zal wijzigen. In de gww is het percentage bedrijven dat verwacht personeel te kunnen aannemen groter dan het percentage bedrijven dat verwacht personeel te moeten laten gaan. Ook de verwachtingen over de prijsontwikkeling zijn positiever: het percentage bedrijven dat verwacht dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen is toegenomen en het percentage dat een daling verwacht is afgenomen.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuur­meting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.Deel dit artikel:                   

Renovatie Wantijbrug (N3) uitgesteld
Nieuwsbericht
Oost- en Zuid-Nederland het droogst, wateraanvoer Maas en Rijn voldoende
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat koelt meerdere bruggen
Nieuwsbericht
Nieuw: Boek over Functionele Veiligheid in de machinebouw!
Weblogposting
Mega-investering voor Evenementenhal Gorinchem met nieuwe hypermoderne beurshal: Next Level
Nieuwsbericht
Pilz introduceert veilige bewaking van beschermde ruimtes met radartechnologie
Weblogposting
Minister Van Nieuwenhuizen: Minder goederenvervoer via de weg
Nieuwsbericht
Nieuwe zwaaikom en aangepaste invaart Zwarte Schaar gereed
Nieuwsbericht
Neerslagtekort toegenomen, voldoende aanvoer van water
Nieuwsbericht
Relevante vaarinformatie Waddenzee overzichtelijk gebundeld in één app
Nieuwsbericht
Wat is veranderd in de nieuwe bruggennorm 6787-1?
Weblogposting
Zandsuppletie Roggenplaat start 1 oktober 2019
Nieuwsbericht
Waterschappen hebben hoge verwachtingen van Klimaatakkoord
Nieuwsbericht
Tweede kolk Prinses Beatrixsluis op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat: Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht
Versterking watersamenwerking met Indonesië
Nieuwsbericht
Kamerbrief over verbreding sluiscomplex Kornwerderzand en resterende 45 miljoen
Nieuwsbericht
Sector en overheden slaan handen ineen voor schone binnenvaart en zeevaart
Nieuwsbericht
Normdocumenten voor buitenriolering gepubliceerd
Nieuwsbericht
Zandoevers Houtribdijk krijgen laagje grond om de N307 zandvrij te houden
Nieuwsbericht
Maas en Waal klaar voor klimaatverandering
Nieuwsbericht
Landelijk neerslagtekort licht afgenomen
Nieuwsbericht
Bouwopgave infrastructuur vraagt gezamenlijke nieuwe aanpak
Nieuwsbericht


[Banners]