hierbenik2
Nieuwsbericht | Datum: 22-09-2010Deltaprogramma aangeboden aan Tweede Kamer
Hollandse nuchterheid kenmerkt 1e Deltaprogramma

Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het belangrijkste doel van het eerste Deltaprogramma dat 21 september 2010 door minister Eurlings van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dit 'Deltaplan nieuwe stijl' is, op voorstel van de deltacommissaris, opgesteld met Hollandse nuchterheid. Het is gebaseerd op metingen en de KNMI scenario's uit 2006 en staat voor een veilige en flexibele aanpak. Het Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst.

Het eerste Deltaprogramma, "Werk aan de Delta. Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen", is als onderdeel van de begrotingsstukken van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Het eerste Deltaprogramma is in opdracht van het kabinet opgesteld door de deltacommissaris, Wim Kuijken.

In het Deltaprogramma gaat het om het op orde krijgen van de huidige veiligheid en om de voorbereiding op de toekomst. Het gaat erom niet te veel maar ook niet te weinig maatregelen te nemen. En om deze maatregelen niet te vroeg maar ook niet te laat te nemen.

De deltacommissaris bereidt vijf deltabeslissingen voor, die voor 2015 worden voorgelegd aan het kabinet. Deze beslissingen gaan over de normen van onze belangrijkste dijken en andere waterkeringen, over de beschikbaarheid van zoetwater, over het peil van het IJsselmeer over de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en over hoe bij de ontwikkeling van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water.

Zoals in het Deltaprogramma staat: "We meten en weten dat de temperatuur en het zeewaterpeil stijgen, de bodem daalt en dat de extremen, nat en droog, verder toenemen. Dat betekent dat we de bescherming van Nederland tegen het water moeten verbeteren, zeker als we een ramp voor willen zijn. Daarnaast is de huidige bescherming niet helemaal op orde."

De welvaart van ons land is mede aan het water te danken, maar water kan ook onvoorspelbaar zijn en gevaarlijk. De bevolking is de afgelopen decennia flink gegroeid en de economische waarde van ons land is door de gestegen welvaart toegenomen. Een overstroming zou zowel menselijk als economisch grote schade veroorzaken.

Sinds de bouw van de Deltawerken is ons land de best beveiligde delta ter wereld. Alleen door blijvend te investeren kunnen we dat zo houden. Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Daarom is begin dit jaar een deltacommissaris aan het werk gegaan, als verbindende factor en om tempo te maken. Hij werkt nauw samen met verschillende ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers.

Het kabinet heeft, mede op verzoek van de Tweede Kamer, een deltacommissaris aangesteld om het Deltaprogramma op te stellen, te actualiseren en (doen) uitvoeren voor het kabinet. Het Deltaprogramma is de reactie van het kabinet op het advies van de Commissie Veerman (2008).

Meer informatie
Het volledige rapport is te lezen op de website van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat www.rijksoverheid.nl/ministeries/venwAchtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Een samenvatting van het rapport leest u in Infrasite Articles Samenvatting Deltaprogramma
Meer over het Deltaprogramma leest u in Infrasite Nieuws Deltawet basis voor nieuw waterveiligheidsbeleid
Lees ook in Infrasite Nieuws Adviescommissie Water adviseert over Deltawet
Lees in Infrasite Articles het volledige Advies Deltawet
Lees in Infrasite Nieuws Kabinet stuurt Deltawet naar Raad van State
Lees in Infrasite Nieuws Deltacommissie overhandigt eindadvies SAMEN WERKEN MET WATER
Lees in Infrasite Articles in de samenvatting van het eindadvies en de 12 aanbevelingen van de Deltacommissie
Meer informatie over het rapport SAMEN WERKEN MET WATER
Zie ook op InfraWeblogs.nl de film van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met de reactie van staatssecretaris Tineke HuizingaDeel dit artikel:                   

Rijkswaterstaat en kennispartners continueren samenwerking rond modellen en data voor de leefomgeving
Nieuwsbericht
Naam gezocht voor nieuwe zeesluis IJmuiden
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
PortXL presenteert 22 veelbelovende innovatieve maritieme startups en scale-ups
Nieuwsbericht
Havenbedrijf Rotterdam besluit tot aanbesteding van vervoersdienst op de Container Exchange Route
Nieuwsbericht
Projectplan Waterwet Marken ter inzage
Nieuwsbericht
De virtuele beurs van Pilz: alle innovaties online
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage
Nieuwsbericht
Nieuwe aanpak voor keuzes bij complexe puzzel beheer vitale infrastructuur
Nieuwsbericht
Aanbesteding contract 'Opwaardering Twentekanalen'
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat gunt verruiming traject Berg - Obbicht in het Julianakanaal aan Van den Herik Sliedrecht
Nieuwsbericht
Project Wieringerhoek ter inzage; vanaf 31 maart 2020
Nieuwsbericht
Werk Rijkswaterstaat gaat zoveel mogelijk gewoon door
Nieuwsbericht
Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld
Nieuwsbericht
Benoeming directeur-generaal Water en Bodem bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Pilz webinar als alternatief voor klantbezoeken en trainingen - op woensdag 25 maart om 13.00 uur
Weblogposting
Havenbedrijf Rotterdam jaarverslag 2019: Blijvend werken aan de toekomst
Nieuwsbericht
Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen verplaatst naar 16, 17 en 18 juni door coronavirus
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam stuw Linne vertraagd; fietsbrug langer gesloten
Nieuwsbericht
In de zomer 2020 duidelijkheid over structurele oplossing Paddepoelsterbrug
Nieuwsbericht
N200: Nieuwe brugverbinding in Halfweg
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht


[Banners]